Arhivămartie 2021

Năndrenii şi răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan

          Aşa cum am arătat în capitolul dedicat urmelor arheologice din satul Nandra, Transilvania a fost locuită permanent, din cele mai vechi timpuri (paleolitic, neolitic etc.). După retragerea aureliană, din anul 274, dacii liberi (între timp creştinaţi, în urma Edictului de la Milano, din 313, dat de împăratul Constantin cel Mare), au avut de înfruntat populaţiile barbare sau migratoare...

File de istorie locală (VII). Urme arheologice în Nandra

Cel mai norocos sat din comuna Bichiş, sub aspectul vestigiilor descoperite, este Ozdul. Primul care a atras atenţia asupra lor a fost scriitorul Horváth István, în monografia sa sociografică, ajunsă la mai multe ediţii, între care o amintesc pe cea mai recentă: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz egy erélyi magyar faluról, Pallas-Akademia Könyvkiadó, Csíkszereada, 2008. Scriitorul (născut la...

Neamul Poruţeştilor din Nandra

Una dintre cele mai vestite familii din Nandra (dar cu răspândire în toată Transilvania) a fost aceea a Poruţeştilor. Informaţii foarte interesante despre familia Poruţeştilor se găsesc într-o excelentă lucrare: Varga Attila, Amalia Bianca Poruţiu, Oameni şi locuri în inimă. Monografia Familiei Poruţiu (1640-2013). Elite, călători şi frumuseţi de altădată. [Prefaţă de Prof. univ. dr. Nicolae...

Miron Costin: „Că nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor.”[1]

– Cât de importantă mai este sau ar trebui să mai fie literatura pentru lumea de azi? Constați o sporire a rostului ei ori o scădere? Cum îți explici? Cine e de vină? – Cred că literatura a fost, este şi va rămâne o preocupare importantă a omului. Tocmai am predat tiparului un volum extraordinar al lui Ion Agârbiceanu, Scrieri inedite cu profil religios (elaborate în timpul refugiului de la...