Anexa 10: Proiecte de cercetare

A

Valorificarea activităţii jurnalistice şi publicistice a unui număr de 110 scriitori şi artişti români, aduşi în actualitate prin interviuri şi scrisori

În anul 2002 am iniţiat un proiect unic în România, Valorificarea activităţii jurnalistice şi publicistice a unui număr de 110 scriitori şi artişti români, aduşi în actualitate prin interviuri, scrisori şi alte documente (pagini de jurnal, note de drum, recenzii, editoriale).

Valorificarea acestui sector important din creaţia unor scriitori şi artişti români se va face prin intermediul lucrărilor de licenţă sau de masterat, elaborate de studenţii sau masteranzii de la Jurnalism, iar în viitor prin teze de doctororat.

Lucrările elaborate vor fi publicate la Editura Limes, în colecţia Paraliteraria, unde coordonatorul colecţiei este chiar iniţiatorul şi coordonatorul acestui proiec, Ilie Rad

Până în prezent au fost publicate trei culegei de interviuri cu Edgar Papu, Cella Serghi şi Constantin Ciopraga, precum şi un volum cu scrisori de la Geo Bogza, lucrări care s-au bucurat de succes din partea criticii de specialitate şi a publicului larg, aşa după cum rezultă din cronicile ataşate.

Este o şansă extraordinară pe care o oferim studenţilor noştri: aceea ca, la terminarea facultăţii, să aibă numele “adunat pe-o carte”. Cât despre contribuţia adusă astfel la valorificarea patrimoniului cultural naţional, nu are rost să mai insistăm.

Iată lista celor 110 de scriitori sau artişti propuşi a fi valorificaţi prin acest proiect:

Aron Pumnul, H. Papadat-Bengescu, Tudor Arghezi, Iorgu Iordan, Ion Jalea, Augustin Buzura, D. R. Popescu, Constantin Ciopraga, Al. Rosetti, Liviu Rusu, Ana Blandiana, Nina Cassian, Adrian Păunescu, Ion Brad, Eta Boeriu, Eugen Barbu, Ştefan J. Fay, Alex. Ştefănescu, Geo Bogza (II), Şerban Cioculescu, Mihai Beniuc, Laurenţiu Fulga, Geo Dumiterscu, Ştefan Aug. Doinaş, Tutus Popovici, Ion Lăncrănjan, Fănuş Neagu, Nichita Stănescu,  Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ion Agârbiceanu, Tudor Vianu, G. Călinescu, Al. A. Philippide, Eugen Jebeleanu, Maria Banuş, Ioan Groşan, Sorin Titel, Marin Preda, Ştefan Bănulescu, George Bălăiţă, Constantin Ţoiu, Ion Vinea, Vasile Voiculescu, Valeriu Anania, Ion Zamfirescu, Dan Botta, Ştefan Baciu, Vintilă Horia, Monica Lovinescu, Nicolae Velea, Ion Caraion, Marius Mircu, Nicolae Labiş, Emil Botta, Dinu Săraru, George Lesnea, Otilia Cazimir, Anton Holban, Al. Dima, Nichifor Crainic, Radu Gyr, A.E. Baconsky, Constantin Noica, Horia Bădescu, Pompiliu Constantinescu, Horia Bottea, Liviu Petrescu, Mircea Dinescu, Robert Turcescu, Andrei Marga, Al. Andriţoiu, Paul Anghel, Alexandru Balaci, Cezar Baltag, Ion Băieşu, Ştefan Bănulescu, Radu Beligan, Radu Boureanu, Radu Cosaşu, Liviu Ciulei, Ov. S. Crohmălniceanu, Lucian Pintilie, Ştefan Pascu, Constantin Daicoviciu, Romulus Guga, Al. Ivasiuc, George Macovescu, George Pruteanu, Mircea Cărtărescu, Nicolae Manolescu, Gellu Naum, Al. Paleologu, Octavian Paler, Miron Radu Paraschivescu, Alexandru Piru, Ion Pop, Eugen Simion, Zaharia Stancu, Virgil Teodorescu, Gheorghe Tomozei, Romulus Vulpescu, Mircea Zaciu, Edgar Papu (II), Cornel Regman, Nicolae Balotă, Dan Deşliu, Leonid Dimov, Aurel Rău, Francisc Păcurariu.