Activitatea ştiinţifică şi publicistică

A

Activitatea ştiinţifică şi publicistică (2014-1977): studii, eseuri, reportaje, anchete, recenzii, interviuri, ştiri etc.
2016
Ilie Rad (coord.), Fotojurnalism şi imagine, Editura Tritonic, Bucureşti, 2016
Recenzii
Ion Brad, Nu doar un scriitor, în Ion Brad, Alte cărţi ale prietenilor mei, vol. I, Editura Anamarol, Bucureşti, 2016, p. 319-323.
 
Mihai Beniuc, Ȋnsemnările unui om de rând. Pagini de jurnal şi memorii (1965-1969; 1971; 1974). Cu un Argument de V. Fanache. Ediţie îngrijită, prefaţă, notă asupra ediţiei, note şi comentarii, indice de nume de Ilie Rad, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016.
Recenzii
Ion Brad, O carte binevenită – Mihai Beniuc, în Ion Brad, Alte cărţi ale prietenilor mei, vol. I, Editura Anamarol, Bucureşti, 2016, p.  326-334.
2015
Mircea Zaciu-Octavian Şhiau, Corespondenţă (1956-2000). O carte gândită şi alcătuită de Ilie Rad, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.
Recenzii
Ion Brad, O carte necesară, în Ion Brad, Alte cărţi ale prietenilor mei, vol. I, Editura Anamarol, Bucureşti, 2016, p. 323-326.
2014
Carţi
Ion Brad, Ilie Rad, Dialoguri epistolare săptămânale, din iarnă până-n vară (ianuarie-iunie 2014), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014.
Cărţi şi volume coordonate:
Jurnalismul tradiţional şi New Media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014.
Industria media şi învăţământul jurnalistic, Editura Tritonic, Bucureşti, 484 p.
Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, nr. 1, 2014, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
Studii şi articole în volume colective:
Influenţa internetului asupra ştirilor din presa scrisă, în Jurnalismul tradiţional şi New Media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, p. 259-270.
De ce există o falie între învăţământul jurnalistic şi realităţile din mass-media?, în Industria media şi învăţământul jurnalistic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, p. 199-204.
Prestigiul cronicarului (literar), în Petru Poantă, Memoriale. Volum alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon, Cluj-Napoca, p. 123-126.
Ion Vlad – portret de familie, în Ion Vlad sub imperiul lecturii. Volum coordonat de Laura Lazăr Zăvăleanu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, p. 63-71.
Despre ziarul „Libertatea“, la care au colaborat Tudor Arghezi şi Gala Galaction, în Cătălin Negoiţa, Ilie Zanfir (coordonatori), Presa Primului Război Mondial, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014.
Starea limbii române, azi, în Limba română şi mass-media. Antologie de Florea Firan, Fundaţia-Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2014, p. 112-117.
Membri ai CSPA, participanţi în Tanăra UBB pentru performanţă de la Baru, jud. Hunedoara, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, nr. 1, 2014, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, p. 102-140..
Studii şi articole în reviste
Sinuozităţi, capricii şi inconsecvenţe ale cenzurii comuniste în România, în Scrisul românesc, an XII, nr. 11 (135), noiembrie 2014, p. 22.
Efigie de cărturar: Mircea Popa, în Acasă, an VII, nr. 1 şi 2 (25-26), ianuarie-iunie 2014, p. 30-33.
Mircea Popa la 75 de ani. Un om al Cetǎţii, în Fǎclia, an XXV, nr. 7058, 28 ianuarie 2014, p. 6.
Ion Brad la 85 de ani. Tradiţie şi umanism , în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Ion Horea la 85 de ani. Discreţie şi rafinament, în în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Ion Vlad la 85 de ani. Autoritate şi prestigiu, în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Nicolae Manolescu la 75 de ani. Generozitate şi valoare, în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Prefeţe
Ovidiu Purdea-Someş, Pedepsiţi-mă pe mine! Prefaţă de Ilie Rad, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014.
Constantin Cubleşan, Grăbeşte-te încet! Prefaţă de Ilie Rad, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014.
Recenzii la următoarele cărţi:
Julia Szambolics, PR versus jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Alecsandru Ioan Baba, Anuca, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, în Făclia, 13 iunie 2014.
2011
Cărţi proprii
Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri. Ediţie îngrijită, prefaţă, notă asupra ediţiei, note şi comentari, indice de nume de Ilie Rad. Cu un Argument de acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2011, 192 pag.
Recenzii despre carte
Noi apariţii editoriale [Ilie Rad, nesemnat], în Făclia, 2011.
Mircea Popa, Iorgu Iordan în actualitate, în Tribuna, nr. 214, 1-15 aug. 2011, p. 14-16.
Vistian Goia, Un om de ştiinţă, în Tribuna, nr. 214, 1-15 aug. 2011, p. 14.
Răzvan Voncu, Iorgu Iordan în scrisori şi interviuri, în România literară, an XLIII, nr. 33, 19 aug. 2011, p. 14.
Ovidiu Pecican, “Faptele, nu oala cu laptele!”, în Observator cultural, nr. 600, 11 onoiembrie 2011
Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, Restituiri necesare… dincolo de Timp, în Scrisul românesc, nr. 11 (99), nov. 2011, p. 20.
 
Dumitru Vlăduţ, în Revista română de istorie a presei, nr. 2, 2011.
În Studia ephemerides, nr. 1, 2012
 
Volume coordonate
Documentarea în jurnalism, Editura Tritonic, Bucuerşti, 2011.
Despre carte:
[Ilie Rad], Lansare de carte la Catedra de Jurnalism a UBB, în Făclia, an XXII, nr. 6159, 29-30 ian. 2011, p. 7.
Alex Ştefănescu, Iar de n-ar fi, tot s-ar povesti, în România literară, an XLIII, nr. 8, 25 februarie 2010, p. 5.
Dona Tudor, în Apostrof, an XXII< nr. 4 (257), 2011.
Viorel Nistor, în Revista română de istorie a presei, nr. 9
Mircea Popa, Documentarea în jurnalism, în Tribuna, nr. 211, 16-30 iunie 2011, p. 20.
          Prefeţe
Teodor Tanco, Viaţă şi literatură. Autobibiografica 85, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010.
Volume colective
Confluenţe lingvistice şi filologice. Coordonatori: Oliviu Felecan, Daiana Felecan, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011. Prezent cu studiul: Precursorii presei româneşti, p. 171-189.
Articole
Despre obiectivitate în jurnalismul românesc, în Făclia, an XXII, nr. 6138, 5 ian. 2011, p. 4.
92 de burse postdoctorale pentru cercetători, în Făclia, an XXII, nr. 6219, 9-10 apr. 2011, p. 7.
Al V-lea Congres Naţional de Istorie a Presei, în Făclia, an XXII, nr. 6261, 1 iun. 2011, p. 6 (nesemnat).
Al X-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională. Cenzura în România ‒ ieri şi azi, în Făclia, an XXII, nr. 6312, 2 aug. 2011, p. 6 (nesemnat); reluat în Tribuna (şi Flacǎra lui Adrian Pǎunescu (an Xi, nr. 33 (503), 12-18 aug. 2011, p. 15.
Recenzii
O analiză mitico-religioasă a unor patologii din lumea contemporană, în Tribuna, an X, nr. 201, 16-31 ian. 2011, p. 19-20. [Nicu Gavriluţă, Mama proştilor e mereu gravidă, Editura Institutul European, Iaşi, 2010] Serialul “Un ardelean la Bucureşti”
VIII. Historia magistra vitae est, în FLAP, an XI, nr. 1 (471), 7-13 ian. 2011, p. 11.
IX. O mare Doamnă a ştiinţei româneşti contemporane: Tatiana Slama-Cazacu, în FLAP, an XI, nr. 3 (473), 21-27 ian. 2011, p. 12.
X. O teză de doctorat despre limba de lemn, în FLAP, an XI, nr. 4 (474), 28 ian.-3 febr. 2011, p. 12.
XI. Interviurile lui Fănuş Neagu, în FLAP, an XI, nr. 5 (475), 4-10 febr. 2011, p. 8-9.
XII. Lucian Boz în arhivele CNSAS, în FLAP, an XI, nr. 6 (476), 11-17 febr. 2011, p. 12.
XIII. Scrisoir inedite de la Iorgu Iordan, în FLAP, an XI, nr. 7 (477), 18-24 febr. 2011, p. 11.
XIV. Despre instituţia doctoratului în România, în FLAP, an. XI, nr. 8 (478), 24 febr.-3 mart. 2011, p. 11.
XV. Memoriile unui profesor bucureştean: Dumitru Micu, în FLAP, an XI, nr. 9 (479), 4 – 10 mart. 2011, p. 12.
XVI. Constantin Antip (1925-2011), în FLAP, an XI, nr. 10 (480), 11-18 mart. 2011, p. 7.
XVII. Interviu cu Tatiana Slama-Cazacu (vezi mai jos);

XVIII. Prof. univ. dr. Dumitru Micu: “Labiş avea sincere convingeri comuniste (de natură juvenil romantică), dar şi cel puţin tot atât de puternice simţăminte româneşti. În lunile premergătoare tragicului său sfârşit, voia să … recupereze Basarabia!”, în FLAP, an XI, nr. 12 (482), 25-31 mart. 2011, p. 13.

XIX. Amintirea profesorului Theodor Hristea, în FLAP, an XI, nr. 13 (483), 1-7 apr. 2011, p. 11.
XX. In memoriam Ioan Grigorescu (1930-2011), în FLAP, an XI, nr. 14 (484), 8-14 apr. 2011, p. 12.
XXI. Secvenţe bucureştene, în FLAP, an XI, nr. 15 9485), 15-21 apr. 2011, p. 7.
XXII. Un intelectual de marcă: Edgar Papu (1908-1993), în FLAP, an XI, nr. 16 (486), 22-28 apr. 2011, p. 12.
XXIII. Oameni pe care i-am cunoscut (I): Ion Jalea, în FLAP, an XI, nr. 17 (487), 29 apr.- 5 mai 2011, p. 7.
XXIV. Oameni pe care i-am cunoscut (II): Ion Zamfirescu (1907-2001), în FLAP, an XI, nr. 18 (488), 6-12 mai 2011, p. 6.
XXV. Oameni pe care i-am cunoscut (III): Al. Rosetti (1895-1990), în FLAP, an XI, nr. 19 (489), 13-19 mai 2011, p. 6.
XXVI. Cu un grup de studenţi jurnalişti clujeni, în vizită la Regele Mihai I, în FLAP, an XI, nr. 20 (490), 20-26 mai 2011, p. 11.
XXVII. Oameni pe care i-am cunoscut (IV): Ştefan J. Fay, în FLAP, an XI, nr. 21 (491), 17-23 iun. 2011, p. 12.
XXVIII. Gala Profesorului Bologna: Domnu Trandafir redivivus, în FLAP, an XI, nr. 22 (492), 27 mai-2 iun. 2011, p. 13.
XXIX. Oameni pe care i-am cunoscut (V): Constantin Noica, în FLAP, an XI, nr. 23 (493), 1o-16 iun. 2011, p. 5.
XXX. De la Bucureşti la Dubrovnik, în FLAP, an XI, nr. 24 (494), 17-23 iun. 2011, p. 8.
XXXI. Iorgu Iordan ‒ adversar al regimului ceauşist, în FLAP, an XI, nr. 25 (495), 24-30 iun. 2011, p. 12.
XXXII. O revistă de colecţie: “Revista română de istorie a presei”, în FLAP, an XI, nr. 26 (496), 1-7 iul. 2011, p. 12.
XXXIII. Două volume de corespondenţă, în FLAP, an XI, nr. 27 (497), 8-14 iul. 2007, p. 12.
XXXIV. Oameni pe care i-am cunoscut (VI): George Pruteanu (1947-2008), în FLAP, an XI, nr. 28-29 (498-499), 15-21 iul. 2011, p. 18.
XXXV. Memoriile lui Mihai Beniuc, în FLAP, an XI, nr. 30 (500), 22-28 iul. 2011, p. 12.
XXXVI, Aspecte ale cenzurii comuniste, în FLAP, an XI, nr. 31 (501), 29 iul.-4 aug. 2011, p. 13.
XXXVII. Mihai Beniuc inedit, în FLAP, an XI, nr. 32 (502), 5-11 aug. 2011, p. 13.
XXXVIII. Memoriile lui Sorin Toma sau adevărul spus prin omisiune, în FLAP, an XI, nr. 33 (503), 12-18 aug. 2011, p. 12.
XXXIX. Înfiinţarea Muzeului Naţional al Mass-Mediei la Cluj-Napoca, în FLAP, an XI, nr. 34 (504), 19-25 aug. 2011, p. 12.
Interviuri realizate:

Tatiana Slama-Cazacu: O viaţă puţin cunoscută, în România literară, an XLIII, nr. 9, 4 martie 2011, p. 12-13.; “Eu îmi declar sincer patriotismul, care este uitata zi, dar şi naţionalismul, ca ataşament faţa de tara-loc de naştere, legătură cu limba, cu trtadiţiile”, în FLAP, p. 12 (partea a doua a interviului); partea a III-a, în Tribuna, 2011.

Interviuri acordate
Interviu cu prof. univ. dr. Ilie Rad, realizat de Liliana Moldovan, în Vatra veche, an III, nr. 1 (25), ian. 2011, p. 67-71.
“Cenzura comunistă din România a făcut şi mult rău, dar şi mult bine. Binele l-a făcut rău, însă răul l-a făcut bine!”, interviu realizat de Andreia Oltean, în Gând românesc, an V, nr. 5 (33), mai 2011, p. 24-35.
Referinţe despre Ilie Rad
Diana Gabor, Congreul Naţional de Istoria Presei la a patra ediţie, în Gazeta de Cluj, nr. 448, 24-30 ian. 2011, p. 18. [cu fotgrafie]  
 
2010
 
Al III-lea Congres Naţional de Istorie a Presei, în Făclia, anul XXI, nr. 5842, 16-17 ian. 2010, p. 6.
Documente importante privind istoria Universităţii “Babeş-Bolyai”, în Făclia, an XXI, nr. 5879, 1 mart. 2020, p. 6; nr. 5880, 2 mart. 2010, p. 5; nr. 5881, 3 mart. 2010, p. 5; nr. 5882, 4 mart. 2010, p. 6; nr. 5883, 5 mart. 2010, p. 5; nr. 5885, 8 mart. 2010, p. 6
Un doctorat de excepţie, în Graiul Maramureşului, 15 martie 2010, p. 1.
Importantă reuniune ARACIS la Universitatea “Babeş-Bolyai”. Formarea evaluatorilor externi pentru învăţământul la distanţa (ID), în Făclia, an XXI, nr. 5892, 16 martie 2010, p. 6.
Revista română de istorie a presei într-o nouă formă, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 3-4.
Precursorii presei româneşti, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 5-25.
Despre statutul recenziilor, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 134-135.
Simpozionul international „Cartea. România. Europa”, în Fǎclia, an XX, nr. 5750, 25 septembrie 2009, p. 5; reluat şi în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 186-187.
Modele pentru jurnalism şi comunicare, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 188-189.
Al doilea Congres Naţional de Istorie a Presei, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 195-196.
Protest al Asociaţiei Române de Istorie a Presei, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 200.
Gabriela Rusu-Păsărin, Marin Sorescu: Imagini. Ethos. Evocări. Cuvânt introductiv de George Sorescu. Traducerea în limba engleză: Andreea Bratu. Traducere în limba franceza: Dana Dincă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007 (recenzie).
Al IX-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională. Documentarea în jurnalism, Cluj-Napoca, 22-23 octombrie 2010, în Făclia, an XXI, nr. 5967, 14 iunie 2010, p. 4.
Despre autocenzură, în Flacăra lui Adrian Păunescu, an X, nr. 27 (447), 9-15 iulie 2010, p. 13.
Un nou prgram de burse postdoctorale la Universitatea “Babeş-Bolyai”, în Făclia, an XXI, nr. 5997, 19 iul. 2010, p. 5.
Recenzii
Publicistica din tinereţe a lui Adrian Marino, în Tribuna, an IX,  nr. 187, 16-30 iunie 2010, p. 11-12.
2009
 
Articole ISI:
Ilie Rad, Journalism Studies at Babes-Bolyai University, in Transylvanian Review, Vol. XVIII, No.4, Winter 2009, p. 62-71; ISSN: 1221-1249.

  1. Incursiuni în istoria presei româneşti, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, ISBN: 978-973-8915-78-7

Recenzii despre carte:
Paul Schveiger, în Viaţa noastră, 2009.
***, Noi apariţii editoriale. Ilie Rad, Incursiuni în istoria presei româneşti, în Făclia, 17 martie 2009, p. 4.
Adina Faur, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Ephemerides, nr. 2, 2009, p. 192-194.
Mircea Pospai, în Scrisul românesc, an VII, nr. 1 (75) 2009, p. 13.
Mariana Cernicova-Bucă, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 153-155.
2.De amicitia. Scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie Rad (1988-2009). Volum omagial la împlinirea, de cǎtre Ştefan J. Fay, a vârstei de 90 de ani. Prefaţǎ de Irina Petraş, Editura Accent, Cluj-Napoca, 427 pagini. ISBN: 978-973-8915-89-3
Recenzii despre carte:
Paul Schveiger, în Viaţa noastrǎ, an XLVII, nr. 17.261, 10-11 septembrie 2009, p. 20; 30.
Irina Petraş, în Contemporanul, 2009.
Mircea Goga, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Ephemerides, nr. 2, 2009, p. 190-192.
Mircea Popa, în Făclia, 15 octombrie 2010.
Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, Vocaţia confesiunii – vocaţia amiciţiei, în Mozaicul, an XII, nr. 10 (132), 2009, p. 12.
Anamaria Beligan, De amicitia, în România literara, an XLII, nr. 6, 26 februarie 2010, p. 4.
Aurelia Lăpuşan, De amicitia, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 172-176.
Florian Roatiş, Testamentul unei prietenii exemplare, în Nord literar, nr. 2 (81), februarie 2010.
Traian Bradea, Despre o prietenie inevitabilă: Ştefan J. Fay – Ilie Rad, în Tribuna, an IX, 1-15 aprilie 2010, p. 17.
Lucrari coordonate:

  1. Limba de lemn în presa, Editura Tritonic, Bucuresti, 2009. ISBN: 978-606-92290-5-7

Ioana Vintila-Radulescu, în Limba romana, nr. 1, 2010
Paul Schveiger, Despre limba de lemn în presa noastră, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 104-114.
Apostrof

  1. Jurnalism românesc în exil si diasporă, Editura Tritonic, Bucureşti, 2010. ISBN: 978-606-92290-6-4

Sanda Moraru, Jurnalism românesc în exil şi diasporă, în Revista română de istorie a presei, an IV, nr. 1 (7), 2010, p. 155-158.
Gheorghe Naghi, Jurnalistica din exil, în New York Magazin, nr. 663, 7 aprilie 2010, p. 18.
Studii şi articole:
Scrisorile din exil ale lui Lucian Boz, în Contemporanul, an XX, nr. 1 (692), nov. 2009, p. 34-35.
Studii în volume colective:
Stâlcirea limbii române: efecte stilistice în presa românească, în Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea colocviu al catedrei de Limba româna (Bucureşti, 2-6 decembrie 2008). Editori: Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, p. 371-378. ISBN: 978-973-737-754-8.
Studii şi articole în presă:
Spaima şi comedia erorilor de tipar, în Jurnalul naţional (suplimentul Scânteia, nr. 38, 12 februarie 2009, p. 1-2).
Puricele din cǎmaşa [lui Roatiş Florian], în România literarǎ, nr. 7, 2009, p. 4.
La Biserica Ortodoxǎ “Sfinţii Petru şi Pavel” din Melbourne, în Renaşterea, anul XX, nr. 9 (233), sept. 2009, p. 5.
Simpozion Naţional de Jurnalism, în România literarǎ, an XLII, nr. 43, 30 oct. 2009, p. 9.
Ştefan J. Fay (1919-2009), în Origini, vol. XIV, nr. 6-7-8 (143-145), iun.-iul.-aug. 2009, p. 47-50.
Mircea Popa – 70 de ani, în Viaţa de pretutindeni, an V, 1-9 (48-56), sept. 2009, p. 42.
Anca Alexandru, în Viaţa de pretutindeni, an V, 1-9 (48-56), sept. 2009, p. 43.
Ştefan J. Fay la 90 de ani, în Viaţa de pretutindeni, an V, 1-9 (48-56), sept. 2009, p. 67.
Recenzii:
Valeriu Anania; Aurel Sasu, Despre noi şi despre alţii, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Ephemerides, nr. 2, 2009, p. 196-165.
Anamaria Beligan, Mamabena.com, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Ephemerides, nr. 2, 2009, p. 167-169.
Prezenţe la: TVR3, TVR2, Alpha TV, NCN, Radio Cluj, Radio România Cultural, Radio Craiova etc.
2008
 
Cărţi
Cum se scrie un text ştiinţific, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007.
Recenzii despre carte:
Mircea Popa, în Făclia, an XIX, nr. 5247, 29 ianuarie 2008, p. 4.
Paul Schveiger, în Viaţa de pretutindeni, an V, 1-9 (48-56), sept. 2009, p. 166.
Madalina Mocanu, How to Write a Scientific Text, în Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. VII, no. 1/2010
Articole
Răspuns la ancheta La cumpărarea lucrărilor de licenţă se riscă doar nepromovarea, în Ghimpele de Cluj, an II, nr. 9, 17-23 ianuarie 2008, p. 7.
Rigoare şi talent, în Orizont militar, an 60, nr. 31 (1808), 12 februarie 2008, p. 8.
Universitatea “Babeş-Bolyai” – prezenţa activă la Baku, în Făclia, iunie 2008.
Universitatea “Babeş-Bolyai” – prezenţa activă la Helsinki, în Făclia, 6 aug. 2008, p. 4.
Ştiri
Un doctorat la Universitatea “Babeş-Bolyai”, în Făclia, iul. 2008.
2007
Studii apărute în apărute în străinătate
Ilie Rad, Journalistic Education at the “Babeş-Bolyai” University in Cluj-Napoca, în Perpectives in Higher Education Reform, vol. 13-14, p. 166-173. Edited by Russel J. Meyer, Colorado State University-Pueblo. Published by The Alliance of Universities for Democracy, October 2007. [ISBN:83-915508-1-8] Studii apărute în volume editate în România
 
Ilie Rad, Limba română în reclame, în vol. Delia Cristina Balaban, Flaviu Călin Rus (coordonatori), PR Trend. Teorie şi practică în publicitate şi relaţii publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007, p. 191-205.
Ilie Rad, Despre ortoepia şi ortografia siglelor, în vol. Ilie Rad (coordonator), Stil şi limbaj în mss-media din România, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 181-194.
Ilie Rad, Despre ziarul “nemţesc” Libertatea, scos de Arghezi şi Gala Galaction la Bucureşti, între 1915-1916, în vol. Ilie Rad (coordonator), Secvenţe din istoria presei româneşti, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007, p. 265-282.
Ilie Rad, Biserică şi speranţă, în Biserica « Înălţarea Sfintei Cruci » – Cluj-Napoca/ Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Album aniversar. Un deceniu de slujire în Hristos. Volum editat de preot Iulian Benche, cu binecuvâbtarea Înalt Preasfinţiei Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Anania, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007, p. 72.
Volume coordonate, prefaţate şi editate
 
Ilie Rad (coordonator), Secvenţe din istoria presei româneşti, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007.
Recenzii: Mircea Popa, în Faclia, an XVIII, nr. 5051, 8 iunie 2007, p. 5.
Ilie Rad (coordonator), Stil şi limbaj în mss-media din România, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
Constantin Ciopraga, Interviuri. Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Raluca-Simona Deac, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007.
 
Articole
Ştiinţa dicţionarului la români (anchetă), în Tribuna, anul VI, 16-31 ianuarie 2007, p.
16-18; La început de drum, în Revista română de istorie a presei, an I, nr. 1, 2007; Universitatea “Babeş-Bolyai” va găzdui, în 2007, cea de-a XVIII-a Conferinţă Anuală a Aliantei Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 4884, 16 noiembrie 2007, p. 5; Activitatea internaţională a Catedrei de Jurnalism, în Newsletter. Cooperări internaţionale (Cluj-Napoca), nr. 2, oct. 2006, p. 11.
Editoriale
Liberi la exprimarea urii!, în Învăţământul jurnalistic clujean, an II, nr. 11, septembrie 2007, p. 1.
Recenzii
Farmecul prozei ironice (Valer Hossu – Miorel n-a prins viza Schengen), în Tribuna, 2007.
Teodor Tanco – Vară canadiană, în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 4938, 23 ianuarie 2007, p. 5.
Interviuri
* Asist. univ. drd. Anna Koubassova, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg: “Ospitalitatea clujenilor şi caracterul lor deschis m-au facsinat”, în Învăţământul journalistic clujean, an II, nr. 5, ianuarie 2007, p. 6-7.
* Scriitorul şi jurnalistul Alan Elsner: “La fel cum studiul teologiei nu te face automat preot, studiul jurnalismului nu te califică drept o persoană care poate deveni un bun reporter sau editor”, în Învăţământul jurnalistic clujean, an II, nr. 7, martie 2007, p. 4-5.
* Andreea Marin Bănică: “Mă documentez foarte bine înainte de orice interviu, nu sufăr de autosuficienţă şi consider că în fiecare zi mai am câte ceva de învăţat”, în Tribuna, an V, nr. 112, 1-15 mai 2007, p. 30.
* Melania Medeleanu: “Jurnaliştii sunt personalităţi dificile, fac ulcer rapid şi îşi blestemă cel puţin săptămânal ziua când şi-au ales profesia asta”, în Învăţământul jurnalistic clujean, an II, nr. 12, octombrie 2007, p. 4-5.
Reportaje
Dezbatere la Institutul Cultural Român din Budapesta, în Tribuna, an V, nr. 113, 16-30 mai 2007, p. 2-12; Un doctorat la Chişinău, în Făclia, an XVIII, nr. 5119, 27 august 2007, p. 4; Prezenţe culturale clujene la Iaşi, în Făclia, an XVIII, nr. 5197, 26 noiembrie 2007, p. 4.
Ştiri
Alessandra Stoicescu, invitată a Catedrei de Jurnalism, în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 4929, 12 ianuarie 2007, p. 5; Lucian Mîndruţa – invitat al Catedrei de Jurnalism a UBB, în Adevărul de Cluj, 2 februarie 2007, p. 4; Vizita, la UBB, a unei delegaţii de la Universitatea din Pecs, în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 4957, 14  februarie 2007, p. 5; Ilie Rad, Un nou număr al revistei “Studia Ephemerides”, în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 4974, 6 martie 2007, p. 5; Ilie Rad, Alan Elsner, jurnalist şi scriitor american, oaspete al Catedrei de Jurnalism, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4975, 7 martie 2007, p. 5; Ilie Rad, Ilie Călian, oaspete al Facultătii de Jurnalism a UBB, în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 4978, 10-11 martie 2007, p. 5; Andreea Marin Bănică – invitată a Catedrei de Jurnalism a UBB, în Adevărul de Cluj, 24 aprilie 2007; Andreea Esca – invitată a Catedrei de Jurnalism a UBB, în Adevărul de Cluj, an XVIII, nr. 5026,1o mai 2007; Nicolae Melinescu – invitat al Catedrei de Jurnalism a UBB, în Adevărul de Cluj, 25 mai 2007; Universitatea “Babeş-Bolyai” – prezentă la o şcoală de vară din Istanbul, în Făclia, an XVIII, nr. 5086, 19 iulie 2007, p. 4; Seminarul “Profesionalizarea mediei rome din România, cu focus pe legislaţia antidiscriminare”, în Făclia, an XVIII, nr. 5114, 21 august 2007, p. 5; Lansare de carte la Catedra de Jurnalism a UBB, în Făclia, 9 octombrie 2007; Melania Medeleanu, învitată a Catedrei de Jurnalism a UBB, în Făclia, 24 octombrie 2007; Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Anania, invitat al Catedrei de Jurnalism a UBB, în Făclia, 5 noiembrie 2007 (în colab. cu Aurel Sasu); Adriana Săftoiu, invitată a Catedrei de Jurnalism a UBB, în Făclia, 13 noiembrie 2007; Eveniment jurnalistic de excepţie, la Universitatea “Babeş-Bolyai”, în Făclia, 14 noiembrie 2007; Lansare de carte la Catedra de Jurnalism a UBB, în Făclia, an XVIII, 19 noiembrie 2007; Lansare de carte la Catedra de Jurnalism a UBB, în Făclia, an XVIII, nr. 5203, 3 decembrie 2007, p. 4; Oana Sîrbu, invitata a Catedrei de Jurnalism a UBB, în Făclia, 6 decembrie 2007.
 
2006
Cărţi
Învăţământul jurnalistic clujean, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006.
Recenzii despre carte:
Tiberiu Fărcaş, în Ziua de Ardeal, 2006.
Mircea Popa, în Adevărul de Cluj, 2006.
Virgil Lăzăr, “Ferestre” larg deschise spre interiorul şcolii superioare de jurnalism, în România liberă, 5 sept. 2006.

Cărţi editate

Richard Műller-Schmitt, Mozaic românesc. Traducere din limba germană de Cristina Delia Balaban şi Damaschin Pop-Buia. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 2006.
Recenzii despre carte:
Virgil Lazăr, în România liberă, nr. 5036, 26 sept. 2006, p. II.
Mircea Popa, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4846, 3 oct. 2006, p. 4.
Graţian Cormos, în Tribuna, an VI, nr. 104, 1-15 ian. 2007, p. 4.

Studii

În volume:
Dorinţa de a deveni scriitor, în Mărturisirea de credinţă literară. Scrisul ca religie la Români, în preajma Anului 2000. Vol. I. Un “document de conştiinţă colectivă” conceput şi orânduit de Artur Silvestri, Carpathia Press, Bucureşti, 2006, p. 150.
În periodice:
De la G. Călinescu la Alex. Ştefănescu, în Tribuna, anul V, nr. 81, 16-31 ianuarie 2006, p. 6-8.
Scrisori din Sankt-Petersburg. Tamara Aleksandrovna Repina – o romanistă de excepţie, în Tribuna, an V, nr. 82, 1-15 februarie 2006, p. 20.

Articole

Cooperare academică între Universitatea “Babeş-Bolyai” şi Universitatea din Istanbul, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4624, 14-15 ianuarie 2006, p. 4.
Laureaţi clujeni ai Asociaţiei Române pentru Patrimoniu (ediţia a III-a), în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4679, 20 martie 2006, p.
“Libertatea presei între presiunea monopolului şi diversitatea europeană, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4714, 2 mai 2006, p. 4.
Stelian Tănase la Cluj-Napoca, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4726, 16 mai 2006, p. 5.
Experienţa UBB, prezentată la Institutul Cultural Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4736, 27-28 mai 2006, p. 5.
Universitatea “Babeş-Bolyai” – prezenţă activă la AUDEM, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 13 iunie 2006, p. 5.
Structura multiculturală a Universităţii “Babeş-Bolyai” – prezentată la o întâlnire cu profesori, medici şi jurnalişti germani, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4792, 1 august 2006, p. 5.
Stil şi limbaj în mass-media din România, în Tribuna, anul V, nr. 101, 16-30 nov. 2006, p. 8.
Robert Turcescu, invitat al Catedrei de Jurnalism, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4883, 15 noiembrie 2006, p. 4.
Universitatea “Babeş-Bolyai” va găzdui, în 2007, cea de-a XVIII-a Conferinţă Anuală a Alianţei Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4884, 16 noiembrie 2006, p. 5.
Al V-lea Simpozion naţional de jurnalism. Stil şi limbaj în mass-media din România, în Tribuna, an V, nr. 101, 16-30 noiembrie 2006, p. 18.
G. Gruiţă şi cuvintele limbii române, în Tribuna, an V, nr. 91, 16-30 iunie 2006, p. 22-23.

Recenzii

Mariei Pal,  Poeme, în Filaromonia, 2006.
Teodor Tanco, Cândva mă voi întoarce acasă, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr.4661 , 27 februarie 2006, p. 5.
G. Gruiţă şi cuvintele limbii române, în Tribuna, an V, nr. 91, 16-30 iunie 2006, p. 22-23.

Interviuri

‒ Nilufer Penbecioglu Ocel, Universitatea de Stat din Istanbul: “Cred că între români şi turci exiată o anumită relaţie specială, o înţelegere mutuală, o prietenie deosebită”, în Adevărul de Cluj, an XVII, 18 ianuarie 2006, p. 5.
‒ “Ca orice om care se apropie de şaizeci de ani, am destule răni în suflet incomplet vindecate”. Interviu cu Alex. Ştefănescu, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4645, 8 februarie 2006, p. 5.
‒ Interviu cu Tamara Aleksandrovna Repina, în Tribuna, 2006.
‒ Prof. univ. dr. Rajmund Piotrowski: “<<Limba moldovenească>> a fost un instrument al politicii imperiale ţariste, iar apoi al politicii stalinist-bolşevice”, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4664, 2 martie 2006, p. 4.
‒ Mircea Pospai: “Atâta vreme cât nu va dispărea nevoia de companie a omului, nu va disparea nici radioul”, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4684, 25-26 martie 2006, p. 5.
‒ Larry Gerber, jurnalist american: “Revenind în România, după 20 de ani, pot să spun că m-am întors într-o cu totul altă ţară”, în Tribuna, anul V, 130 aprilie 2006, p. VII-VIII.
‒ Prof. univ. dr. Rajmund Piotrowsky (Sankt-Petersburg): O problemă vitală – ocrotirea limbii române în Republica Moldova, în România literară, anul XXXIX, nr. 17, 28 aprilie 2006, p. 18-19. Interviu reprodus în Literatura şi arta (Chişinău), nr. 26 (3174), 29 iunie 2006, p. 3; în Limba română (Chişinău), în 2006 (număr neidentificat), precum şi în Viaţa de pretutindeni, anul II, nr. 3-7 (14-18), iulie 2006, p. 34.
‒ Prof. univ. dr. G. Gruiţă: “Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM-2, 2005) trebuie consultat şi urmat, nu discreditat”, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4745, 7 iunie 2006, p. 5.
‒ Prof. univ. dr. Roberto Guillén (Universitatea din Valencia, Spania): ”Nu mă aşteptam să găsesc la “Babeş-Bolyai” o Universitate atât de mare, cu atâtea facultăţi şi departamente, atât de activă şi manifestând atât de mult interes pentru a fi cât mai prezentă în Europa”, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4791, 31 iulie 2006, p. 4.
Robert Turcescu, în Tribuna,

Ştiri

Lansare de carte la Catedra de Jurnalism [Cella Serghi, Interviuri], în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4622, 12 ianuarie 2006, p. 4.
Alex. Ştefănescu, invitat al Catedrei de Jurnalism, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4637, 30 ianuarie 2006, p. 4.
Lansare de carte la Catedra de Jurnalism [G. Gruiţă, Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006], în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4732, 23 mai 2006, p. 4.
Un nou număr al revistei “Studia Ephemerides”, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4746, 8 iunie 2006, p. 5.
Deschiderea cursurilor la jurnalistica, în Adevarul de Cluj, an XVII, nr. 4844, 30 sept. – 1 oct. 2006, p. 4.
2005

Articole

Masterate în jurnalism,  în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4433, 1 iunie 2005, p. 5.
Al IV-lea Simpozion Naţional de Jurnalism, în Adevărul de Cluj, an XVI, 24 noiembrie 2005, p. 5.
Simpozionul Naţional de Jurnalism, ediaţia 2005, în Ziarul Universitatea (Chişinău), nr. 6 (62), 31 ianuarie 2006 (în colab. cu Silvia Grossu).
Andrei Marga, laureat al Premiului Herder (2005), în Filarmonia, an I, nr. 4-5, 2005, p. 40-41.
Adelin Petrişor, oaspete al Catedrei de Jurnalism, în Adevărul de Cluj, an XVI, 24 noiembrie 2005, p. 5.

Interviuri

Jurnalista Mary Beth Marklein, de la cotidianul American US Today: “Nu am văzut studenţi atât de străluciţi şi de creativi, precum cei români!”, interviu, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4437, 6 iunie 2005, p. 5.
Studii
Noica, jurnalist, în România literară, anul XXXVIII, nr. 35, 7-13 septembrie 2005, p.
Despre ziarul “nemţesc” Libertatea  (1915-1916), în Jurnalism & Comunicare, an IV, nr. 4(13), toamna 2005, p. 62-67.
Învătământul jurnalistic clujean, în Unu (Oradea), nr. 1-2 (5), 2005.
Cărţi
De la Moscova la New York. Note de drum din Fedraţia Rusă şi fragmente de jurnal american. Prefaţă de Mircea Popa, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.

Recenzii despre carte

Mircea Popa, în Adevărul de Cluj, an XVI, 22 nov. 2005, p. 4.
Alex Ştefănescu, în România literară, an ar, în România liberă,
Elena Abrudan, Jurnal de mentalităţi, în Tribuna, an V, nr. 80, 1-15 ianuarie 2006, p. 4.
Raluca Şerban, Călătorie spre centrele lumii, în Tomis, ian. 2006, p. 47.

Ilie Rad (coordonator), Jurnalismul cultural în actualitate

Ovidiu Pecican, în Apostrof, 2005.
Cella Serghi, Interviuri. Cu douăsprezece scrisori inedite către Ilie Rad. Ediţie îngrijită, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
Recenzii despre carte:
Mircea Popa, Cella Serghi: Interviuri, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4622, 12 ianuarie 2006, p. 4.
Grigore Ilisei, în Evenimentul (Iaşi)
Claudiu Groza, Personaje de interviu, în Ziarul clujeanului, an IV, nr. 740, 16 martie 2006, p. 13.
Edgar Papu, Interviuri. [Cu nouă scrisori către Ilie Rad şi una către Suzana Gâdea]. Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Graţian Cormoş, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
Recenzii despre carte
Mircea Popa, în Adevărul de Cluj, an XVII, nr. 4676, 16 martie 2006, p. 4.
Claudiu Groza, Personaje de interviu, în Ziarul clujeanului, an IV, nr. 740, 16 martie 2006, p. 13.
Theodor Codreanu, Minoratul culturii româneşti, în Argeş, aprilie 2006.
Dan Mănucă, Eminescu şi protocronismul, în Convorbiri literare, an CXXXIX, iunie 2006.
Laszlo Alexandru, Un faliment resuscitat (I), în Tribuna, an V, nr. 89, 16-31 mai 2006, p. 9.
Marian Barbu, Interviul – formă deschisă a culturii moderne, în Scrisul românesc, nr. 5-6 (33-34), mai-iunie, 2006, p. 18.
Prefeţe
Ştefan Izsák, Caleidoscop jurnalistic. [Prefaţă de Ilie Rad] Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003
2004
În volume colective:
* Encyclopedia of the Vorld’Minorities, Ed. Carl Skutsch, New York: Routledge, 2005 (3 volumes. ISBN: 1-5-7958-392-X). E publicat un eseu despre România.
* Academia Românã, Dicţionarul general al literaturii române, vol. I, A-B, vol. II, C-D, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004.
* Liviu Rusu, aşa cum l-am cunoscut, în Simpozion comemorativ Liviu Rusu – 100. Texte reunite şi editate de Vasile Voia, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, p. 165-168.
* Rolul presei în deconspirarea cazurilor de plagiat, în Ilie Rad (coordonator), Schimbãri în Europa, schimbãri în mass-media, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 72-83.
Despre volumul Schimbãri în Europa, schimbãri în mass-media s-au scris urmãtoarele recenzii:
Mircea Popa, în Adevãrul de Cluj;
Paul Schveiger în Viaţa noastrã (Israel);
Mihai Pedestru, Schimbãri în mass-media, în Steaua, an LV, nr. 12 (674), decembrie 2004, p. 60-61.
În periodice:
Profesorul V. Fanache la 70 de ani. Nobleţea cărturarului, în Adevărul de Cluj, an XVI, nr. 4075, 5 aprilie 2004, p. 6.
Constantin Cubleşan la 65 de ani. Un Om între oameni, în Caligraf, an IV, nr. 6 (40), iunie 2004, p. 14;
Contribuţii la istoria învãţãmântului jurnalistic clujean, în Jurnalism & Comunicare,
V. Fanache, în Cuvântul românesc, anul 30, nr. 330, decembrie 2004, p. 12
Mircea Muthu, în Cuvântul românesc, anul 30, nr. 330, decembrie 2004, p. 12
Aurel Sasu – Mic tratat de moralã practicã, în Cuvântul românesc, anul 30, nr. 329, octombrie 2004, p. 12
File din istoria învãţãmântului jurnalistic clujean (I). Primul birou de presã din spaţiul românesc, în Adevãrul de Cluj, anul XVI, nr. 4237, 12 oct. 2004, p. 5; (II), 85 de ani de la introducerea, la Universitatea Daciei Superiare din Cluj (octombrie 1919), a primului curs de jurnalisticã din România, în Adevãrul de Cluj, an XVI, nr. 4239, 14 octombrie 2004, p. 4.
Mircea Popa – Presa mehedinţeanã, în Cuvântul românesc, anul 30, nr. 330, noiembrie 2004, p. 12
Profesorul Paul Cornea la 80 de ani, în Tribuna, anul III, nr. 55, 16-31 decembrie 2004, p. 12.
Paul Cornea: „Pentru mine, istoria literarã e o disciplinã federalizatoare”, interviu, în Tribuna, anul III, nr. 55, 16-31 decembrie 2004, p. 12-13-14.
Mircea Pospai, Gheorghe Verman, Radioul public regional, în Cuvântul românesc, anul 30, nr. 330 (sic), decembrie 2004, p. 12
Recenzii
Vasile Fanache, Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, în Cuvântul românesc, an 30, nr. 326, iul.-aug. 2004, p. 16.
2003
* Irina Petraş, Oameni care au fost, în Apostrof, an XIV, nr. 2 (153), 2003; articol reluat în vol. Cãrţile deceniului 10, Editura Casa Cãrţii de Ştiinţã, Cluj-Napoca, 2003, p. 359-360..
*  Ilie Rad, Aron Pumnul – arc peste timp, în Academica, an XIII, nr. 10 (147), ian. 2003, p. 17-21.
* Ioana Macrea, Monografia „Aron Pumnul”, în Steaua, an LIV, nr. 3, 2003, p. 49;62.
* Ilie Luceac, Mãrturii documentare cu privire la mormântul lui Aron Pumnul, în Glasul Bucovinei, 2003, p. 109-114.
* Ionuţ Ţene, Reveniri la biografia lui Aron Pumnul, în Curierul Primãriei Municipiului Cluj-Napoca, an VIII, nr. 412, 17 febr. 2003, p. 6.
* Marian Barbu, Totul despre Aron Pumnul, în Lamura, anul III (serie nouã), nr. 18-19-20, apr.-mai-iun. 2003, p. 18.
* Idem, Totul despre Aron Pumnul, în Bucovina literarã, an XIII, nr. 6 (148), iun. 2003, p. 11-12.
* Mircea Popa, O monografie consacratã lui Aron Pumnul, în Excelsior, an XII, nr. 16, 2003, p. 70.
Alte recenzii au apãrut în: Al cincilea anotimp, Steaua, Apostrof, Viaţa noastrã (Israel) sau urmeazã sã aparã în Codrul Cosminului (Suceava), Ephemerides, Litterae (Canada) etc.
Simpozionul „Dezvoltarea curriculei şi formarea jurnaliştilor”, în Adevãrul de Cluj, an XV, nr. 3703, 16 ianuarie 2003, p. 4.
2002
recenzii, note, ştiri etc.
4. Aron Pumnul (1818-1866), Editura Fundaţiei Culturale Române – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002.
Recenzii despre carte:
* Mircea Popa, Ilie Rad: Aron Pumnul (1818-1866), în Adevãrul de Cluj, nr. 3590, 29 aug. 2002, p. 5.
* Ion Buzaşi, Ilie Rad: Aron Pumnul, în Adevãrul literar şi artistic, octombrie 2002.
* Constantin Cubleşan, Ilie Rad: Aron Pumnul, în Cetatea literarã, 2002.
* Ionuţ Ţene, Ilie Rad: Aron Pumnul, în Curierul Primãriei Municipiului Cluj-Napoca, 2002.
* Aurelia Lãpuşan, Aron Pumnul – de Ilie Rad, în Litoral, an XXXII, nr. 84, 21 oct.-28 oct. 2002, p. 7.
* Viorel Mureşan, Despre viaţa şi opera lui Aron Pumnul, în Piaţa literarã, anul I, nr. 19, 1-14 octombrie 2002, p. 14.
* Petru Zugun, Aron Pumnul, în Cronica, an XXXVII, nr. 10 (1552), oct. 2002, p. 11.
* Mircea Popa, Reabilitarea monografiei literare. Ilie Rad: Aron Pumnul (1818-1866), în Tribuna, nr. 5, 16-30 nov. 2002, p. 4-5.
* Constantin Miu, O monografie aşteptatã despre Aron Pumnul, în Familia românã, anul 4, nr. 3-4 (13-14), dec. 2002, p. 69-70.
* Viorel Mureşan, O monografie… grea!, în Silvana, serie nouã, anul I, nr. 4, dece. 2002, p. 51-53.
* Iulian Boldea, Aron Pumnul, în Vatra, decembrie 2002.
* Marian Barbu, Totul despre Aron Pumnul, în Lamura, anul III (serie nouã), nr. 18-19-20, apr.-mai-iun. 2003, p. 18.
* Mircea Popa, O monografie consacratã lui Aron Pumnul, în Excelsior, an XII, nr. 16, 2003, p. 70.
* Teofil Rãchiţeanu, Ilie Rad: Aron Pumnul, în Glasul, 2003.
* Mircea Popa, Ilie Rad: Aron Pumnul (1818-1866), în Adevãrul de Cluj, nr. 3590, 29 aug. 2002, p. 5.
* Idem, Reabilitarea monografiei literare. Ilie Rad: Aron Pumnul (1818-1866), în Tribuna, nr. 5, 16-30 nov. 2002, p. 4-5.
* Ion Buzaşi, Ilie Rad: Aron Pumnul, în Adevãrul literar şi artistic, oct. 2002.
* Idem, Portretul unui cãrturar paşoptist, în Informaţia de Alba, 3 nov. 2002, p. 3.
* Idem, Portretul unui cãrturar paşoptist, în Rãsunetul (Bistriţa), an XIV, nr. 3271, 12-13 oct. 2002, p. 4.
* Horia Blidaru, Aron Pumnul – personificarea unui principiu, în Al cincilea anotimp, an VI, nr. 4 (43), trim. IV, 2002, p. 2.
* Viorel Mureşan, Despre viaţa şi opera lui Aron Pumnul, în Piaţa literarã, anul I, nr. 19, 1-14 oct. 2002, p. 14.
* Idem, O monografie… grea!, în Silvana, serie nouã, anul I, nr. 4, dec. 2002, p. 51-53.
* Alexandru Ruja, Ideea ardeleanã, în Orizont, nr. 12 (1443), 16 dec. 2002, p. 27.
* Petru Zugun, Aron Pumnul, în Cronica, an XXXVII, nr. 10 (1552), oct. 2002, p. 11.
* Constantin Miu, O monografie aşteptatã, în Tomis, 2002, p. 29-30.
* Idem, O monografie aşteptatã despre Aron Pumnul, în Familia românã, anul 4, nr. 3-4 (13-14), dec. 2002, p. 69-70.
* Paul Schveiger, Ilie Rad – Aron Pumnul (1816-1866), în Viaţa noastrã (Israel), an XXXXIII, nr. 15.729, 6 dec. 2002, p. 20.
Sub zodia seninãtãţii imperturbabile, în Piaţa literarã, an II, nr. 2,  2002, p. 13.
Un ghid de tehnoredactare, în Piaţa literarã, an II, nr. 3,  2002, p. 13.
Umberto Eco în altã ipostazã, în Piaţa literarã, an II, nr. 4,  2002, p. 13.
La o festivitate de absolvire a liceului, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3551, 15 iulie 2002, p. 5.
La locul unei tragedii: World Trade Center, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3575, 12 august 2002, p. 4.
Drumurile americane, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3576, 13 aug. 2002, p. 5.
Paradisul de la Cascata Winery, în în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3577, 14 august 2002, p. 4.
Ziua Independenţei, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3583, 21 august 2002, p. 5.
O paradã insolitã la New York, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3576, 13 august 2002, p. 5.
Empire State Building, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3588, 27 aug. 2002, p. 5.
La Statuia Libertãţii, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3590, 29 aug. 2002, p. 5.
La Cascada Niagara, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3591, 30 aug. 2002, p. 5.
Prima conferinţã internaţionalã „UniPlanet”, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3592, 31 august – 1 septembrie 2002, p. 5.
Centrul de Formare Continuã şi Învãţãmânt Deschis la Distanţã din cadrul Universitãţii „Babeş-Bolyai” – amplu prezentat într-o lucrare internaţionalã, în Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3596, 5 sept. 2002, p. 4.
Aron Pumnul – arc peste timp, în Academica, noiembrie, 2002.
Ştefan J. Fay, un rãscolitor de taine, în Tribuna, noiembrie 2002.
2001
Revista „Excelsior” nu-şi dezminte cititorii!, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3126, 19 februarie 2001, p. 4
O carte de referinţã: Scriitori români mureşeni, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3133, 27 februarie 2001, p. 5.
Un moralist de modã nouã: Valer Hossu, în Cetatea culturalã, an IV, nr. 3 (31), martie 2001, p. 5.
Teofil Rãchiţeanu, în Cetatea culturalã, an IV, nr. 3 (31), martie 2001, p. 10 (o scurtã prezentare a activitãţii poetului).
Titlul jurnalistic (reeditare) în vol. Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare. Coordonator: Mihai Coman, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
Când viaţa bate literatura…, în România literarã, nr. 34, 2001.
Theodore Dreiser la Cortland, în Origini (SUA), nr. 2-3, 2001, p. 56-57.
Et in America ego!, în Tribuna, an XIII, nr. 21-32, iun.-aug. 2001, p. 18-21.
„Simţeam nevoia sã evadez…”, interviu cu Nina Cassian, în România literarã, nr. 26, 2001, p. 20-21.
Cu Mihail Friedman, omul care a vãzut inima lui Sadoveanu (interviu), în Excelsior, an X, nr. 14, 2001, p. 52-60.
Între dumneata şi dumneavoastrã, în Excelsior, an X, nr. 14, 2001, p. 3.
Mircea Zaciu (1928-2000), în Excelsior, an X, nr. 14, 2001, p. 76.
Tudor Dumitru Savu (1954-2000), în Excelsior, an X, nr. 14, 2001, p. 77.
Mihail Sadoveanu „tradus” în limba… moldoveneascã!, în Excelsior, an X, nr. 14, 2001, p. 64.
Jurnal belgrãdean: (I) A douãsprezecea conferinţã anualã a Alianţei Universitãţilor pentru Democraţie (AUDEM), în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3350, 12 noiembrie 2001, p. 4; (II)
În vizitã la Muzeul Militar din Belgrad, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 13 noiembrie 2001, p. 4; (III)
La mormântul lui Iosip Broz Tito, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3356, 19 nov. 2001, p. 5; (IV)
Cu Predrag Mutavdzich, pe strãzile Belgradului, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3357, 20 nov. 2001, p. 5; (V)
La Ambasada României din Belgrad, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3358, 21 nov. 2001, p. 5 (VI).
Centenar Liviu Rusu (1901-1985). O figurã de renaştere, în Adevãrul de Cluj, an XIII, nr. 3372, 7 dec. 2001, p. 5.
Biografia unor capodopere, în Piaţa literarã, an I, nr. 1, 21 dec. 2001, p. 13.
2000
Scrisori din Moscova (I). Moscova în luna decembrie, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2781, 5 ian. 2000, p. 5.
Scrisori din Moscova (II). În cãutarea lui Soljeniţîn, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2782, 6 ian. 2000, p. 7.
Scrisori din Moscova (III). În Piaţa Roşie, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2786, 10 ian. 2000. p. 5.
Scrisori din Moscova (IV). La Kremlin, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2788, 13 ian. 2000, p. 5.
Scrisori din Moscova (V). Tezaurul românesc de la Moscova, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2793, 19 ian. 2000, p. 5.
Scrisori din Moscova (VI). Soarta tezaurului românesc depozitat la Moscova, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2799, 26 ian. 2000, p. 5.
Scrisori din Moscova (VII). O întâlnire dupã… 26 de ani!, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2089, 7 februarie 2000, p. 4.
Scrisori din Moscova (IX). La Mausoleul lui Lenin, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2815, 14 februarie 2000, p. 4.
Scrisori din Moscova (X). Peregrin prin Moscova, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2828, 17 februarie 2000, p. 5.
Scrisori din Moscova (XI). Churchill şi „crucificarea” României, la Moscova, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2827, 28 februarie 2000, p. 4; republicat, sub titlul Churchill şi „crucificarea” României, în revista 22, an XI, nr. 21 (535), 23-29 mai 2000, p. 12.
Scrisori din Moscova (XII). Prinţul Potemkin şi primul ziar tipãrit în Principatele Române: „Courrier de Moldavie” (1790), în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2876, 25 aprilie 2000, p. 5.
Revista „Excelsior” – o marcã a calitaţii şi a competenţei, în Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2858, 4 aprilie 2000, p. 5.
Expoziţia de picturã „Floare albastrã”, în Adevãrul de Cluj, an X, 13-14 mai 2000, p. 5.
Concursul de creaţie literarã „Excelsior”, în Adevãrul de Cluj, an X, 16 mai 2000, p. 5.
Laudã învãţãmântului preuniversitar, în Tribuna învãţãmântului, an LI, nr. 538 (2419), 15-21 mai 2000, p. 1;2.
Manual de chitarã, în Adevãrul de Cluj, an X, 30 mai 2000, p. 5.
Interviuri
Prof. dr. Koos Lindcers (Olanda): “În general, îmi plac oamenii care contribuie la edificarea unei societăţi libere şi fericite, oamenii hotărâţi, cu mult simţ al umorului, care sunt şi comunicativi”, în Reporter, an II, nr. 1, 2000, p. 86-89 (în colab. cu Elvira Tocalachis).
1999
3. Stilisticã şi mass-media. Aspecte ale experienţei jurnalistice. Prefaţã de Prof. univ. dr. G. Gruiţã, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 1999.
Recenzii despre carte:
* G. Gruiţã, Ilie Rad – Stilisticã şi mass-media, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2683, 9 sept. 1999, p. 4.
* Constantin Cubleşan, Stilisticã şi mass-media, în Curierul, an V, nr. 236, 20 sept. 1999, p. 6.
* Romana Chişu, Universitarul Ilie Rad şi-a lansat cartea ”Stilisticã şi mass-media”, în Ziua de Ardeal, an VI, nr. 1384, 16-17 oct. 1999, p. 4.
* Tiberiu Fãrcaş, Stilisticã şi mass-media, în Mesagerul transilvan, an VIII, nr. 1925, 22 oct. 1999, p. 7.
* D. Ciurel, Despre cinste, numai de bine, dar cu gramatica stãm prost, monşer!, în Tibiscus, an II, nr. 7 (8), dec. 1999,
p. 24.
* Gabriel Vasiliu, Îndrumar jurnalistic: Ilie Rad, „Stilisticã şi mass-media”, în Limex, an III, nr. 3-4 911-12), Zalãu, 2000, p. 298.
Scrisori din Sankt-Petersburg (IV). Pe Nevski Prospekt, în Ştirea, an III, nr. 481, 5 ian. 1999, p. 4.
Juan Manuel Cotelo, profesor şi regizor spaniol: „Am fost fascinat de ospitalitatea, cãldura, spiritualitatea şi afecţiunea poporului român”, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2476, 6 ian. 1999, p. 4 (interviu).
Scrisori din Sankt-Petersburg (V). la Cafeneaua „Literatura”, unde Puşkin a mâncat pentru ultima oarã…, în Ştirea, an III, nr. 482, 6 ian. 1999, p. 4.
Scrisori din Sankt-Petersburg (VI). Istoria unui oraş-erou, în Ştirea, an III, nr. 483, 7 ian. 1999, p. 4.
Scrisori din Sankt-Petersburg (VII). Tragedia celor 900 de zile ale Blocadei, în Ştirea, an III, nr. 484, 8 ian. 1999, p. 4.
Scrisori din Sankt-Petersburg (VIII). Hotelul „Angleterre”, unde Esenin şi-a scris, cu propriu-i sânge, ultimele sale versuri, în Ştirea, an III, nr. 487, 12 ian. 1999, p. 4.
Scrisori din Sankt-Petersburg (IX). Ţarul Petru cel Mare în vizitã la Iaşi, în Şirea, an III, nr., 488, 13 ian. 1999, p. 4.
Scrisori din Sankt-Petersburg (X). La alegeri, în Ştirea, an III, nr. 489, 14 ian. 1999, p. 4.
Mircea Popa la 60 de ani. Efigie de cãrturar, în Ştirea, an III, nr. 503, 30-31 ian. 1999, p. 4.
80 de ani de la naşterea profesorului Romulus Todoran. O scrisoare de la Romulus Todoran, în Tribuna, an X, nr. 32-52 (2265), 5 august-31 decembrie 1998, p. 6-7.
A zecea Conferinţã Anualã AUDEM, în Adevãrul de Cluj, an IX, 16 noiembrie 1999, p. 5.
1998
A. Lucrãri publicate în volume:
1. Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varşovia, Budapesta. Cuvânt înainte de Constantin Ciopraga, membru al Academiei Române, Editura Didacticã şi Pedagogicã R. A., Bucureşti, 1998 (colecţia „Akademos”).
Recenzii despre carte:
* Michaela Bocu, O carte despre istorie, culturã, viaţã, în Adevãrul de Cluj, 4 nov. 1998, p. 5.
* Tiberiu Fãrcaş, Ilie Rad debuteazã cu volumul ”Peregrin prin Europa”, în Ştirea, 4 nov. 1998, p. 4.
* Doru Pop, Peregrin printre stiluri, în Ziarul de Cluj, an I, 7 nov. 1998, p. 4.
* Ioan-Aurel Pop, Cãlãtoria ca pretext al evocãrii trecutului, în Steaua, an L, nr. 1, ian. 1999, p. 40.
* Mircea Popa, Un nou peregrin transilvan: Ilie Rad, în Tribuna, nr. 9-10 (1-15 mart. 1999), p. 4.
* Paul Schveiger, Ilie Rad, Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varşovia, Budapesta. Cuvânt înainte de Constantin Ciopraga, membru al Academiei Române, Editura Didacticã şi Pedagogicã R. A., Bucureşti, 1998, 366 p., în Viaţa noastrã (Israel), an XXXXIII, nr. 15.125, 15 dec. 2000, p. 20.
Studii şi articole:
Aron Pumnul: scrisori (inedite) cãtre Alexandru Roman (Aron Pumnul: lettres (inédites) a Alexandru Roman), în: Academica, 1998, 8, nr. 6, p.10-11.
Mircea Popa, Aspecte şi interferenţe iluministe, în Limba şi literatura românã, an XXVII (ianuarie-martie), nr. 1, 1998, p. 60-61.
G. Gruiţã, Gramaticã normativã, în Limba şi literatura românã, an XXVII (aprilie-iunie 1998), p. 59-61.
La Biblioteca Naţionalã Széchényi, în Steaua, an XLIX, nr. 9 (604), septembrie 1998, p. 49.
Fascinaţia arhivelor: Magyar Országos Levéltar, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2401, 7 octombrie 1998, p. 5.
Jurnalul de la Nitra (I). A noua Conferinţã Anualã AUDEM, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2436, 17 nov. 1998, p. 5.
Emanuil Gojdu în actualitate, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2448, 2 dec. 1998, p. p; republicat, cu mici modificãri, în Tibiscus (Timişoara), an I, nr. 1, dec. 1998, p. 13.
160. Scrisori din Sankt-Petersburg (I). Spre „Parisul de pe… Neva”, în Ştirea, an II, nr. 473, 22 dec. 1998, p. 4.
Scrisori din Sankt-Petersburg (II). Iuri N. Solonin, decanul Facultãţii de Filosofie: „Ideea comunistã a fost doar falsificatã de noi”, în Ştirea, an II, nr. 474, 23 dec. 1998, p. 4 (interviu).
Scrisori din Sankt-Petersburg (III). La Facultatea de Jurnalisticã, în Ştirea, an II, nr. 478, 30 dec. 1998, p. 4.
1997
Aron Pumnul, ctitor al Bibliotecii învãţãceilor gimnazişti din Cernãuţi (Aron Pumnul, fondateur de la Bibliotheque des éleves de gymnase de Cernãuţi), în Codrul Cosminului, 3-4, 1997, p. 263-275.
Aron Pumnul, profesor la Blaj (1846-1848) (Aron Pumnul, professeur a Blaj), în Cultura creştină, 1997, 3, nr. 1, p. 73-80.
Un text cvasiinedit, din 1866, despre Aron Pumnul (Un texte quasiinédit, de 1866, sur Aron Pumnul), în Tribuna, 1997, 9, nr. 30-32, p.6-7.
Mihai Viteazul la Praga, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1866, 9 ian. 1997, p. 5.
A fi sau a nu fi jurnalist în liceu, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1866, 9 ian. 1977, p. 5.
Palatul Hrad, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1867, 10 ian. 1977, p. 5.
Thomas Masaryk şi Mircea Vulcãnescu, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1869, 13 ian. 1997, p. 5.
Luminile „oraşului de aur”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1912, 4 mart. 1997, p. 5.
Praga lui Franz Kafka, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1900, 18 febr. 1997, p. 5.
Mãrturii la un mic jubileu, în Excelsior, an VI, nr. 10, 1997, p. 3-5.
Ultimul interviu cu scriitoarea Olga Caba, în Excelsior, an VI, nr. 10, 1997, p. 47.
Radu Gyr nu a ştiut, timp de 11 luni, cã pedeapsa capitalã i-a fost comutatã în 25 de ani de muncã silnicã”, interviu cu Simona Popa-Gyr, fiica poetului, în Excelsior, an VI, nr. 10, 1997, p. 57-61.
Gavril Scridon (1922-1966), în Excelsior, an VI, nr. 10, 1997, p. 70.
Corneliu Nistor (1943-1996), în Excelsior, an VI, nr. 10, 1997, p. 71.
Jurnal vienez
Din nou la Viana!, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1963, 6 mai 1997, p. 5.
Nedreptatea strigãtoare la cer, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1965, 8 mai 1997, p. 5.
Un prieten al culturii române, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1967, 10-11 mai 1997, p. 4.
Aceastã dulce povarã: revista Excelsior, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1969, 13 mai 1997, p. 5.
Învãţaţi, învãţaţi, învãţaţi… limbi strãine!, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1972, 16 mai 1997, p. 5.
Trufandalele copilãriei, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1979, 22 mai 1997, p. 5.
Orientul din Naschmarkt, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 1995, 12 iun. 1997, p. 4.
Audiator et altera pars!, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2000, 18 iun. 1997, p. 4.
La Heuriger Kierlinger, unde a poposit Lucian Blaga, în Adevãrul de Cluj, iun. 1997, p. 5.
Cu strã…-strãnepotul lui „Dariu a lui Istaspe”, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2006, 25 iun. 1997, p. 5.
La Poliţie, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2014, 4 iul. 1997, p. 4.
În cripta Habsburgilor, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2018, 9 iul. 1997, p. 5.
A fi sau a nu fi jurnalist în liceu, în Adevãrul de Cluj, an VIII, nr. 1872, 16 ian. 1997, p. 5.
Concursul de creaţie literarã „Excelsior”, în Limba şi literatura românã, an XXVI, nr. 7, apr.-iun. 1997, p. 49.
Un nou scriitor vechi: Aron Pumnul, în România literarã, an XXX, nr. 28, 16-22 iul. 1997, p. 12-13.
Scrisorile lui Aron Pumnul, în Steaua, an XLVIII, iul. 1997, nr. 7, p.35-37.
Douã traduceri necunoscute ale lui Aron Pumnul, în Academica, an VII, nr. 10 (82), aug. 1997, p. 8-9.
Un text cvasiinedit, din 1866, despre Aron Pumnul, în Tribuna, an IX, nr. 30-32 (2241), 24 iul. 13 aug. 1997, p. 6-7.
„România – profesia mea şi o mare iubire”, interviu cu Libuse Valentova, de la Institutul de Studii Romanice din Praga, în România literarã, an XXX, nr. 35, 3-9 sept. 1997, p. 20-22.
„Nu cred cã se poate stabili o relaţie directã între foame şi creaţie” (rãspuns la
o anchetã”, în Apostrof, an VIII, nr. 7-8 (86-87), 1997, p. 19.
Aron Pumnul, profesor la Blaj, în Cultura creştinã, an III, nr. 1, 1997, p. 73-80.
O prietenã, la Praga, a culturii române, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2104, 17 oct. 1997, p. 5.
Aron Pumnul în actualitate, în Ştirea, an I, 20 nov. 1997, p. 4.
Jurnal varşovian
A opta conferinţã Anualã a Alianţei Unibversitãţilor pentru Democraţie (AUDEM), în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2132, 19 nov. 1997, p. 5.
Toamna varşovianã, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2133, 20 nov. 1997, p. 5.
Un ambasador de excepţie, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2135, 22-23 nov. 1997, p. 4.
Napoleon şi frumoasa contesã Walewska, în Adevãrul de Cluj, an IX, 25-28 dec. 1998, p. 5.
„Amicii Statelor Unite ale Americii”, în Adevãrul de Cluj, 6 dec. 1997, p. 5.
Interviuri
‒ Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava: “Minoritarii „nu ar trebui <<sã se joace cu focul>>, sfidând cele mai elementare norme de loialitate faţã de statul în fruntariile cãruia i-a aşezat destinul, istoria!”, în Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2137, 25 nov. 1997, p. 5.
‒ Prof. univ. dr. Libuse Valentova, Universitatea Carolină, Praga: “Clujul are, după părerea mea, toate şansele să devină un oraş european”, în Adevărul de Cluj, an IX, nr. 2105, 18 oct. 1997, p. 5.
1996
Revista “Excelsior” la cote tot mai înalte!, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1577, 27-28 ian. 1996, p. 5.
Mircea Popa – Convergenţe europene, în Adevãrul de Cluj, an VI, nr. 1579, 30 ian. 1996, p. 5.
Valorile literare ale diasporei româneşti, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1584, 5 febr. 1996, p. 4 (cu pseudonimul I. R. Delia).
Jurnalismul în ofensivã, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1621, 19 mart. 1996, p. 5.
Au venit americanii!, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1625, 23-24 mart. 1996, p. 13.
O facultate tânãrã, pentru oameni tineri!, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1646, 19 apr. 1996, p. 5.
La vremuri noi, facultãţi noi! (I), în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1682, 1-2 iun. 1996, p. 5.
Arcuşul şi vioara, în Monitorul AZMR (Asociaţia Ziariştior Maghiari din România), Arcuş, 1996, p. 4.
Concursul naţional de creaţie literarã „Excelsior”, în Limba şi literatura românã,
an XXV, nr.3 (iul.-sept.), 1996, p. 51.
Moştenirea profesorului Gavril Scridon, în Mesagerul transilvan, an VII, nr.1581,
10 sept. 1996, p. 4.
Europa şi şcolile româneşti de jurnalism, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1773, 16
sept. 1996, p. 8.
Aron Pumnul, elev la Liceul Piariştilor din Cluj (1841-1842), în Tribuna, an VIII,
nr.38 (2207), 19-27 sept. 1996, p. 5.
Aron Pumnul, student la Universitatea din Viena (1842-1846), în Academica, an
VI, nr.12 (72), oct. 1996, p.24-25; an VII, nr. 1, p. 18-19.
„Carte frumoasã, cinste cui te-a scris”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1803, 21
oct. 1996, p. 6 (republicat, cu unele modificãri, sub titlul Cluj-Napoca, în Limba şi literatura românã, an XXV, nr. 4 (oct.-dec.), 1996, p. 56).
Erudiţie şi modestie: Gavril Scridon (1922-1996), în Tribuna, an VII, nr. 43 (2211),
24-30 oct. 1996, p.6-7.
Alianţa Universitãţilor pentru Democraţie, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1821,
11 nov. 1996, p. 5.
Mihai Eminescu şi „astrala sa fotografie”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1828, 19 nov. 1996, p. 5. Republicat, cu modificãri, în Scutul patriei, an 51, nr. 304 (1614), 13 ian. 1999, p. 5.
Lucian Blaga: „Aceastã Pragã veche şi poeticã”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1843, 7-8 dec. 1996, p. 5.
Cartea de vizitã a unei facultãţi, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1835, 27 nov.
1996, p.5.
Activitatea ziaristicã a lui Aron Pumnul, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, seria Ephemerides, an I, nr. 1, 1996, p. 37-56.
Lucian Blaga: ”Aceastã Pragã veche şi poeticã”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1843, 7-8 dec. 1996, p. 5.
Gavril Scridon (1922-1996), în Buletinul Societãţii de Ştiinţe Filologice din România pe anul 1996.
Umanismul ca mod de existenţã, în Steaua, an XLVII, nr. 4-5, apr.-mai 1996, p. 30.
Poetul marilor tristeţi, în Adevãrul de Cluj, an VI, nr. 1570, 19 ian. 1996, p. 13.
Interviuri
Prof. univ. dr. Kenneth Starck (University of Iowa, SUA): “În America cel puţin, există sentimentul că presa constituie <<câinele de pază>> al Guvernului”, în Învăţămâtul jurnalistic clujean, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006, p. 324-334 (în colab. cu Mihaela Costea).
‒ Prof. univ. dr. Constantin Ciopraga: ”M-a posedat de timpuriu înscrierea fenomenului creativ românesc într-o duratã a noastrã”. De vorbã cu Constantin Ciopraga, membru de onoare al Academiei Române, în Tribuna, an VIII, nr. 26 (2197), 27 iun.-4 iul. 1996, p. 3;13.
1995
Confesiunile lui Petre Roman, în Tribuna, an VII, nr. 9 (2146), 2-8 mart. 1995,
p. 2.
Imnurile de stat ale României, în Excelsior, an IV, nr. 8, 1995, p. 43-57.
Iorgu Iordan şi Nicolae Manolescu, în Orizont, an VI, nr. 2 (1346), 17 febr. 1995,
p. 2.
Tudor Arghezi – „Bade Ioane…”, în Excelsior, an IV, nr. 8, 1995, p. 23-25.
Constelaţia lirei: Cornelia Toşa, în Excelsior, an IV, nr. 8, 1995, p. 58.
D. D. Roşca. Ultimele scrisori, în Tribuna, an VII, nr.11 (2148), 16-22 mart.1995,
p. 7.
La Sãlişte, în patria filosofiei lui D. D. Roşca, în Adevãrul de Cluj, an VII,
nr. 1339, 2 mart. 1995, p. 9.
Cea mai bunã clasã din judeţul Cluj, în Mesagerul transilvan, an VI, nr. 1159, 9
mart. 1995, p. 4.
Lucrãrile pentru obţinerea gradului didactic, în Tribuna învãţãmântului, an VI
(XLIII), nr. 268, 13 mart. 1995, p. 2 ; 7.
Concursul naţional de creaţie literarã „Excelsior”, în Adevãrul de Cluj, an VII,
nr. 1357, 28 mart. 1995, p.16.
Exilul limbii, limba exilului, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1368, 12 apr. 1995, p. 5.
Centenar Lucian Blaga. Viena, în Tribuna, an VII, nr. 24-25 (2161), 15-27 iun.
1995, p.2.
Laudã şcolii de cartier, în Primii paşi (Cluj-Napoca), an I, nr.1, 1995, p. 26.
„Mãreţul, timidul profesor de limba românã”, în Interval (Turda), an I, nr.2,
1995, p. 10.
Religia în şcoalã, în Renaşterea , an VI, nr.9 (69), sept. 1995, p. 4.
„Eu mã duc, maicã, la Beci”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1442, 27 iul. 1995,
p. 5.
Parohia Ortodoxã Română din Viena, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1443, 28 iul. 1995, p. 5.
Comemorare la Mauthausen, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1444, 29-31 iul. 1995,
p.4.
La asediul Vienei, românii trãgeau cu ghiulele de… paie !, în Adevãrul de Cluj, an
VII, nr. 1453, 11 aug. 1995, p. 5.
Coroane de flori la cimitirul eroilor români din Sommerein, în Adevãrul de Cluj,
an VII, nr. 1454, 12-14 aug. 1995, p. 5.
„Am admirat la soldaţii români marea lor camaraderie ! ”, în Adevãrul de Cluj,
an VII, nr.1455, 15 aug. 1995, p. 5.
La Institutul de Romanisticã, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1457, 17 aug. 1995,
p. 5.
Emoţii la un seminar, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1462, 24 aug. 1995, p. 5.
Pe urmele lui Lucian Blaga, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1463, 25 aug. 1995,
p. 5.
Grãdina de la Schönbrunn, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1464, 26-28 aug.
1995, p. 5.
În salonul unde a leşinat ministrul român, Mihail Manoilescu, în Adevãrul de
Cluj, an VII, nr.1465, 29 aug. 1995, p. 5.
La Palatul Belvedere -„catedrala sfâşierii transilvane”, în Adevãrul de Cluj, an
VII, nr. 1466, 30 aug. 1995, p.11.
La dezvelirea unei plãci omagiale, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1467, 31 aug.
1995, p. 5.
La Centrul Cultural Român, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1468, 1 sept.1995,
p. 5.
Încã un român de seamã la Viena: Aron Pumnul, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.
1469, 2–4 sept. 1995, p. 5.
La Ambasada României, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1470, 5 sept. 1995, p. 5.
Pentru turnul Catedralei Sf. Ştefan, varul a fost stins în … vin !, în Adevãrul de
Cluj, an VII, nr. 1471, 6 sept. 1995, p. 5.
Exilul vienez al domnitorului Cuza, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1473, 8 sept.
1995, p. 5. Republicat, cu modificãri, în Scutul patriei, an 51, nr. 304  (1614), 13 ian. 1999, p. 4.
Împãratul Iosif al II-lea – „nebunul românilor ?”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.
1477, 14 sept. 1995, p. 5.
Splendorile Palatului Schönbrunn, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1479, 16-18
sept. 1995, p. 5.
Maria Tereza, împãrãteasa care a nãscut…16 copii !, în Adevãrul de Cluj, an VII,
nr.1481, 20 sept. 1995, p. 5.
„Salve Romuli parva nepos !”, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1482, 21 sept.
1995, p. 5.
Viena lui Eminescu, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1486, 27 sept. 1995, p. 5.
Numeomania, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1487, 28 sept. 1995, p. 5.
Ioan Slavici -„frakyele gye gyncolo” al lui Eminescu, în Adevãrul de Cluj, an VII,
nr.1488, 29 sept. 1995, p. 5.
Poetul Ienãchiţã Vãcãrescu, tãlmaciul împãratului Iosif al II-lea, în Adevãrul de
Cluj, an VII, nr. 1491, 4 oct. 1995, p. 5.
Încã un tezaur înstrãinat: cel de la Sânnicolau Mare, în Adevãrul de Cluj, an VII
nr. 1494, 7-9 oct. 1995, p. 5.
Un filosof în oraşul muzicii : D.D. Roşca, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1499,
14-16 oct. 1995, p.5.
Pe urmele lui Mihai Viteazul, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1507, 26 oct. 1995,
p.5.
Prietenul meu, polonezul, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1511, 1 nov. 1995, p. 5.
Unul din imnurile de stat ale României a fost compus la Viena !, în Adevãrul de
Cluj, an VII, nr. 1514, 6 nov. 1995, p. 5.
O broşurã şi autorul ei, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1516, 8 nov. 1995, p. 5.
Primire la rectorul Universitãţii din Viena, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr.1517,
9 nov. 1995, p. 5.
Din nou acasã, mai aproape de veşnicie, în Adevãrul de Cluj, an VII, nr. 1521, 15
nov. 1995, p.5.
„Viaţa de diplomat presupune un lucru esenţial: sã-ţi iubeşti ţara şi neamul mai mult decât orice pe lume”. De vorbã cu Excelenţa Sa, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Austria, conf. univ. dr. Petru Forna, în Tribuna, an VII, nr. 30-31 (2164), 27 iul.-9 aug. 1995, p. 3.
Dicţionarul scriitorilor pentru copii (I): Cãlin Gruia, în Primii paşi (Cluj-Napoca), nr. 4, 1996, p. 4-5.
1994
Revista Litterae din Canada, in Tribuna, an  VI, nr. 9 (2113), 3-9 mart. 1994, p. 2.
Dr. Dietrich Bode: “Prin activitatea unor autori de nationalitte germana din Romania, literatura romana a castigat sansa unui ecou in Germania”, in Tribuna, an VI, nr. 29-32 (2121), 14 iul.- 10 aug. 1994, p. 11.
1992
Ortografia–pâinea profesorilor de limba românã, în Excelsior, nr. 1, 1992.
Clasic şi modern în sculptura lui Ion Jalea, în Excelsior, nr. 1, 1992.
Cella Serghi la 85 de ani, în Excelsior, nr.1, 1992.
Cella Serghi – În cãutarea somnului uriaş”, în Excelsior, nr.1, 1992.
D.D. Roşca – Schiţã pentru un portret, în Excelsior, nr. 2, 1992.
Memoriile unui mare om obişnuit, în Excelsior, nr. 3, 1992.
I.L. Caragiale – D-l Goe…, în Excelsior, nr. 4, 1992.
1991
Pribeagul din Ardeal, în Steaua, nr. 1, 1991.
Un rapsod al Ardealului: Aron Cotruş, în Vatra românească, nr. 7, 1991.
1990
“Dorul greu şi lacrima”, în Mesagerul transilvan, nr. 21, 12 dec. 1990.
O cariatidã a culturii româneşti, în Adevãrul în libertate, nr. 82, 1990.
Sãritura peste cal, în Tribuna, nr. 46, 1990.
1989
Apropierea  de imaginar, în Familia, nr. 9, 1989.
“Sîntem uniţi ca mugurii pe ram”, în Tribuna, nr. 12, 1989.
1988
Proza lui Nicolae Velea, în Tribuna, nr. 15, 1988.
1987
1877 în proza scurtã, în Tribuna, nr. 20, 1987.
1985
Doina Cetea, Agave, în Făclia, nr. 12032, 11 aug. 1985.
O carte pentru copii, în Făclia, nr. 11.954, 1985.
1984
Medalion “Liviu Rebreanu”, în Tribuna şcolii, nr. 261, 1984.
1982
Creşterea limbii româneşti, în Tribuna, nr. 26, 1982.
1981
Calea adevãrului, în Tribuna, nr. 46, 1981.
1980
Teatru şi umanitate, în România literarã, nr. 36, 4 sept. 1980, p. 16.
Scrisori cãtre Al. Rosetti, în Viaţa româneascã, nr. 7, 1980.
Gheorghe Grigurcu i poezia românã de azi, în Orizont, an XXX (615), nr. 1, 4 ian. 1980, p. 4.
Un pas înainte, doi paşi înapoi, în Viaţa româneascã, nr. 1, 1980.
Resita, dincolo de cuvinte, în Orizont, an XXXI, nr, 7 (621), 14 febr. 1980, p. 2.
Gâlceava matematicianului cu lumea, în Viaţa româneascã, nr. 8, 1980.
1979
Cu acad. Iorgu Iordan: “Cel mai mare om de ştiinţă, scriitor sau artist îşi pierde în ochii mei stima şi respectul la care are dreptul, dacă nu este şi OM”, în Echinox, nr. 1-2, 1979 (interviu).
Cu acad. D.D. Roşca, “Eu îmi trăiesc oarecum ideale fie că e vorba de idei pe care le accept, fie de idei pe care le resping”, în Echinox, nr. 8-9, 1979 (interviu).
Eseul vagabond, în Echinox, nr. 1-2, 1979 (interviu)
Akaki Akakievici şi urmaşii săi moderni, în Echinox, nr. 3-4, 1979.
Despre cele patru inele, în Echinox, an XI, nr. 5, mai 1979.
Nevoia de pseudonime literare, în Echinox, nr. 6-7, 1979, p. 2.
Gânduri la o aniversare, în Echinox, nr. 8-9, 1979.
Prietenia la răspântie, în Echinox, nr. 10, 1979.
Despre unele rosturi ale poeziei, în Echinox, nr. 11-12, 1979.
Eseul cãlãtor, în Amfiteatru, nr. 3, 1979.
Despãrţirea” de Eminescu, în Echinox, nr. 5, 1979.
Eminescu şi devenirea poeticã, în Viaţa româneascã, nr. 7, 1979.
Memoria şi conştiinţa scriitorului, în Viaţa româneascã, nr. 4, 1979.
Eternitatea clipei, în Tribuna, nr. 32, 1979.
Echilibrul metodei critice, în Viaţa româneascã, nr. 10, 1979.
“Amfiteatru”, în Echinox, nr. 6-7, 1979.
Iorgu Iordan – Articole politice, în Echinox, nr. 8-9, 1979.
1978
Edgar Papu: “Nu putem impuine valorile noastre în afară, până nu sîntem noi înşine conştienţi de ele”, în Echinox, nr. 8-9, 1978 (interviu)
Amurgul factologiei, în Echinox, nr. 2-3, 1978.
Eminescu si Transilvania, in Echinox, nr. 2-3, febr.-mart. 1978, p. 20.
De dragul lui Euclid…, în Echinox, nr. 4, 1978.
Ce vom fi, în Echinox, nr. 5, 1978.
Biblioteca personală, în Echinox, nr. 6-7, 1978.
Niciodată toamna…, în Echinox, nr. 8-9, 1978.
Orgoliul lecturii, în Echinox, nr. 10-11-12, 1978.
Istoria noastră, viaţa noastră, în Echinox, nr. 6-7, 1978.
Câteva aspecte ale legãturilor lui Eminescu cu literatura indianã, în Tribuna, nr.
21, 25 mai 1978, p. .
Eminescu şi învãţãmântul, în Tribuna, nr. 2, 1978.
Edgar Papu, în Tribuna, nr. 40, 12 sept. 1978, p. 3.
Omagiu lui Iorgu Iordan, în Echinox, nr. 10–11–12, 1978.
Mãrturia unei generaţii, în Fãclia, 5 ian. 1978.
1977
Cum să-i numesc?, în Viaţa studenţească, nr. 12, 1977.
Stă în puterea noastră…, în Echinox, nr. 3-4, 1977.
“Critica” autocriticii, în Echinox, nr. 5, 1977.
Limbajul şedintelor, în Echinox, nr. 6-7, 1977.
Ca să fim ascultaţi în şedinte…, în Echinox, nr. 8-9, 1977.
Pe cine votăm?, în Echinox, nr. 10, 1977.
Programul de activitate, în Echinox, nr. 1-12, 1977.
Cum vorbim în şedinte, în Viaţa studenţescă, nr. 22, 31 mai 1977, p. 2.
Eminescu şi Transilvania, în Echinox, nr. 2–3, 1977.
Patosul adevãrului, în Echinox, an IX, nr. 5, mai 1977, p. .
D. Popovici şi studiile eminesciene, în Echinox, nr. 11–12, 1977.
Despre D. Popovici, în Echinox, nr. 11–12, 1978.