Anexa 3: Membru în comisii de doctorat

A

78. Cornel-Nicolae Crișan, doctor în ştiinţe ale comunicării
Titlul tezei: Infotainmentul de televiziune în societatea românească de astăzi. Comunicare – Divertisment – Informație

Data şi locul susţinerii:30 sept. 2020, Facultatea de Stiinte Politice, Aministrative si ale Comunicarii, Cluj-Napoca (susţinere online)
Componenţa comisiei: Președinte: conf. univ. dr. Andreea Mogoș, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; conducător de de doctorat: Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Mmebri: Prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;  Conf. univ. dr. habil. Cristina Nistor-Beuran, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca;
Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova.

77. Fazakaş Iudita, doctor în filologie
Titlul tezei: Spaţii de viaţă atipice şi locuinţe bizare în literatura universală
Data şi locul susţinerii: 4 sept. 2020, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (susţinere online)
Componenţa comisiei: Preşedinte: conf. univ. dr. Bianca-Elena Bican, Facultatea de Litere; conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Ştefan Borbely, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; membri: prof. univ. dr. Iulian Boldea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţă şi Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş; prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.

76. Alexandra-Cătălin Ormenişan, doctor în ştiinţe ale comunicării
Titlul tezei: Publicistica lui Ion Agârbiceanu
Data şi locul susţinerii: 31 iulie 2020, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca (susţinere online)
Componenţa comisiei: Preşedinte: Conf. univ. dr. habilit. Andreea Mogoş; conducătorul tezei: prof. univ. dr. Ilie Rad; referenţi: prof. univ. dr.  Ion Buzaşi, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea  “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; conf. univ. dr. habilit. Cristina Nistor-Beuran, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

75. Armanda-Ramona Birtalan (căs. Stroia), doctor în filologie
Titlul tezei: Clişeul lingvistic în mass-media românească actuală
Data şi locul susţinerii: 17 iulie 2020, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar “Nord” (susţinere online)
Componenţa comisiei: Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar “Nord”; conducătorul tezei: prof. univ. dr. habilit. Oliviu Felecan; referenţi: prof. univ. dr. Adriana Stoichiţoiu Ichim, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Mihaela Munteanu-Siserman, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

74. Bianca-Sofica Pruncuţ, doctor în filologie
Titlul tezei: Greşeli vechi şi noi în exprimarea scrisă a românilor
Data şi locul susţinerii: 13 iulie 2020, Facultatea de Litere din Cluj-Napoca (susţinere online)
Componenţa comisiei: Preşedinte: Adrian Chircu-Buftea, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Gavril Neamţ, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; refernţi: prof. univ. dr. Ionel Funeriu, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; C.Ş. II dr. Liviu-Petru Bercea, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Titu Maiorecsu”, Timişoara; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

73. Biana-Ramona Dumitru, doctor în ştiinţe ale comunicării
Titlul tezei: Publicistica lui Ioan Chirilă
Data şi locul susţinerii: 26 iunie 2020, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca
Componenţa comisiei: Preşedinte: Conf. univ. dr. Andreea Mogoş; conducătorul tezei: prof. univ. dr. Ilie Rad; referenţi: conf. univ. dr. habilit. Gabriela Rusu, Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. habilit. Cristina Nistor-Beuran, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

72. Daniel-Liviu Ciurel, doctor în ştiinţe ale comunicării
Titlul tezei: Cultura media: perspective retorice
Data şi locul susţinerii: 12 februarie 2020, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca
Componenţa comisiei: Preşedinte: Lect. univ. dr. Nicolae Urs;, prodecan; conducătorul tezei: prof. univ. dr. Ilie Rad; referenţi: prof. univ. dr. Ştefan Vlăduţescu, Universitatea din Craiova; conf. univ. dr. Mariana Cernicova-Bucă, Universitatea Politehnica din Timişoara; conf. univ. dr. Cristina Nistor-Beuran, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

71. Ioana-Andreea Filipaş, doctor în sociologie
Titlul tezei: Riturile maritale în regiunile rurare din Transilvania. Obiceiri, simboluri şi imagini.
Data şi locul susţinerii: 17 ianuarie 2019, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca
Componenţa comisiei: Preşedinte: Conf. univ. dr. Paul-Teodor Hărăguş; conducătorul tezei: prof. univ. dr. Traian Vedinaş; referenţi: prof. univ. dr. Dorel Găină, Universittaea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Mihai Pascaru-Pag, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

70. Maria Otilia Mureşan (n. Chiş), doctor în ştiinţe ale comunicării
Titul tezei: Fotojurnalismul românesc de la clişeu la senzor
Data şi locul susţinerii: 27 septembrie 2019, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. Călin Hinţea, decan, preşedinte; prof. univ. dr. Ilie Rad, conducătorul tezei; membri: conf. univ. dr. Andreea Mogoş, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti.

69. Alina-Maria Stoica (n. Modorcea), doctor în filologie
Titlul tezei: Contribuţii la o poetică a romanului poliţist – un gen literar neglijat
Data şi locul susţinerii: 26 septembrie 2019, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Componenţa comisiei: conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, decan, Facultatea de Istorie şi Filologie, preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Popa, conducător de doctorat; membri: prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Universitatea de Nord din Baia Mare; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

68. Călina Bora, doctor în filologie
Titlul tezei: Corpul transuman în literatura science fiction
Data şi locul susţinerii: 20 sept. 2019, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca
Componenţa comisiei: Preşedinte: conf. univ. dr. Bianca-Elena Bican, Facultatea de Litere; conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Ştefan Borbely, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; membri: prof. univ. dr. Iulian Boldea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţă şi Tehnologie “George Emil Palade”, din Târgu Mureş; prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

67. Florina-Daniela Cordoş, doctor în filologie
Titlul tezei: Structuri prozodice în poezia lui Alexandru Macedonski
Data şi locul susţinerii: 12 decembrie 2018, Universitatea de Vest, Timişoara
Componenţa comisiei: Preşedinte: conf. univ. dr. habil. Dana Percec; Cond. Ştiinţific: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu, Universitatea de Vest, Timişoara. Membri: CS I dr. Sergiu Drincu, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Timişoara; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest, Timişoara.

66. Doina-Maria Hebedean, doctor în ştiinte filologice
Titlul tezei: Valorificarea literară a expresiilor idiomatice şi a jocurilor de cuvinte
Data şi locul susţinerii: 12 decembrie 2018, Universitatea de Vest, Timişoara
Preşedintele comisiei: Preşedinte: conf. univ. dr. habil. Dana Percec, Universitatea de Vest, Timişoara. Cond. ştiinţific: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu, Universitatea de Vest, Timişoara. Membri: CS II dr. Ioan David, Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu”, al Academiei Române, Timişoara; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Maria Ţenchea, Universitatea de Vest, Timişoara.

65. Maria-Cristina Ilieş (căs. Handru), doctor in filologie

Data şi locul susţinerii: 21 septembrie 2018, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca

Titlul tezei de doctorat:  Sintaxa culturală i literară a fricii, în tranzitia de la modernitate la postmodernism.
Componenţa comisiei: Preşdinte: conf. univ. dr. Bianca-Elena Bican, Facultatea de Litere; conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Ştefan Borbely, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; membri: prof. univ. dr. Constantin Dram, Universittaea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. Cătălin Ghiţă, Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 64. Adina Daniela Hada, doctor în filologie

Titlu tezei: Dialogul textului cu sub-textul. Studii de caz: I. Budai-Deleanu, Camil Petrescu, Şerban Foarţă.
Data susţinerii: 2 martie 2018, Universitatea de Vest, Timişoara
Componenta comisiei: Preşedinte: conf. univ. dr. habil. Dana Percec, Universitatea de Vest, Timişoara; Cond. ştiinţific: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu, Universitatea de Vest, Timişoara. Membri: Conf. univ. dr. Valy Ceia, Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea.

63. Minerva Teresa Lăcătuşu, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 31 martie 2017, Universitatea de Vest din Timişoara
Titlul tezei: Substratul arhetipal al operei lui Brâncuşi
Componenţa comisiei: prof. univ. dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara; Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, Universitatea de Vest din Timişoara; Prof. univ. dr. Ilie Moise, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest din Timişoara.
 
62. Ionela-Simona Angheloni, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 31 martie 2017, Universitatea de Vest din Timişoara
Titlul tezei: Cultura etnografică bănăţeană în periodicele timişorene (1926-1939)
Componenţa comisiei: prof. univ. dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara; Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, Universitatea de Vest din Timişoara; Prof. univ. dr. Ilie Moise, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest din Timişoara.
 
61. Tulia Caşvean, doctor în ştiinţe ale comunicării
Data şi locul desfăşurării: Facultatea de Jurnalim şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti
Titlul tezei: Strategii de angajare a audienţei în jocurile video contemporane
Comisia: Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai Coman, decanul facultăţii; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Monica Spiridon, Universitatea din Bucureşti. Referenţi: prof. univ. dr. Camelia Cmeciu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest, Timişoara

60. Nemeti (Menesi) Beata, doctor în istorie
Data şi locul susţinerii: 22 decembrie 2016, Universitatea din Oradea
Titlul tezei: Structurile teritoriale ale Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. Gabriel Moisa, decanul Facultătii de Istorie; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea; Referenţi: Prof. univ. dr. Mihai Drecin, Universitatea din Oradea; Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
 
59. Ioana Fabian, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 27 septembrie 2016, Universitatea din Oradea
Titlul tezei: Istorie literară şi istorie culturală cu Teodor Neş
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. Teodor Mateoc, decanul Facultătii de Litere; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea; Referenţi: Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Universitatea de Nord, Baia Mare; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea.

58. Olga Grădinaru, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 26 septembrie 2016, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Titlul tezei: Reprezentarea celui de-Al Doilea Război Mondial, în literatura şi cinematografia sovietică
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. Corin Braga, decanul Facultăţii de Litere; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ştefan Borbely, Facultatea de Litere, UBB; Referenţi: Prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava; Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
57. Elena-Emilia Antal, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 9 septembrie 2016, Centrul Universitar Nord Baia Mare
Titlul tezei: Mit, rit şi simbol în opera lui Ion Agârbiceanu
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. abil. Oliviu Felecan, preşedintele comisiei; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Centrul Universitar Nord Baia; referenţi: prof. univ. dr. Ioan Derşidan, Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

56. Bianca-Simona Venţe, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 29 iunie 2016, Universitatea din Oradea
Titlul tezei: Literatura română de consum în perioada interbelică
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. Teodor Mateoc, decanul Fcaultătii de Litere; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea; Referenţi: Prof. univ. dr. Adriana Babeţi, Universitatea de Vest, Timişoara; Prof. univ. dr. Darie Magheru, Universitatea din Oradea;; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

55. Andrei Ando, doctor în filologie
Data şi locul susţinerii: 28 iunie 2016, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Titlul tezei: Pamfil Şeicaru. Autor şi personaj literar
Componenţa comisiei: Prof. univ. dr. Florica Budiştean, preşdintele comisiei, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umaniste; Prof. univ. dr. Ionel Funeriu, conducător de doctorat. Referenţi: Conf. univ. dr. Radu Ciobotea, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umaniste; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea.

54. Carmen  Ţâgşorean, doctor în ştiinţe ale comunicării
Data şi locul susţinerii: 13 iunie 2016, Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicăriui, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Titlul tezei: Activitatea publicistică a lui Marius Mircu
Componenţa comisiei: Conf. univ. dr. Andrea Mogoş, prodecan al facultăţii; Conducătpr de doctorat: Prof. univ. dr. Ilie Rad, Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării; Referenţi: Prof. univ. dr. Elena Abrudan, Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicăriui; prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, Univeristtatea “1 Decembrie 1918″ Alba Iulia; Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rcahieru, Universitatea Tibiscus, Timişoara.

53. Bogdan Hrib, doctor în cinematografie şi media
Data şi locul susţinerii: 22 februarie 2016, Universitatea Teatrală şi Cinematografică Bucureşti
Titlul tezei: 101 ani de fotografie de presă în revista “Flacăra”, 1911–2012
Componenţa comisiei: ???preşedinte, decanul facultăţii. Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Manuela Cernat, Universitatea Teatrală şi Cinematografică Bucureşti; Referenţi: prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

52. Floarea Rodica Lari (Bicăzan), doctor în filologie

Data şi locul susţinerii: 18 decembrie 2015, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Titlul tezei: Tendinţe şi evoluţii ale poeziei religioase în perioada interbelică şi contemporană

Componenţa comisiei: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu, decan interimar, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umaniste; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu; Referenţi: Prof. univ. dr. Claudiu Arieşanu, Universitatea de Vest, Timişoara; Prof. univ. dr. Florica Budiştean, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

51. Cristina Lazăr, doctor în ştiinţe ale comunicării

Data şi locul susţinerii: 18 noiembrie 2015, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Titlul tezei: Presa regională în context european. Studiu monografic-integrala operei jurnalistice a lui Ioan N. Roman

Componenţa comisiei: Preşedinte: Prof. univ. dr. Călin Hinţea, decan, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ilie Rad; referenţi: Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea “Ovidius” din Constanţa; conf. univ. dr. Mihaela Mureşan, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea Bucureşti.

50. Adela Tetean-Vinţeler, doctor în ştiinte ale comunicării

Data şi locul susţinerii: 17 noiembrie 2015, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Titlul tezei: Reprezentări ale conflictului în filmul de animaţie

Componenţa comisiei: Conf. univ. dr. Andreea Mogoş, prodecan, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ilie Rad; referenţi: Prof. univ. dr. Elena Abrudan, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Conf. univ. dr. Lucian Ionică, Universitatea de Vest, Timişoara; Prof. univ. dr. Marius Şopterean, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale”, Bucureşti.

49. Carmen Ungur-Brehoi,  doctor în istorie

Data şi locul susţinerii: 24 iunie 2015, Universittaea din Oradea

Titlul tezei: Cenzura presei şi publicaţiilor în România comunistă. Activitatea Direcţiei Tipărirea Prsei Centrale din cadrul DGPT (1965-1977),

Comisia: Preşedinte: Prof. univ. dr. Gabriel Moisa, prodecan, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Istorie; Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ion Zainea; referenţi: Prof. univ. dr. Mihai Drecin, Universitatea din Oradea; Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

48. Adriana Dana Listeş Pop, doctor în filologie

Data şi locul susţinerii: 20 iunie 2015, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Titlul tezei: Ioan Petru Culianu – publicist şi erudit. Intertextualitate şi discursivitate

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ştefan Borbely; membrii comisiei: prof. univ. dr. Corin Braga, decan, Facultatea de Litere, preşedinte; referenţi: prof. univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea “Petru Maior”, Târgu Mureş; prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

47. Simona Bader, doctor în filologie.

Data şi locul susţinerii: 21 noiembrie 2014, Universitatea de Vest, Timişoara

Titlul tezei: Arta spectacolului în presa scrisă timişeană

Membrii comisiei: Preşedintele comisiei: Prof.univ.dr. Dan Negrescu – Universitatea de Vest, Timişoara

Referenţi: Prof.univ.dr. Ilie Moise, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş Bolyai”, Cluj Napoca; Prof.univ.dr. Violeta Zonte, Universitatea de Vest, Timişoara

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Viorel Boldurean, Universitatea de Vest, Timişoara

46. Ionuț Sebastian Tănase, doctor în științe ale comunicării

Data și locul susținerii: 17 octombrie 2014, FSPAC, Cluj-Napoca

Titlul tezei: Dinamica activităţii de lobby în România: de la începuturi la schimbarea de paradigmă

Membrii comisiei: președinte: prof. univ. dr. Călin Hințea, decanul FSPAC;  conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ilie Rad (UBB); membri: prof. univ. dr. Aurel Sasu, UBB; prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, Universitatea „Tibiscus” Timişoara, şi prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi.

45. Adriana Ilin, doctor în filologie

Data şi locul susţinerii: 19 septembrie 2014, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Titlul tezei: Teatrul “Mihai Eminescu” din Oraviţa

Membrii comisiei: preşedinte: prof. univ. dr. Ileana Ghimeşi, decan, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; coordonatorul tezei: prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; membri: Gheorghe Manolache, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

44. Ioana Silvia-Tǎrǎu (n. Sonea), doctor in filologie

Data si locul sustinerii: 31 iulie 2014, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Titlul tezei: Putere, influență, control prin limbaj. O analiză a discursului politic românesc

Comisia: Președinte: Prof. univ. dr. Dorin Chira, prodecan, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Referenți: Prof. univ. dr. Laura MUREȘAN, Academia de Studii Economice, București; Prof. univ. dr. Emilia PARPALĂ AFANA, Universitatea din Craiova); Prof. univ. dr. ILie RAD, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

43. Ioan Laza, doctor în istorie

Data şi locul susţinerii tezei: 28 martie 2014, Universitatea din Oradea

Titlul tezei: Anatomia cenzurii comuniste. O perpectivǎ asupra revistei “Familia” (1966-1977)

Comisia de doctorat: Președinte: prof. univ. dr. Florin Moisa, Universitatea din Oradea; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Mihai Drecin, Universitatea din Oradea; referenți: prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rda, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea.

42. Lucian Ciupei, doctor în ştiinte ale comunicǎrii

Data şi locul susţinerii tezei: 20 ianuarie 2014, FSPAC

Titlul tezei: CAROL POP DE SZATHMÁRI: REPERE MONOGRAFICE ȘI FOTOJURNALISM

Comisia de doctorat: Prof. univ. dr. Cǎlin Hinţea, decan, preşedintele comisiei; conducǎtor de doctorat: prof. univ. dr. Ilie Rad, UBB; prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Dorel Gǎinǎ, Universitatea de Arte şi Design, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Aurel Sasu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

41. Julia SZAMBOLICS, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii

Data şi locul susţinerii tezei: 17 ianuarie 2014, FSPAC

Titlul tezei: RELAŢIA DINTRE PR ŞI JURNALISM ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII COMUNICĂRII

Comisia de doctorat: Președinte: prof. univ. dr. Flaviu Cǎlin RUS, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ilie RAD, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; referenți: prof. univ. dr. Alina BĂRGĂOANU,Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, conf. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova; conf. univ. dr. Delia Cristina BĂLAȘ, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

40. George Prundaru, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii

Data şi locul susţinerii tezei: 15 ianuarie 2014, FSPAC

Titlul tezei: Comunicarea prin jocuri video. Specificul mediului și transmedierea conținutului Comisia de doctorat: Președinte: prof. univ. dr. Cǎlin Hinţea, decan, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; referenți: prof. univ. dr. Mihai Coman, Universitatea Bucureşti; crof. univ. dr. Lucian Ionicǎ, Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr. Aurel Sasu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

39. SZÁFTA Szende, doctor în ştiinte ale comunicǎrii

Data şi locul susţinerii tezei: 8 ianuarie 2014, FSPAC

Titlul tezei: Brandingul de evenimente. Brandul Festivalului Peninsula (Târgu-Mureș, 2003-2012; Cluj-Napoca, 2013)

Comisia de doctorat: Președinte: prof. univ. dr. Cǎlin Hinţea, decan, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Aurel Sasu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; referenți: conf. univ. dr. Aurelia Lǎpuşan, Universitatea “Ovidius” Constanţa; prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

38. Mihaela Hasu-Balan, doctor în ştiinţe filologice

Data susţinerii: 16 noiembrie 2013, Universitatea ““Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Titlul tezei: Directii majore in receptarea spiritului nipon in spatiul literar si publicistic romanesc, in perioada 1920-2010.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Corin Braga, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Stefan Borbely, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr.  Adriana Babeti, Universitatea de Vest, Timisoara; prof. univ. dr. Andrei Bodiu, Universitatea “Transilvania”, Brasov;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

37. Raluca Simona Deac, doctor în ştiinţe ale comunicarii

Data susţinerii: 4 noiembrie 2013, Universitatea ““Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Titlul tezei: Memorialistica si publicistica razboaielor balcanice.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Calin Hintea, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Ilie Rad, conducǎtorul ştiinţific al tezei; conf. univ. dr.  Dorin Popa, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi; prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, Universitatea “Tibiscus”, Timisoara;  prof. univ. dr. Aurel Sasu, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

36. Daniela Aurelia Popa, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii

Data sustinerii: 24 octombrie 2013, Universitatea din Bucuresti.

Titlul tezei: Autoreglementarea mass-mediei şi activitatea profesionalǎ a jurnaliştilor din România.

Membrii comisiei: Conf. univ. dr. Viorica Paus, decan, presedintele comisiei; prof. univ. dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucuresti, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr. Brindusa Armanca, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;  conf. univ. dr. Raluca Radu, Universitatea din Bucuresti.

35. Emilia Sercan, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii

Data sustinerii: 24 octombrie 2013, Universitatea din Bucuresti.

Titlul tezei: Forme de control în presa comunistǎ, în perioada 1965-1989. 
Membrii comisiei: Conf. univ. dr. Viorica Paus, decan, presedintele comisiei; prof. univ. dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucuresti, conducǎtorul ştiinţific al tezei; conf. univ. dr. Aurelia Lapusan, Universitatea “Ovidius”, Contanta; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. conf. univ. dr. Mihai Retegan, Universitatea din Bucuresti.
34. Alina (cas. Nechita) Vingan, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii
Data sustinerii: 21 octombrie 2013, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
Titlul tezei: Comunicarea digitala. Provocari in New Media clujeana
Membrii comisiei: Prof. univ. dr. Calin Hintea, decan, presedintele comisiei; prof. univ. dr. Aurel Sasu, Universitatea “Babeş-Bolyai”, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr. Vasile Dancu, Universitatea Bucuresti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. unmiv. dr. Tudor Vlad, University of Georgia (SUA).
33. Lacrima-Johanna Schuster-Bǎdescu, doctor în ştiinţe filologice
Data susţinerii: 28 septembrie 2013, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Titlul tezei: Ana Blandiana. Studiu monografic.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ileana Ghemeş, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Mircea Popa, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr.  Ion Buzaşi, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Marta Petreu-Vartic, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

32. Adina Palea, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii

Data sustinerii: 19 septembrie 2013, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Titlul tezei: Identitatea profesionala a specialistilor in relaţii publice

Membrii comisiei: lect. univ. dr. Andreea Mogos, prodecan, presedintele comisiei; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, conducǎtorul ştiinţific al tezei; conf. univ. dr. Mariana Cernicova, Universitatea “Politehnica” din Timisoara; conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucuresti; prof. univ. dr. Flaviu Calin Rus, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

31. Roxana Forgaci (Peter), doctor în ştiinţe filologice

Data susţinerii: 18 septembrie 2013, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Titlul tezei: Revista „Tribuna” (1957-1989). Studiu monografic.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ileana Ghemeş, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr.  Ion Buzaşi, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Ioan Mihalache, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

30. Angela-Daniela Mǎgheruşan (Precup), doctor în ştiinţe filologice

Data si locul susţinerii: iulie 2013, Universitatea “Petru Maior, Tg. Mures

Titlul tezei: Memoria tiparului. Presa mureşeanǎ în secolul XX. Membrii comisiei: prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Cornel Moraru, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, Universitatea „Transilvania”, Braşov; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

29. Alina- Simona Mitricǎ, doctor în ştiinţe filologice

Data si locul susţinerii: 15 decembrie 2012, Universitatea de Vest, Timişoara

Titlul tezei: Presa culturalǎ timişeanǎ în perioada interbelicǎ
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Dan Negrescu, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldurean, conducǎtorul tezei; conf. univ. dr. Viorel Marineasa, Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr. Ilie Moise, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

28. Tudor Nicula, doctor în ştiinţe ale comunicǎrii
Data susţinerii: 14 decembrie 2012, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
Titlul tezei: Imaginarul jocului financiara
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Cǎlin Hinţea, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Aurel Sasu, conducǎtorul tezei; prof. univ. dr. Alina Bârgǎoanu, Şcoala Naţionalǎ de Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti; prof. univ. dr. Petru Prunea, Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, Universitatea Tibiscus; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

27. Maria Rodean, doctor în ştiinţe filologice
Data susţinerii: 16 noiembrie 2012, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Titlul tezei: Scolile Blajului in literatura
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ileana Ghemeş, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Ion Buzaşi, conducǎtorul tezei; prof. univ. dr. Ioan Deridan, Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
26. Alexandru Gruian, doctor în ştiinţe filologice
Data susţinerii: 6 septembrie 2012, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Titlul tezei: F. Brunea-Fox, reporterul cu ochi multiplu.
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ileana Ghemeş, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, conducǎtorul tezei; conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
25. Teodor Tihan, doctor în ştiinţe filologice
Data susţinerii: 30 aprilie 2012, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Titlul tezei: Perpessicius. Viaţa şi opera, studiu critic.
Membrii comisiei: conf. univ. dr. Sanda Misirianţu, prodecan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. V. Fanache,  conducǎtorul ştiinţific; prof. univ. dr. Valentin Chifor, Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
24. Ana-Maria Teodorescu, doctor în filologie
Data susţinerii: 2 decembrie 2011, Universitatea din Bucureşti
Titul tezei: Dialogul ca modalitate discursivǎ mediaticǎ
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Emil Ionescu, prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Valeria Guţu Romalo, conducǎtor ştiinţific; prof. univ. Liliana Ionescu-Ruxǎndoiu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Cristian Florin Popescu, Universitatea Hyperion, Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
23. Andrei Simuţ, doctor în ştiinte filologice
Data susţinerii: 16 septembrie 2011, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Titlul tezei: Romanul apocaliptic după 1945
Membrii comisiei: conf. univ. dr. Corin Braga, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Ştefan Borbely, conducǎtorul ştiinţific al tezei; prof. univ. dr. Andrei Bodiu, Universitatea Transilvania, Braşov; prof. univ. dr. Caius Dobrescu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

22. Mariana (Bafanǎ) Tocia, doctor în filologie,

Data susţinerii: 26 noiembrie 2011, Universitatea “Ovidius” din Constanţa

Titlul tezei: Pragmatica discursului politic în presa scrisǎ localǎ

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Remus Bejan, prodecan, Facultatea de Litere; prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, coordonatorul lucrǎrii; prof. univ. dr. Lucian Chişu, cercet. şt. princ. la Institutul de Istorie şi Teorie Literarǎ “G. Cǎlinecu”, Bucureşti; conf. univ. dr. Aurelia Lǎpuşan, Universitatea “Ovidius” din Constanta; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

21. Oana Cristea Grigorescu, doctor în artele spectacolului

Data susţinerii: 20 octombrie 2011, Academia de Muzicǎ “Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

Titlul tezei: Mass-media şi artele sunetului. Strategii ale ralaţionǎrii şi reflectǎrii

Membrii comisiei: Prof. univ. dr. Adrian Pop, Rectorul Academiei de Muzicǎ “Gh. Dima” Cluj-napoca, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Doina Modola, îndrumǎtor ştiinţific; prof. univ. dr. Gabriel Banciu, Academia de Muzicǎ “Gh. Dima”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Sorin Crişan, rectorul  (interimar) al Universitǎţii de Arte Târgu-Mureş; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

20. Mihaela Mocanu, doctor în filosofie

Titlul tezei: Publicistica lui Eminescu

Data suţinerii: 27 septembrie 2011, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Gh. Poede, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi, prodecan, preşedinte; prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, conducǎtor ştiinţific; prof. univ. dr. Aurel Codoban, Universitatea Creştinǎ “Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Dan Cristea, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Viorel Negru, Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
19. Ionela Boşoteanu, doctor în filosofie
Data susţinerii: 27 septembrie 2011, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Nicu Gavriluţǎ, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, conducǎtor ştiinţific; prof. univ. dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. George Poede, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 
18. Costas Venizelos (Cipru), doctor în ştiinţele comunicării
Data susţinerii: 21 ianuarie 2011, Universitatea Bucureşti
Titlul tezei: Politicienii şi mass-media: forme de influenţă asupra opiniei publice.
Membrii comisiei: conf. univ. dr. Viorica-Aura Păuş, Universitatea Bucureşti, prodecan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Mihai Coman, Universittaea Bucureşti, conducătorul tezei; conf. univ. dr. Lucian Ionică, Uniuversitatea de Vest din Timişoara; conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
 
17. Alina Popa, doctor în ştiinte filologice
Data susţinerii: 17 decembrie 2010, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi
Titlul tezei: Strategii discursive în publicistica românească actual
Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, decan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Eugen Munteanu, directorul Institutului de Lingvistică “A. Philippide” Iaşi, conducătorul tezei; conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
 
16. Marius-Adrian Hazaparu, doctor în filologie
Data suţinerii: 30 octombrie 2010, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi
Titlul tezei: Interferenţe stilistice din perspetiva funcţiilor limbajului în reportajul publicistic scris
Membrii comisiei: conf. univ. dr. Dan Stoica, prodecan, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Eugen Munteanu, directorul Institutului de Lingvistică “A. Philippide” Iaşi, conducătorul tezei; prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Universitatea Bucureşti.

15. Alina Dinu, Universitatea din Bucureşti, doctor în filologie

Data susţinerii: 6 iulie 2010.

Titlul tezei: Limba de lemn în presă.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Liliana Ruxăndoiu, Universitatea din Bucureşti, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Universitatea din Bucureşti; prov. univ. dr. Cristina Teodorescu, Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

14. Viorel Nistor, Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş, doctor în filologie

Data susţinerii: 26 iunie 2010.

Titlul tezei: Pactul ficţional şi istoria. Repere ale romanului politic românesc postbelic.

Membrii comisiei: Conf. univ. dr. Adrian Petrescu, prodecan, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Iulian Boldea, Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Al. Cistelecan, Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Sanda Cordoş, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

13.Daniela Gîfu, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi, doctor în filosofie

Data susţinerii: 19 martie 2010

Titlul tezei: Discursul presei scrise şi violenţa simbolică. Analiza unei campanii electorale

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, Univeristatea”Al.I. Cuza”, Iaşi, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucureşti; acad. Tudorel Dima, Institutul de Ştiinţe Socio-Umane, Iaşi;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

12. Mirela Codruţa Abrudan, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, doctor în ştiinţe filologice.

Data susţinerii: 28 ianuarie 2010

Titlul tezei: Prezentarea mediatică a crizei economice în România prin prisma teoriei cadrelor de interpretare – Framing (2008-2009).

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ilie Rad, preşedinte;  prof.  univ. dr. Cseke Peter, membru, coordonatorul tezei;  prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti;  conf. univ. dr. Delia Balaban-Bălaş, Universitatea “Babeş-Bolyai”, membru; conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea Bucureşti, membru.

Teza a fost publicată.

11. Maria Aluaş, Universitatea “Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, doctor în teologie

Data susţinerii: 6 martie 2009

Titlul tezei: Istoria presei creştine şi transmiterea mesajului evanghelic în secolul XX.

Membrii comisiei: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Universitatea “Babeş-Bolyai”, preşedinte; Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Universitatea “Babeş-Bolyai”, coordonatorul lucrării; Pr. prof.  univ. dr. Nicolae Chifăr,  Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, şi Pr. prof. univ. dr. Adrian Gabor, Universitatea din Bucureşti.

10. Ştefania Bejan, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, doctor în filosofie

Data susţinerii: 23 octombrie 2008

Titlul tezei: Strategii identitare în cultura media postmodernă.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, Univeristatea”Al.I. Cuza”, Iaşi, coordonatorul lucrării; acad. Alexandru Surdu,  Institutul de Filosofie, Bucureştia; acad. Tudorel Dima, Institutul de Ştiinţe Socio-Umane, Iaşi;  prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

9. Mihaela Mureşan, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, doctor în ştiinţe filologice.

Data susţinerii: 4 iulie 2008.

Titlul lucrării: Stilul/limbajul jurnalistic şi funcţia fatică a limbii.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Elena Dragoş, coordonatorul lucrării, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Dacian Dragoş, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Ilie Rad,  Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Nicolae Jurcău, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Lucrarea a fost publicată: Stilul/limbajul jurnalistic şi funcţia fatică a limbii, Editura Digital Data Cluj-Napoca, 2008, 212 pag. ISBN: 973776854-X.

8. Dorel Cosma, Universitatea “Gheorghe Cristea”, Bucureşti, doctor în ştiinţe filologice

Data susţinerii: 23 august 2007, Chişinău

Titlul lucrării: Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Constantin Marin, decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Chişinău; conf. univ. dr. Mihai Guzun, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Chişinău; prof. univ. dr. Viorel Ciubotaru, Institutul Invizibil, Chişinău; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Teza a fost publicată.

7. Alina Căprioara, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, doctor în filosofie

Data susţinerii: 17 mai 2008

Titlul tezei: Discursul jurnalistic şi manipularea

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea “Al.I. Cuza”, preşedinte; prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea “Al.I. Cuza”, coordonator; prof. univ. dr. Daniela Rovenţa-Frumuşani, Universitatea Bucureşti; conf. univ. dr. Dan Stoica, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Teza a fost publicată la Institutul European, Iaşi, 2009, cu titlul Discursul jurnalistic şi manipularea, 193 pag. ISBN: 978-973-611-644-5.

6. Cristina Nistor, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, doctor în sociologie

Titlul tezei: Acoperirea mediatică a situaţiilor de criză. Studiul de caz: 11 Septembrie 2001.
Data susţinerii: 15 mai 2008.

Membrii comisiei: conf. univ. dr. Dacian Dragoş, preşedinte, prodecan al facultăţii; prof. univ. dr. dr. Traian Rotariu, Universitatea “Babeş-Bolyai”, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babes-Bolyai”; prof. univ. dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Steven Knowlton, Penn State University New York/Dublin City University.

5. Minodora Sălcudean, Universitatea “Lucian Blaga “Sibiu, doctor în ştiinţe filologice

Data: 26 ianuarie 2007

Titlul tezei: Dimnesiunea polemică a publicisticii argheziene.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Pamfil Matei, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, preşedinte;; prof. univ. dr. Mircea Tomuş, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Ion Dur, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Crişu Dascălu, , Academia Română, Filiala din Timişoara;

Lucrarea a fost publicată: Minodora Salcudean, Tudor Arghezi. Discursul polemic. Prefaţă de Ion Dur, Institutul European, Iasi, 2009, 211p. ISBN: 978-973-611-596-7

4. Flaviu Călin Rus, Universitatea “Babeş-Bolyai”, doctor în ştiinţe filologice

Data susţinerii: 12 februarie 2005

Titlul tezei: Evoluţia procesului de comunicare de la forma interpersonală la cea politică.

Membrii comisiei: conf. univ. dr. Cătălin Baba, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, preşedinte; prof. univ. dr. Cseke Peter, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universityatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Teza a fost publicată, fragmentar, în mai multe lucrări ale autorului.

3. Claudia Crişan (Oancea-Raica), Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, doctor în ştiinţe filologice

Data susţinerii: mai 2006
Titlul tezei:  Cultură şi literatură în presa blăjeană interbelică
Membrii comisiei: Prof. univ. dr. Elena Ghemeş, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, coordonatorul lucrării; prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea Bucureşti; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca.

2. Delia Cristina Balaban¸ Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, dortor în ştiinţe filologice

Data: 28 mai 2003

Titlul tezei: Zum Phänomen des Infotainments. Informationsvermittlung und öffetliche Meinungsbildung im rumänischen Fernsehen.

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Eckhard Höfner, Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder (EUV), preşedinte, coordonatorul tezei; prof. univ. dr.  Hartmut Schreuder, EUV;  prof. univ. dr. Anna Schwarz, EUV; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Marie Luise Bernreuther, EUV

Teza a fost publicată în două ediţii: Delia Cristina Balaban, Perspective ale televiziunii în România, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Delia Cristina Balaban,  Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung im rumänischen Fernsehen, Hochschulverlag Mittweida, 2008.

1.Florin Lazăr, Universitatea “Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, doctor în ştiinte filologice.

Tema: Personajul în opera lui Nicolae Breban

Data susţinerii: 10 decembrie 2004

Membrii comisiei: prof. univ. dr. Ion Şeuleanu, prodecan, preşedintele comisiei; prof. univ. dr. V. Fanache, coordonatorul tezei; prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cuj-Napoca; prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.