Acasă

iarna cu Ilie Rad

Blogul lui Ilie Rad

Cum am debutat editorial, cu o ediţie din Horia Bottea, în colecţia “Restituiri” a Editurii Dacia, colecţie coordonată de Mircea Zaciu, fiind “coleg” pe pagina de titlu cu Tudor Arghezi şi Geo Bogza

Cunoscând activitatea mea literară, desfăşurată în paginile revistelor Echinox, Tribuna, Viata românească, România literară, Amfiteatru, Viaţa studenţeacă etc., din anii 1977-1982, profesorul Mircea Zaciu mi-a propus să fac o ediţie dintr-un scriitor interbelic, de care nu auzisem, Horia Bottea. Cum s-au întâmplat, de fapt, lucrurile. Eminentul nostru dascăl, Mircea Zaciu, îi oferise această...

O vizită în atelierul sculptorului Ion Jalea, din Bucureşti

În anii 1977-1979, când am iniţiat şi organizat, la Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, ciclul de conferinţe “Mărturia unei generaţii”, l-am invitat şi pe Ion Jalea la o conferinţă sau la o întânire cu studenţii clujeni.           Sculptorul Ion Jalea avea, în vremea aceea, 90 de ani şi bănuiam că o deplasare a sa la Cluj era greu de realizat. I-am adresat atunci rugămintea de a accepta un...

Cum mi-am cumpărat “Istoria” lui G. Călinescu, tipărită în Italia, de Iosif Constantin Drăgan

Când eram student, am asistat, la Cluj, la o conferinţă a lui Iosif Constantin Drăgan. Nu mai ştiu tema conferinţei, dar reţin două detalii: conferenţiarul era însoţit, în prezidiu, de autoritătile de partid locale şi judeţene (fiind în relaţii foarte bune cu Nicolae Ceauşescu, amfitrionului trebuia să i se acorde toată atenţia cuvenită). Îmi amintesc apoi că invitatul avea în faţă un mic...

Corespondenţa, de la Timişoara, cu un adversar al regimului ceauşist: acad. Iorgu Iordan (1888-1986)

Ştiam că la Timişoara va trebui să stau cel puţin trei ani, aşa că mi-am propus câteva obiective importante pentru acest interval: să acord cea mai mare atenţie carierei mele didactice, care mă pasiona; să citesc cât mai multe cărţi, din toate domeniile; să avansez în lectura Bibliei; să progresez în studiul limbii germane. Un alt obiectiv era să port corepondenţă cu marii mei contemporani...

Doi oameni minunaţi: Domnul Dan Negru, cunoscutul realizator de televiziune, şi profesorul Ioan-Călin Hurgoiu, fost doctorand al meu

Mai multe persoane mi-au atras atenţia că Domnul Dan Negru, cunoscutul realizator de televiziune, pe care l-am invitat în urmă cu mulţi ani la o întâlnire cu studenţii jurnalişti clujeni, şi fostul meu doctorand, profesorul Ioan-Călin Hurgoiu, au pomenit, la una dintre emisiunile difuzate sub genericul Jocul cuvintelor, de la Kanal D România, şi numele meu (discuţia respectivă este chiar la...

Am fost, împreună cu Doina, ultimii oaspeţi, la Sălişte, ai filosofului D.D. Roşca!

    De opera şi de personalitatea lui D.D. Roşca m-am apropiat în studenţie, în contextul organizării ciclului de conferinţe ale unor mari personalităţi, sub genericul “Mărturia unei generaţii”. Cred că mi-a spus cineva că filosoful vine des la Cluj, pentru că l-am contactat telefonic şi am stabilit să aibă o întâlnire cu studenţii clujeni. Am apucat să scriem (eu cu Doina) şi afişele...

O nouă apariţie editorială: Ilie Rad, “Cum se scrie un text ştiinţific”

Azi am intrat în posesia ediţiei a III-a a cărţii mele, Cum se scrie un text ştinţific, carte apărută la Editura Polirom din Iaşi. Reproduc mai jos Prefaţa pe care am scris-o pentru această ediţie, care se termină cu o epigramă, pe care mi-a dedicat-o profesorul Vasile Malaneţchi, de la Universitatea de Stat din Chişinău, apropo de faptul că şi celebrul Umberto Eco a scris o carte cu un profil...

La Congresul al XI-lea al UTC, l-am văzut pe Nicolae Ceauşescu cu ochii înlăcrimaţi

Nu-mi amintesc exact în ce context am fost contactat de către cineva de la Comitetul Judeţean Timiş al UTC, care m-a invitat la anumite şedinte şi activităţi ale tineretului timişorean, deşi eram doar în primul meu an de învăţământ. La un moment dat, mi s-a şi făcut propunerea de a intra, în viitor, în aparatul Comitetului Judeţean Timiş al UTC, dar am refuzat din start, eu fiind foarte pasionat...

Un poet echinoxist, care trebuie recuperat: Teofil Răchiţeanu

– Draga Teofile, vorbind, în volumul meu memorialistic, Viaţa ca un dar,  despre colaborarea mea la revista Echinox, am constatat că, în dicţionarele noastre literare, numele tău nu apare ca făcând parte din cenaclul şi revista Echinox, ceea ce constituie o nedreptate de istorie literară. Nici în articolul biografic despre tine, pe care chiar eu l-am scris, publicat în revista Excelsior (anul...

Profesor stagiar la Timişoara (1979-1982)

Conform repartiţiei naţionale, la 1 septembrie 1979 m-am prezentat la cele două şcoli generale din Timişoara, la care fusesem repartizat: Şcoala Nr. 7 şi Şcoala Nr. 26. Mi-am rezervat telefonic o cameră la un hotel din Timişoara, am luat trenul “Foametei”, Iaşi-Timişoara, numit aşa în urma marii secete din anii 1946-1947, care a afectat mai ales Moldova, şi când mulţi moldoveni au folosit acest...