Anexa 2: Volume coordonate, ediţii îngrijite şi/sau prefaţate

A
 • Horea Bottea, Game şi pendulãri. Cu o evocare de Geo Bogza şi patru scrisori inedite ale lui Tudor Arghezi cãtre autor. Ediţie îngrijitã de Zaharia Macovei şi Ilie Rad[u–Nandra]. Postfaţã de Ilie Rad[u–Nandra], Editura Dacia, Cluj–Napoca, 1984.
 • Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan. Ediţie îngrijită de Ruxandra Cesereanu. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.
 • Schimbări în Europa, schimbări în mass-meda. Coordonator: Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
 • Ştefan Izsák, Caleidoscop jurnalistic. [Prefaţă de Ilie Rad]. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.
 • Jurnalismul cultural în actualitate. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004.
 • Eliezer Palmor, Convergenţe diplomatice şi culturale. [Ediţie ingrijită de Ilie Rad], Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
 • Edgar Papu, Interviuri. [Cu nouă scrisori către Ilie Rad şi una către Suzana Gâdea]. Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Graţian Cormoş, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
 • Presa scrisă românească – trecut, prezent, perspective. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2005.
 • Cella Serghi, Interviuri. Cu douăsprezece scrisori inedite către Ilie Rad. Ediţie îngrijită, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
 • Stil şi limbaj în mass-media din România. Coordonator: Ilie Rad, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
 • Richard Muller-Schmitt, Mozaic românesc. Traducere din limba germană de Cristina Delia Balaban şi Damaschin Pop-Buia. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 2006.
 • Martha Izsak, La Waterloo şi la Tîrgu-Mureş. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006.
 • Forme ale manipulării opiniei publice. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007.
 • Constantin Ciopraga, Interviuri. Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Raluca-Simona Deac, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007.
 • Limba de lemn în presǎ – ieri şi azi . Coordonator: Ilie Rad, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008.
 • Dorel Cosma, Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa românească. Prefaţă de prof. univ. dr. Ilie Rad, Editura Karauna, Bistriţa, 2008.
 • Jurnalismul românesc din exil şi diasporă. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009.
 • Teodor Tanco, Viaţă şi literatură. Autobibliografie 85. [Prefaţă de Ilie Rad], Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010.