Anexa 9: Granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională

A

1.Proiectul Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală posdoctorală) şi programe de burse (CommScie), ID 63663 Call 89. Proiect din care fac parte: Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universita degli studi di Genova, Italia, Institutul de Filologie Română “Al. Philippide” Iaşi.
Valoarea proiectului: 3,5 milioane euro.
La acest proiect, unde UBB este Partener I, Ilie Rad este secretar al proiectului.

2. Proiectul Universitate pentru viitor în societatea comunicării (POSDRU, Axa I, DMI 1.2., ID 64075.
Universităţi partenere: Universitatea din Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Perugia, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Transilvania din Braşov.
Valoarea proiectului 2 milioane euro.

3. Proiectul Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale studenţilor/masteranzilor facultăţilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica”.
Parteneri: City FM Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea “Hyperion” Bucureşti.
Valoarea proiectului 1,5 milioane euro.

4. Titlul proiectului: Transparency in Public Communication (III)
Finanţatorul: Uniunea Europeană
Valoare pentru echipa din România: 7000 EURO
Perioada: august 2007
Locul de desfăşurare: Universitatea de Stat din Istanbul (Turcia).
Forma de concretizare: coordonarea unei echipe de studenţi jurnalişti şi pregătirea unui volum cu toate cercetările prezentate.
Ilie Rad a susţinut aici conferinţa: The Image of Turks in Romanian Culture and Literature.

5. Titlul proiectului: Transparency in Public Communication (II)
Finanţatorul: Uniunea Europeană
Valoare pentru echipa din România: 7000 EURO
Perioada: august 2006
Locul de desfăşurare: Universitatea Karoli Gaspar din Budapesta (Ungaria).
Forma de concretizare: coordonarea unei echipe de studenţi jurnalişti şi pregătirea unui volum cu toate cercetările prezentate.
Ilie Rad a susţinut aici conferinţa Transparency and Manipulation in Mass Media.

6. Titlul proiectului: Transparency in Public Communication (I)
Finanţatorul: Uniunea Europeană
Valoare pentru echipa din România: 7000 EURO
Perioada: august 2005
Locul de desfăşurare: Universitatea Creştină din Ede (Olanda)
Forma de concretizare: coordonarea unei echipe de studenţi jurnalişti şi pregătirea unui volum cu toate cercetările prezentate.
Ilie Rad a susţinut aici conferinţa Censorship in the Romanian Communism.