Arhivă1 octombrie 2023

Ilie Rad, Viaţa ca un dar. Adolescenţa şi tinereţea (1970-1989), memorii, vol. II, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,

Consecvent promisiunii făcute – de a scrie o trilogie memorialistică, intitulată Viaţa ca un dar, urmând astfel şi sfatul lui Timotei Cipariu („să dau, de se poate, oareşcare impuls conaţionalilor miei la asemenea scrieri originare” (memorialistice) –, Ilie Rad publică un impresionant volum II al trilogiei sale (560 de pagini), abordând adolescenţa şi tinereţea (1970-1989), cu toate secvenţele...