Arhivăiulie 2021

Întovărăşirea “1 Mai” din Nandra

Deşi liderii sovietici afirmau, în 1944, că ocuparea României de către Armata Roşie nu urmăreşte schimbarea regimului politic din ţara noastră, ci are raţiuni strict militare, în realitate nu a fost aşa: trupele sovietice invadatoare au adus cu ele un regim care s-a dovedit a fi “ilegitim şi criminal”, după cum se spune în Raportul Comisiei Tismăneanu. A fost schimbată radical structura...