Ziua Româneascǎ a Libertǎţii Presei (marti, 12 iunie 2012

Z

        Domnul Adrian Niculescu (fiul marelui lingvist Alexandru Niculescu), cadru didactic la Şcoala Naţionalǎ de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti, membru marcant al Asociaţiei Române de Istorie a Presei, cu o solidǎ monografie dedicatǎ gazetei Puncul român, editatǎ de C.A. Rosetti, a propus (iar ARIP şi-a însuşit aceastǎ propunere) ca ziua de 12 iunie sǎ fie consideratǎ Ziua Româneascǎ a Libertǎţii Presei.

         Pruncul român a fost un ziar politic şi literar, apǎrut în timpul Revoluţiei de la 1848. A apǎrut de trei ori pe sǎptǎmânǎ (inie – septembrie 1848), în total 39 de numere), redactori responsabili fiind C.A. Rosetti (viitorul redactor al Românului, cu care Eminescu va polemiza adesea) şi E. Wunterhalder.

          Am trimis presei urmǎtorul comunicat:

       Având în vedere experienţa altor ţǎri democratice, Asociaţia Românǎ de Istorie a Presei propune ca ziua de 12 iunie, ziua apariţiei ziarului Pruncul român, editat de cǎtre marele C.A. Rosetti, sǎ fie celebratǎ ca Ziua Româneascǎ a Libertǎţii Presei.

          Amintim cǎ apariţia Pruncului român – prima publicaţie necenzuratǎ din istoria româneascǎ – s-a petrecut în cea de-a doua zi dupa victoria, la 11 iunie, a Revoluţiei de la 1848, în Ţara Româneascǎ, şi s-a fǎcut în directǎ aplicaţie a Proclamaţiei de la Islaz, ce funcţiona drept Constituţie, şi care, la punctul opt, instituia “libertatea absolutǎ a tiparului”.

       Pentru oficializarea datei de 12 iunie, drept Ziua Româneascǎ a Libertǎţii Presei, apelǎm la toate organizaţiile de profil şi la instituţiile mass-media sǎ ne sprijine în acest demers, care va fi adus şi la cunoştinţa Parlamentului României.

           Prof. univ. dr. Ilie Rad,

           Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei

Cluj-Napoca, 12 iunie 2012

Adaugă comentariu