Viaţa ca un dar, vol. III. Am redactat prima broşură despre noua facultate

V

Dată fiind funcţia oficială pe care o aveam la nivelul facultăţii, aceea de cancelar, am socotit că este de datoria mea să redactez prima broşură despre noua facultate, mai ales că începuseră cooperările naţionale şi internaţionale, iar instituţia noastră avea nevoie de cât mai multe materiale de promovare a identităţii sale.

Broşura se deschide cu un material, nesemnat, intitulat A 16-a facultate!, în care prezentam cum s-a născut facultatea, ce au în comun cele trei secţii ale facultăţii. În loc de motto, pusesem două citate semnificative: „Acela care ne-ar tăia limba din gură ar fi mai puţin tiran decât acela care ne-ar opri a învăţa şi a scrie, spre a ne comunica ideile cu alţii.” (dintr-un manifest revoluţionar de la 1848), respectiv: „Cum o să mă convingeţi că ideile voastre sunt bune, dacă mă faceţi să sufăr atât de mult pentru ideile mele?” (din pledoaria unui scriitor român, condamnat pentru opţiunile sale politice, 1945).

Sunt prezentate apoi cele trei secţii ale facultăţii (secţia de comunicare, publicitate şi PR se va adăuga mai târziu), cadrele didactice titulare şi asociate (cu mici fişe ca de dicţionar, fiindcă aveam, nu-i aşa, experienţă în acest domeniu).

Alte capitole importante: baza materială a facultăţii, colaborarea pe plan naţional şi înternaţional, proiecte de cercetare, activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice, participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, programa de învăţământ, Biroul de presă al facultăţii, Societatea Studenţească de Ştiinţe Politice, Centrul de analiză politică şi prognoză geopolitică, Oficul de plasare a studenţilor, publicaţiile Reporter şi Tranziţia, reţeaua de biblioteci din municipiu etc.

Când am fost gata cu lucrarea, am dat-o spre lectură tuturor colegilor din Consiliul profesoral al facultăţii, pentru evitarea unor omisiuni, inadvertenţe etc. Apoi am dat-o la tipar.

Tirajul a fost de circa 300 de exemplare, broşura fiind imprimată la Tipografia Gloria, unde apărea şi revista Excelsior. Broşura a fost plătită din banii mei, dar, după un timp, poate un an, am primit banii înapoi, de la fundaţia americană IREX, care sprijinea foarte mult facultatea noastră, cum am spus deja.

Nu am făcut caz de recuperarea banilor (câteva sute de dolari), fiindcă întotdeauna am fost foarte fidel înstituţiei în care lucram, de unde îmi luam salariul.

Culegerea textelor şi tehnoredactarea computerizată a fost făcută de ing. Marius Furcovici, soţul secretarei facultăţii, Elena Furcovici, iar coperta a fost realizată de buna mea prietenă şi colaboratoare din anii de activitate „la pionieri”, Maria Sârbu, care a găsit câte un element simbolic pentru fiecare secţie: harta Europei ar sugera ştiinţele politice, triunghiul ar reprezenta administraţia publică, iar liniile de pe ipotenuză ar fi undele de radio, TV, care ţin de activitatea jurnalistică.

Pe copertă era şi stema Universităţii, care va fi la un moment dat (peste mulţi ani) modificată şi actualizată. Anul 1996-1997 arată că broşura s-a scris la scurt timp după devenirea facultăţii ca entitate de sine stătătoare (în 1995).

Pe coperta IV am pus un citat care nu prea avea legătură cu broşura, dar mie îmi plăcea foarte mul: finalul  Existenţei tragice, a lui D.D. Roşca, pe care se zice că pictorul N. Tonitza îl ştia pe de rost:

 “Şi-n acest iad al diavolului, undeva, într-un colţ abia vizibil, atât de neînsemnat este, o fiinţă ciudată, numită om, a descoperit, la o întorsătură neprevăzută a timpului fără de capăt, gândirea gratuită, fantezia şi bunătatea! Virtuţi fragile, cu rădăcini înfipte-n concret şi-n palpabil, dar cu doruri – şi uneori cu puteri – să facă legea forţelor întunericului şi să omoare întâmplarea insolentă şi stupidă.

Poate fantomă trecătoare, într-un haos ostil şi în tot cazul indiferent, omul a inventat înţelepciunea. Şi de atunci, încărcat de visuri grave, luptă să coboare cu trăinicie împărăţia cerurilor pe muşuroiul unde soarele lui Dumnezeu răsare peste cei buni şi peste cei răi şi unde plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.”

După câţiva ani, s-a creat Biroul de imagine al Universităţii, care s-a ocupat cu elaborarea broşurilor fiecărei facultăţi, într-o formă unitară, pe baza informaţiilor primite de la fiecare facultate. Apoi acestea au fost traduse în limbi de circulaţie, engleză mai ales.

Acum nu s emai tipăresc asemenea broşuri, al căror rol a fost luat de site-urile de prezentare ale ficărei facultăţi, departament, şcoli doctorale etc.

Voi depune un exemplar din această broşură la Muzeul Universităţii.

 

 

Adaugă comentariu