Un motiv de indignare, privind unele scrisori de la Lucian Blaga!

U

Cunoscând preocupările mele de istoric literar şi pasiunea cu care am publicat câteva sute de scrisori (peste 200 doar de la Ştefan J. Fay, apoi de la Iorgu Iordan, Ion Jalea, Al. Rosetti, Dumitru Stăniloae, D.D. Roşca, Geo Bogza, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Zaciu, Octavian Şchiau,  Ana Blandiana, Edgar Papu, Liviu Rusu şi alţii), un prieten bun mi-a atras atenţia că, pe Internet, sunt ofertate, la licitaţie, mai multe scrisori ale lui Lucian Blaga, adresate Elenei Daniello, soţia doctorului Leon Daniello, Elena Daniello fiind, se ştie, o muză a poetului (s-au scris multe cărţi şi articole pe această temă).

Într-adevăr, făcând o verificare, am văzut că o astfel de scrisoare a lui Lucin Blaga, din 12 iulie 1952, scoasă la licitaţie, are preţul de pornire de 300 de euro, dar valoarea estimată este de 450-900 de euro! La fel este o scrisoare din 14 iulie 1952, a aceluiaş autor. Şi exemplele ar putea continua.

Contrariat de această situaţie, am contactat-o urgent pe Doamna Helen Daniello, fiica Elenei Daniello, pentru a vedea cum au ajuns aceste scrisori la casele de licitaţie sau în mâinile unor persoane particulare, care vor să câştige bani din vânzarea acestor documente de inestimabilă valoare literară.

Doamna Helen Daniello a fost nu doar surprinsă, ci de-a dreptul revoltată, mărturisindu-mi că, în mod cert, “persoane lipsite de caracter, profitând de faptul ca mama a fost țintuită 5 ani la pat, au înstrăinat scrisorile şi le vând acum la licitaţie”. Evident că dânsa nu are nimic de-a face cu aceste licitaţii sau vânzări, fiind convinsă că anumite persoane, care au avut acces la locuinţa mamei sale, “se află în spatele acestei afaceri oneroase”.

Să reamintim cititorilor că Doamna Helen Daniello, după moartea ilustrei sale mame, survenită în anul 2010, a făcut o importantă donaţie Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, fără să pretindă niciun eurocent pentru donaţie!

Donaţia Doamnei Helen Daniello a fost valorificată de domnul Mircea Popa, în două lucrări ale domniei sale: în studiul Lucian Blaga la “Curţile dorului”. Spicuiri dintr-o arhivă sentimentală, din volumul Identificări, Editura Palimpsest, Cluj-Napoca, 2013, respectiv în capitolul Din tainele unei arhive, din cartea  Lucian Blaga. Prin cenuşa veacului, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2019.

Locul scrisorilor şi al documentelor provenind de la un titan al culturii, cum a fost Lucian Blaga, nu este la case de licitaţie sau în colecţii particulare, ci în fondurile arhivistice ale unor biblioteci publice, pentru a fi la îndemâna cercetătorilor (situaţie valabilă în cazul oricărui mare creator). Iar aceste documente nu trebuie vândute, ci donate, aşa cum a făcut Doamna Helen Daniello, cu materialele provenind de la Lucian Blaga.

                                                          Ilie Rad

Adaugă comentariu