Revista românǎ de istorie a presei (an VII, nr. 1 (13), 2013)

R

         img019Fiecare numǎr din prestigioasa publicaţie editatǎ de Asociaţia Românǎ de Istorie a Presei se constituie într-un eveniment cultural, nu doar pentru cei pasionaţi de istoria presei din România, ci şi pentru oamenii de culturǎ în general.

          Recentul numǎr (1/2013) este pe linia celorlalte apǎrute sub egida ARIP, prin noutatea interpretǎrilor, rigoarea ştiinţificǎ, bogǎţia ilustraţiilor etc.

          Astfel, dupǎ editorialul semnat de conf. univ. dr. Rǎduţ Bîlbîie, Unde ne e breasla?, se publicǎ douǎ scrisori inedite, pe care marele om politic român, Iuliu Maniu, le-a trimis prietenului sǎu de tinereţe şi de idealuri politice, Valeriu Branişte. Aşa cum se ştie, între Iuliu Maniu şi Valeriu Branişte relaţiile au fost foarte strânse, dupǎ cum rezultǎ şi din corespondenţa publicatǎ pânǎ în prezent.

          Urmeazǎ, în ordinea sumarului, cele douǎ conferinte susţinute de academicienii Mihai Cimpoi (Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene) şi Nicolae Dabija (Presa din Basarabia şi identitatea naţionalǎ), conferinţe susţinute cu ocazia celui de-al V-lea Congres Naţional de Istorie a Presei, care a avut loc, între 26-28 aprilie 2012, la Universitatea de Stat a Moldovei, din Chişinǎu ( conferinţele anterioare, la cele mai recente congrese ARIP, au fost susţinute de Acad. Eugen Simion şi Acad. Marius Sala).

          Secţiunea de studii şi eseuri este, ca de obicei, o parte consistentǎ a revistei: conf. univ. dr. Maria DANILOV, Publicişti basarabeni în presa imperialǎ (secolul al XIX-lea); Mǎdǎlina LASCA,      Publicitate şi discurs publicitar economic în  revista „Marea noastră”, din Constanţa; prof. univ. dr. Mircea POPA, Ziaristul italian Roberto Fava la Cluj; lect. univ. dr. Georgiana POPESCU, Activitatea publicistică din Argeş şi Muscel – începuturi, identitate şi tendinţe; conf. univ. Sorin PREDA, O publicaţie a breslei  jurnalistice de provincie, mai puţin cunoscută – Curentul Bacăului”; conf. univ. dr. Lucian-Vasile SZABO, Pavel Rotariu – ofensive polemice. Strategii în editarea “Luminatoriului” şi confruntări în instanţă; dr. Claudia TALAŞMAN-CHIOREAN, Second life – un refugiu virtual al presie obiective?;  drd. Flavia TOPAN, Colaborarea lui Geo Bogza la revista “Vremea” (1934); drd. Carmen ŢĂGŞOREAN, Colaborarea lui Marius Mircu la cotidianul Naţiunea”.

          Rubrica de recenzii include prezentarea urmǎtoarelor volume:  Veronica Bǎrlǎdeanu, Remember Victor Bârlǎdeanu (CARMEN ŢĂGŞOREAN); Octavian Dobrişan, La masa presei, Editura MJM, Craiova, 2013 (IOAN DĂNILĂ); Tiberiu Fǎrcaş, Colosul cu poicioare de hârtie, Editura Eikon, Cluj-Napoca (SANDA BORŞA); Ion Lǎncǎnjan, Interviuri. Ediţie de Daniela Bolog şi Ilie Rad, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012 (MARIUS MUREŞAN); Sanda Valeria Moraru, George Uscǎtescu – poet şi eseist, Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ, Cluj-Napoca, 2012 (ADELA TETEAN); Publicațiile periodice românești (Ziare, gazete,reviste). Catalog alfabetic, tom IV, 1925-1930, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, 1195 p ; tom. V, partea I, 2009 (MIRCEA POPA); Ana Selejan, „Glasul patriei” un cimitir al elefanților în comunism, Editura Vremea, București, 2012 (MIRCEA POPA); Mihaela Teodor, Anatomia cenzurii: comunizarea presei din România: 1944-1947. [Cuvânt înainte: Marian Petcu. Prefaţǎ: Cezar Stanciu], Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2912 (MIHAI CROITOR); Ion Ţurcanu, Republica Moldova: a fi sau a nu fi, Editura Labirint, Chişinău, 2012 (MARIA DANILOV); Lucian-Vasile SZABO, Un alt Slavici. O geografie publicistică după gratii,  Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2012 (DUMITRU VLĂDUŢ)

          Din galeria publiciştilor de altǎdatǎ, Constantin Cubleşan îl actualizeazǎ pe Cezar Bolliac, iar la capitolul „Viaţa de asociaţie”, putem citi urmǎtoarele titluri: Premiul „Valeriu Branişte”, instituit de ARIP, pentru a recompensa activitatea ştiinţificǎ din domeniul istoriei jurnalismului;  Al V-lea Congres Naţional de Istorie a Presei (Chişinǎu, aprilie, 2012);  Al VI-lea Congres Naţional de Istorie a Presei (Bucureşti, aprilie 2013);  O propunere fǎcutǎ de ARIP:  Ziua Româneascǎ a Libertǎţii Presei;  Ilie Rad, Cuvânt rostit la Congresul de la Chişinǎu.

          Revista include apoi un amplu interviu cu acad. Mircea Maliţa: “Vǎ confirm cǎ pǎstrez acea dozǎ de optimism, care ne face viaţa suportabilǎ şi meritând sǎ fie trǎitǎ cât mai mult!”

          Avem, aşadar, un numǎr foarte bun, care meritǎ citit şi consultat de cǎtre toţi oamenii de culturǎ, interesaţi de patrimoniul nostru cultural.

         

 
 
 

Adaugă comentariu