Revista Echinox la judecata lui Adrian Popescu

R

Fiindcǎ am vorbit de revista lui Sandu Dobrescu, Însemnǎri ieşene, iatǎ un fragment din interviul acordat de poetul clujean Adrian Popescu acestei publicaţii (nr. 5, mai 2010), privitor la revista Echinox, al cǎrei redactor am fost şi eu: “Gloria Echinoxului a ţinut trei decenii, 1968-98, adicǎ pânǎ a nu fi demolat din interior, apoi ironic, prima datǎ într-un dicţionar […], iar la patru decenii, 2008, sǎpat la partea de bazǎ , a primei echipe, într-un numǎr de revistǎ aniversar, jovial, bǎşcǎlios. Dicţionarul e derutant, cuprinzând nume de universitari merituoşi, dar nespecifice revistei, nume supralicitate orgolios, iar oameni de anvergurǎ europeanǎ, ca Papahagi, sunt expediaţi în portrete sumare.” Foarte justǎ aceastǎ apreciere, la care mǎ voi referi pe larg în memoriile mele.
*Seara ne-am îmbarcat în tren, pentru drumul spre Chişinǎu. Vom cǎlǎtori cu trenul, pânǎ la Iaşi, iar de acolo, cu un microbus, pǎnǎ la Chişinǎu, und eva începe, vineri, cel de-al V-lea Congres Internaţional al Presei, organizat de ARIP şi Universitatea de Stat a Moldovei.
Mersul cu trenul este reconfortant (Alex Ştefǎnescu îl compara cu un legǎnat!), chiar dacǎ am avut loc doar la vagonul-cuşetǎ, împreunǎ cu doi tineri, care transcriau texte juridice din diverse manuale de drept. Am vrut sǎ îi întreb de ce îşi pierd timpul cu aşa ceva, când existǎ aparate xerox, dar mǎ temeam sǎ nu îmi spunǎ cǎ o fac pentru … doctorat!

Adaugă comentariu