Răspuns la ancheta literară organizată de publicaţia “Răsunetul cultural” din Bistriţa. Cum a fost anul 2022 pentru dumneavoastră? Cu ce gânduri începeţi 2023?

R

Prima întrebare din ancheta Dvs. literară îmi aminteşte de un obicei al americanilor, de acum câteva decenii: redactarea unei scrisori de bilanţ, la sfârşit de an, care contabiliza toate realizările pe plan personal şi profesional, scrisoarea fiind trimisă apoi unor prieteni şi cunoscuţi. Odată cu apariţia Internetului, ei au renunţat la acest obicei.

Pentru mine, anul 2022 a fost un an bun, în primul rând pentru că eu şi toţi membrii familiei am fost sănătoşi. Mi-am putut continua activitatea didactică şi de cercetare. Pe plan literar, am publicat primul volum al unei proiectate trilogii memorialistice, Viaţa ca un dar, abordând aici naşterea şi copilăria (1955-1970), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2022. Am mai publicat o ediţie a lucrării Pustnicul Pafnuţie şi ucenicul său, Ilarion, de Ion Agârbiceanu, în colecţia “Mica Romă XXI”, a Editurii Vremea din Bucureşti, colecţie coordonată de domnul Cristian Bădiliţă. Împreună cu prietenul Vasile V. Filip şi alţi colegi bistriţeni, m-am implicat în organizarea unui simpozion omagial dedicat dascălului nostru, Gavril Scridon, cu ocazia Centenarului naşterii sale (pe care l-am evocat şi într-un articol din România literară). Lucrările simpozionului au fost tipărite în volumul Gavril Scridion. 100 de ani între “Oameni de pe Someş”. O care gândită şi alcătuită de Vasile V. Filip, Editura Charmides, Bistriţa, 2022, volum la care sunt şi “contributor”, cum se spune astăzi. Tot contributor am fost şi la volumul Petrecere cu stil. Literatură şi gastronomie. Antologie gândită de Irina Petraş, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2022.

În luna iunie a anului am putut organiza prima (şi probabil ultima) ediţie a manifestării Întâlnirea fiilor satului Nandra. Cu această ocazie, am lansat monografia satului, scrisă împreună cu Doina Rad, Nandra. Un sat care aluneca-n uitare. File din monografia şi din “romanul” satului. Prefaţă de Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române. La 710 ani de la prima atestare documentară, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2021. Cu acest prilej, am montat pe zidul bisericii din sat o placă omagială cu toti cei 22 de eroi ai satului, morţi în timpul Revoluţiei de la 1848 şi în cele două războaie mondiale, am strâns fonduri pentru defrişarea “pădurii” din cimitirul satului şi m-am preocupat de salvarea patrimoniului cultural al bisericii, format în special din cărţi de cult, unele vechi de câteva sute de ani, ca şi de găsirea şi proiectarea unui film cu locuitorii satului Nandra, făcut în 1995, cu ocazia vizitei în sat a PS Andrei, pe atunci episcop ortodox de Alba Iulia. În fine, am participat cu o comunicare despre ziarul Cuvântul românesc, din Canada, la cel de-al XXV-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei, care a avut loc la Novi Sad, congres dedicat presei româneşti din exil. În perioada 30 septembrie-1 octombrie 2022, am participat la cea de-a 54-a ediţie a Festivalului Naţional de Poezie “Nicolae Labiş”, care a avut loc la Suceava, Fălticeni şi Mălini. Şi în acest an, am fost membru în juriul Concursului de creaţie literară “Ion Brad”, ediţia a III-a, organizat la Blaj. În revistele Tribuna şi Flacăra lui Adrian Păunescu am publicat un serial intitulat Scrisori de la contemporanii mei, anticipând un volum sau două cu acest titlu, prevăzut(e) pentru anii 1925-1926. Am scris apoi ample recenzii la volumele unor prieteni ai mei (Alex Ştefănescu, Vasile V. Filip, Marius Mureşan, scriitoarea germană Iris Wolf ş.a.), care vor intra în sumarul volumului Cărţile prietenilor mei.

În 2022 am făcut o călătorie în Spania (la Universitatea din Zaragoza) şi alta în Japonia, de aici rezultând mai multe articole şi interviuri (cu Aurel Rău, Liviu Petrina ş.a., materiale scrise împreună cu Doina Rad), care vor intra şi ele în cuprinsul unei viitoare cărţi.

Pentru 2023, mi-am propus să finalizez volumul II al trilogiei memorialistice, Viaţa ca un dar, care va include adolescenţa şi tinereţea (1971-1980), şi să fac cel puţin două călătorii în străinătate. De asemenea, la Editura Polirom voi tipări ediţia a IV-a a volumului Cum se scrie un text ştiinţific.

Adaugă comentariu