Profesorul Alexandru Ruja la 75 de ani. Un prieten al clujenilor

P

alexandru-rujaAm primit recent impresionantul volum, In honorem magistri. Alexandru Ruja 75, volum îngrijit de conf. univ. dr. Ioan David, directorul Institutului de Studii Banatice “Titu Maiorescu” din Timişoara, volum apărut la Editura David Press Print, sub egida Academiei Române, Filiala Timişoara, şi a Institutului de Studii Banatice “Titu Maiorescu”, 2019, 468 pag.

În Tabula gratulatoria, cu care se deschide volumul, apar numeroşi clujeni: Ion Pop, Mircea Muthu, Mircea Popa, Ilie Rad, unii dintre aceştia comentând elogios cărţile profesorului timişorean, care a scris, la rândul său, despre foarte mulţi autori clujeni (Ion Agârbiceanu, Virgil Ardeleanu, Horia Bădescu, Lucian Blaga, Ioana Bot, Ruxandra Cesereanu, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Mircea Curticeanu, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Mircea Muthu, Ioana Em. Petrescu, Petru Poantă, Ion Pop, Mircea Popa, Adrian Popescu, Ilie Rad, Aurel Rău, Valentin Taşcu, Mircea Zaciu ş.a.), fiind prezent în comisii de doctorat sau la manifestări ştiinţifice organizate de Universitatea “Babes-Bolyai”.

Urmează apoi un foarte documentat CV, din care aflăm informaţii despre studiile preuniversitare şi universitare ale sărbătoritului, cursurile susţinute, titlurile tezelor de doctorat coordonate, apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale din ţară şi străinătate, premiile şi distincţiile obţinute, cărţile de autor, monografiile sau ediţiile îngrijite (cele mai importante fiind dedicate scriitorilor Aron Cotruş, Ioan Alexandru şi Ştefan Aug. Doinaş), studiile publicate în volume colective, comunicările ştiinţifice susţinute şi comisiile de doctorat din care a facut parte. Un tablou complet al activităţii sale, Profesorul Ruja ştiind bine tâlcul versurilor eminesciene, din Scrisoarea I: “Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost, / O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?”

Foarte interesant şi binevenit este interviul cu sărbătoritul, realizat de Ioan David, dar şi reproducerea selectivă a unor exegeze critice despre autor sau lista cu toate recenziile, cronicile, portretele, eseurile publicate de-a lungul anilor în diferite reviste din ţară şi din străinătate, volumul încheindu-se cu numeroase fotografii din viaţa publică şi privată a autorului, unele fiind autentice documente de epocă (pozele bunicilor sau ale părinţilor) sau crâmpeie din viaţa literară contemporană.

Iată o secvenţă din aprecierile profesorului Ion Pop, membru corespondent al Academiei Române, reproduse pe coperta a IV-a a cărţii: “Alexandru Ruja n-a lăsat să treacă degeaba aceste decenii de viaţă, fiind un mentor al multor generaţii de studenţi ajunşi prin Banatul literar, iar istoricul scrisului românesc şi-a îmbogăţit mereu până acum fişa bio-bibliografică cu un număr de titluri semnificative pentru cercetarea fenomenului creator de la noi. […] Profesorul Alexandru Ruja a alcătuit el însuşi impunătoare ediţii ale unor opere reprezentative pentru modernitatea (lirică) românească.

Cunoscându-i energia şi perseverenţa, responsabilitatea în toate demersurile de istoric şi critic literar, putem fi siguri că şi anii ce vin vor fi la fel de rodnici.

Un confrate care îl preţuieşte de multă vreme îi urează să găsească şi în viitor prilejuri  fertile de reflecţie şi construcţie spirituală durabilă.”

Felicitându-l pentru prestigiosul Premiu “Titu Maiorescu” al Academiei Române, luat pentru ediţia Ioan Alexandru, Opere, I-II, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015, îi urez şi eu profesorului Alexandru Ruja multă sănătate şi La mulţi ani!

Adaugă comentariu