Prezent în Who is who in Romania, ediţia a 7-a (vineri, 27 iulie 2012)

P

            Am primit un e-mail de la Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien, cu articolul despre mine, cu invitaţia, desigur, de a achiziţiona cartea. Nu prea agreez acest tip de lucrari, care combina criteriul valoric cu cel economic. In fine.

        Am colaborat la numeroase dicţionare şi enciclopedii şi vǎd cǎ aceastǎ lucrare are un stil interesant. Iatǎ textul despre mine:

           Rad Ilie. Pseudonim: Ilie Radu-Nandra; R.I. Delia; P.: Prof. univ. dr., cancelar; DF.: Fac. de Şt. Politice, Adm. şi ale Comunicării, Cluj-Napoca; AS.: Str. Gen. Traian Moşoiu nr. 71, Cluj-Napoca, Jud. Cluj; AP.: Str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 24, bl. E9, sc. IV, ap. 65, Cluj-Napoca, Jud. Cluj; N.: Nandra-Luduş, Jud. Mureş, 18.02.1955; SC.: Căs., Rad Doina, născ. Vlas; Co.: Mihai-Ionuţ (1982), Tudor Daniel (1986); Pă.: Gaftonic şi Iozefa; IS.: 1974 Lic. Teoretic de Cultură Gen. Nr. 1, Luduş, 1975-79 Fac. de Filologie, Univ. “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1998 Dr. în Filologie, teza “Aron Pumnul (1812-1866), monografie”; stagii de cercet. şi documentare: New York State University, SUA, Viena, Austria; C.: 1995- 97 Cercet. Inst. de Lingvistică şi Istorie Literară “Sextil Puşcariu”, din 1995 Catedra de Jurnalism, Fac. de Şt. Politice, Adm. şi ale Comunicării, Cluj-Napoca: 1995 Lector univ., 2000 Conf. univ., din 2003 Prof. univ., din 2007 Cancelar al fac.; PD.: A iniţiat şi org. 10 simpozioane naţ. de jurnalism, unele cu part. internaţ., ale căror lucrări le-a editat/prefaţat: “Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan” (2003), “Schimbări în Europa, schimbări în mass-media” (2004), “Jurnalismul cultural în actualitate” (2005), “Secvenţe din istoria presei româneşti” (2006), “Stil şi limbaj în mass-media din România” (2007), “Forme ale manipulării opiniei publice” (2007), “Limba de lemn în presă-ieri şi azi” (2008), “Jurnalismul românesc al diasporei” (2009); “Documentarea in jurnalism” (2010); Cenzura in România (2011). A creat o şcoală de critică şi istorie literară, care îşi propune să valorifice publicistica scriitorilor români (premieră naţ.), a inaugurat “Convorbirile de la Cluj”, a iniţiat Mass-Media Museum, fondator al Asoc. Române de Istorie a Presei, 2006; Pb.: “Peregrin prin Europa” Ed. Didactică şi Pedagogică (1998), “Memorialistica de război în literatura română” Ed. Augusta (1999), “Stilistică şi mass-media”, Ed. Excelsior (1999), “Învăţământul jurnalistic clujean (1993-2006)”, Ed. Accent (2006), “De la Moscova la New York” (2006); “Cum se scrie un text ştiinţific în domeniul disciplinelor umaniste”, Ed. Polirom (2008), “Scrisori de la Ştefan J. Fay”, Ed. Accent (2009), “Incursiuni în istoria presei româneşti”, Ed. Accent (2009); “Intâlnirile mele cu Iorgu Iordan” (2011); “Un ardelean la Bucureşti (2011); colab. la “Dicţionarul scriitorilor români”, “Dicţionarul general al literaturii române” (2001), “La un ceai cu Ştefan J. Fay” Inst. European (2003), “Encyclopedia of the World’s Minorities” (SUA, 2005), “Encyclopedia of the Developing World” (SUA, 2005), “Manualul de Jurnalism”; Pr.: Premiul Uniunii Ziariştilor Profesionişti; Diplomă de cercet. din partea UBB; Diplomă din partea Asoc. Române de Patrimoniu; Profesor Bologna (2011); M.: Uniunea Ziariştilor; UZP; Membru corespondent al Academiei Româno-Americane; Preşed. Asoc. Română de Istorie a Presei; H.: lectură, călătorii; L.: engleză, rusă; Email: ilierad@yahoo.com; Pagină internet: www.ilierad.ro; ■

          Published in: Who is Who în România  Stadiul: 24.07.2012

          *Primesc o emoţionantǎ scrisoare de la Doamna Ana Blandiana şi de la Domnul Romulus Rusan, drept mulţumire pentru contribuţia adusǎ, împreunǎ cu studenţii mei, la realizarea cǎrţii Copilǎria ca luptǎ de clasǎ.

Adaugă comentariu