Premiile Filialei Cluj a USR pentru cărţi apărute în 2011 (vineri, 8 iunie 2012)

P
Diploma de nominalizare

         Prins cu tot felul de probleme urgente, abia acum am rǎgazul sǎ comentez faptul cǎ Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România a acordat premii pentru cǎrţile apǎrute în 2011. Pentru concurs au fost depuse peste 180 de titluri.

          Aşa cum mǎ aştepatm, nu am luat niciun premiu (am fost doar nominalizat pentru unul, am primit şi o diplomǎ în acest sens, dupǎ cum mi-a comunicat Doamna Irina Petraş).

          Decernarea a avut loc la 1 iunie, iar în acea zi eu eram la Bucureşti, în excursie cu studenţii mei, trǎind alte evenimente, poate mai importante decât primirea unui astfel de premiu. Volumele depuse de mine au intrat la categoria “Critică, istorie literară, publicistică, eseu”, unde, cum se vede, au fost titluri aparţinând unor autori cu greutate în literatura noastrǎ. Ştiu cine a luat premiul pentru publicistica şi mǎ bucur cǎ, obiectiv vorbind, ambele mele cǎrţi depuse sunt mai importante şi mai valoroase decât volumul premiat la aceastǎ categorie. Premiul cel mare ni-l dǎ trimpul neiertǎtor.

          Dar iatǎ, dupǎ un articol publicat în ziarul Fǎclia (probabil un comunicat trimis de Irina), detaliile legate de premii:

          “La sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România a avut loc, ieri (1 iunie, n. I.R.), ceremonia de acordare a premiilor Filialei, pentru cărţi apărute în anul 2011. Juriul alcătuit din: Ştefan Borbély, preşedinte, Dora Pavel, Ion Cristofor, Mihaela Mudure, Karácsonyi Zsolt şi Király Lászlo, membri, a făcut următoarele NOMINALIZĂRI: Poezie: Ioan-Pavel Azap, Bálint Tamás, Ion Cocora, Vasile Igna, Ştefan Manasia, Rodica Marian, Maria Pal, Lucian Perţa, Ion Pop, Teofil Răchiţeanu, George Vulturescu • Proză: Diana Adamek, Horia Bădescu, Hanna Bota, Nicolae Goja, Mircea Opriţă, Potozky László, Dan Rebreanu, Adrian Ţion, Alexandru Vlad • Critică, istorie literară, publicistică, eseu: Benõ Attila, Corin Braga, Constantina Raveca Buleu, I. Maxim Danciu, Adrian Grănescu, Gheorghe Grigurcu, Marius Nenciulescu, Ovidiu Pecican, Călin Cristian Pop, Mircea Popa, Titu Popescu, Ilie Rad •

          Debut: Alex Goldiş, Mihai Mateiu, Irina Petrovai, Aura Ţeudan • Traduceri: Ştefan Damian, Elisabeta Donca-Kirchmajer, Gabriela Lungu, Adrian Podaru, Anamaria Pop, Cristina Tătaru.

          Iată şi PREMIILE: Premiul “Lucian Blag”: Vasile IGNA, Animale domestice, Editura Limes • Premiul “A.E. Baconsky”: Ştefan MANASIA, Motocicleta de lemn, Editura Charmides • Premiul “Ion Negoiţescu”: Rodica MARIAN, Chipul şi asemănarea, Casa Cărţii de Ştiinţă • Premiul “Negoiţă Irimie”: George VULTURESCU, Aur şi iederă, Editura Paralela 45 • Premiul INTERART: Lucian PERŢA, Vizita de dimineaţă. Parodii, Editura Tracus Arte • Premiul “Szilágyi Domokos”: BÁLINT Tamás, Visszaút a fekete folyón, Erdélyi Híradó • Premiul “Ion Agârbiceanu”: Mircea OPRIŢĂ, Călătorie în Capricia, Editura Eagle • Premiul “Pavel Dan”: Alexandru VLAD, Ploile amare, Editura Charmides • Premiul “Liviu Rebreanu”: Diana ADAMEK, Dulcea poveste a tristului elefant, Editura Cartea Românească • Premiul “I.D. Sârbu”: Horia BĂDESCU, O noapte cât o mie de nopţi, Editura Limes • Premiul “Bálint Tibor”: POTOZKY László, Áradás, Erdélyi Híradó • Premiul “Mircea Zaciu”: Corin BRAGA, Psihobiografii, Editura Polirom • Premiul “Adrian Marino”: Constantina Raveca BULEU, Paradigma puterii în secolul al XIX-lea, Ideea Europeană • Premiul “Liviu Petrescu”: Gheorghe GRIGURCU, Exerciţii de adevăr, Editura Timpul • Premiul “Ioana Em. Petrescu”: Ovidiu PECICAN, Voluptăţi literare, Editura Limes • Premiul “Bretter Györg”: BENÕ Attila, A dolgok másik neve, Editura Korunk • Premiul “N. Drăganu”: Adrian GRĂNESCU, Deasupra şi dedesubtul cărţilor – feţe nevăzute, Editura Limes • Premiul “Henri Jacquier”: Călin Cristian POP, Problema infinitului la Pascal, Editura Eikon • Premiul “Marian Papahagi” (debut): Alex GOLDIŞ, Critica în tranşee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, Editura Cartea Românească • Premiul Mongolu pentru Debut: Mihai MATEIU, Oameni, Casa de Pariuri Literare (autorul a refuzat premiul!) • Premiul “Eta Boeriu”: Gabriela LUNGU, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ghepardul, Editura Humanitas • Premiul “Teodor Boşca”: Cristina TĂTARU, William Shakespeare, Sonete, Editura Limes • Premiul “Al. Căprariu”: Ştefan DAMIAN, Sonete feminine din Renaşterea Italiană, Editura Dacia XXI.

          Au primit diplome cîştigătoarele Concursului de debut al Filialei Cluj a USR pe 2011 (Biblioteca tânărului scriitor): Blanca Borbély, Ionela Oprea, Aura Schussler.

          De asemenea, s-au acordat Menţiuni speciale ale juriului pentru: antologia dedicată Clujului de Horia Bădescu, E toamnă nebun de frumoasă la Cluj, Editura Eikon, şi Dicţionarul cronologic al romanului românesc 1990-2000, Editura Academiei. Coordonator: Ion Istrate. Membrii colectivului: Doru Burlacu, Liliana Burlacu, Ion Istrate, Ion Milea, Mihaela Mudure, Laura Pavel, Aurel Sasu, Ioana Tămîian, Calin Teutişan, Adrian Tudurachi, Ligia Tudurachi, Magda Wächter.

          Premiile au fost finanţate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca (partener tradiţional al Proiectului “Scriitorul în cetate”) şi de către omul de afaceri Remus Pop (Mongolu), acesta din urmă primind şi o Diplomă de excelenţă, pentru generozitatea cu care însoţeşte, de o jumătate de secol, scrisul clujean şi la împlinirea a două decenii de la instituirea Premiului Mongolu.”

Adaugă comentariu