Premiile ANULUI EDITORIAL CLUJEAN

P

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a organizat ieri, 19 octombrie 2014, festivitatea de premiere a celor mai bune publicaţii tipărite în judeţul Cluj în anii 2012 şi 2013, în cadrul Anului Editorial Clujean, ediţiile a VII-a şi a VIII-a. Potrivit managerului Bibliotecii, dna Sorina Stanca, manifestarea Anul Editorial Clujean oferă şansa editurilor clujene de a-şi promova producţia editorială în rîndul profesioniştilor din biblioteci, dar şi al publicului larg, deoarece toate materialele bibliografice realizate de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” sînt postate pe pagina web a bibliotecii, deci sînt accesibile tuturor. Trebuie amintit din nou faptul că Depozitul legal local al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj are rolul de păstrător al materialelor tipărite sau în format electronic din judeţul Cluj.
Juriul Anul Editorial Clujean, ediţiile 2012 şi 2013, a fost format din personalităţi ale vieţii culturale clujene: Constantin Cubleşan, Ovidiu Pecican, Ilie Rad, Lukács Józséf şi Adrian Grănescu. Juriul a acordat următoarele premii:
Premiile anului 2012:
1. Premiul pentru valorificarea moştenirii culturale: Iosif Viehmann; George Petri – De la opincă la ştiinţă sau Culisele unui laborator şcolar : (Năsăud, 1951-1956) (ed. Ecou Transilvan); Gheorghe Muşat – Antonin Ciolan : Inegalabilul magician al baghetei (ed. Ecou Transilvan)
2. Premiul pentru incursiuni în cultura universală: Cristina Felea – The Beat Literary Movement and the Postmodernist Breakthrough (ed. Eikon); Anca Măniuţiu – Avangardă şi cavaleresc în teatrul lui Michel de Ghelderode (ed. Casa Cărţii de Ştiinţă)
3. Premiul pentru studii de teatrologie-cinematografie: Editura Societatea Muzeului Ardelean – A látható jelentés : színház és filmtudományi írások (alcătuitor: Egyed Emese)
4. Premiul pentru beletristică
– poezie: Marcel Mureşeanu – Cu voia corbului (ed. Eikon)
– proză: Lucian Pop – Povestiri din ambele secole (ed. Ecou Transilvan)
– publicistică – evocări: Szilágyi-Tamás Júlia –Örvényben pörgõ napok (ed. Stúdium); Kántor Lajos – Golyószórásban, repülõszõnyegen : kettõs portré(k) Lászlóffy Aladárral (ed. Kriterion)
5. Premiul pentru carte enciclopedică: Emil Constantin Stanciu (coordonator) – Dicţionar al inventatorilor români contemporani, vol. III (ed. Risoprint)
6. Premiul „Literatura ca terapie”: Sempronia Filipoi – Basme terapeutice pentru copii, adolescenţi şi părinţi (ed. ASCR); Oana Benga (coordonator) – Jocuri terapeutice (ed. ASCR)
7. Premiul pentru istorie: Bogdándi Zsolt – A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában (ed. Societatea Muzeului Ardelean); Ioan-Aurel Pop; Sorin Şipoş – Silviu Dragomir : et le dossier du Diplôme des chevaliers de St. Jean (ed. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane); Murádin János Kristóf – Transformări instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania în perioada 1944-1948 (ed. Scientia); Vadim Guzun (editor) – Chestiunea refugiaţilor de peste Nistru : documente diplomatice şi ale serviciilor române de informaţii, 1919-1936 (ed. Argonaut)
8. Premiul pentru carte dedicată educaţiei preşcolarilor: Editura Ábel
9. Premiul pentru istoria învăţămîntului universitar clujean: Gaal György – Egyetem a Farkas utcában : a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem elõzményei, korszakai és vonzatai (ed. Scientia); Ovidiu Ghitta (coordonator) – Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai” (ed. Mega)
10. Premiul pentru promovarea autorilor clujeni: Editura Ecou Transilvan
11. Premiul pentru condiţii grafice deosebite: Editura Verbum – Élõ múltunk : a Gyulafehérvári Szent Mihály – székesegyház és érseki palota (alcătuitor: Knecht Tamás)
Premiile anului 2013:
1. Premiul pentru valorificarea patrimoniului cultural literar: Monica Grosu – Literatura Apusenilor : o incursiune (ed. Eikon); Gidó Attila – Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció erdélyben 1918-1948 között (ed. Societatea Muzeului Ardelean)
2. Premiul pentru cercetarea folclorului: Ioan Bocşa – Muzică vocală tradiţională din Munţii Apuseni : Bazinul Arieşului şi văile Aiud, Geoagiu, Galda (ed. MediaMusica)
3. Premiul „Conexiuni dintre culturi şi civilizaţii”: Războinici în Transilvania din epoca avară : catalogul expoziţiei (ed. Mega); Claudia M. Bonţa – Baroque Influences in Central-European Medal Work : The Seventeenth-Eighteenth Centuries (ed. Argonaut şi Mega)
4. Premiul pentru beletristică
– poezie: Maria Pal – Cheia (ed. Napoca Star)
– proză: Aurel Rău – Spaţiu şi timp : între două lumi (Casa de editură Dokia); Dániel Károly – Egy szál tulipán (ed. Ábel)
– critică & istorie literară: Demény Piroska – A szecesszió fõbb stiláris sajátosságai Bánffy Miklós írásmûvészetében (ed. Ábel)
– publicistică: Teodor Tihan – Prin anotimpurile lumii de azi : întrebări, reacţii, atitudini (ed. Eikon)
5. Premiul pentru debut: Maria Anca Maican – Tehnici narative şi aspecte ale subversivităţii la generaţia ’60 : proza lui Alexandru Ivasiuc (ed. Casa Cărţii de Ştiinţă)
6. Premiul „Restituiri”: Gyalui Farkas – Emlékirataim : (1914-1921) (ed. Mûvelõdés); Eugen S. Cucerzan– În trecerea timpului… : documentar Lucian Blaga : (1949-1951) (ed. Ecou Transilvan)
7. Premiul pentru valorificarea moştenirii culturale: Bartos-Elekes Zsombor – Nyelvhasználat a térképeken : (Erdély, 19. és 20. század) (ed. Presa Universitară Clujeană)
8. Premiul pentru diversitate culturală: Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane – Cultura şi istoria românilor din Ungaria (coordonator: Gabriel Moisa)
9. Premiul pentru monografie: Gabriel-Virgil Rusu – Gherla : Cetatea lui Martinuzzi (ed. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane); Editura Argonaut – O istorie a zonei Brad: mărturii (coordonator: Livia Coroi)
10. Premiul pentru traduceri: Ioana Sasu-Bolba – John Dryden – Selected poems, (ed. Limes); Nicolae Matei – H.C. Andersen – Poveşti şi povestiri : 1830-1855 (ed. Risoprint)
11. Premiul pentru condiţii grafice deosebite: Editura Stúdium – Kastélynapló : Erdélyi kastélyok és udvarházak nyomában (autori: Demeter Zsuzsa şi Püsök Botond)
Ne exprimăm bucuria că, an de an, colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc cu noi publicaţii, datorită editorilor şi tipografilor clujeni care trimit cîte un exemplar din toate materialele tipărite Depozitului Legal Local, ajutîndu-ne astfel la păstrarea memoriei culturale locale – a mai spus dna Sorina Stanca, managerul Bibliotecii Judeţene ‘’O. Goga’’ Cluj.
 

Adaugă comentariu