Acasă

Ilie Rad

Blogul lui Ilie Rad

“Martie, Martie, Mǎrţişor!”

  “Martie, Martie, Mǎţişor/ Ai dat drumul la izvor,/Risipind şi nori şi ceaţǎ,/  Tu trezeşti din nou la viaţǎ:/ iarbǎ, gâze, flori, albine,/ Eu de-aceea ţin la tine!”. Am învǎţat aceste versuri în clasa I şi mi le amintesc ca un semn al începutului de primǎvarǎ. Nefiind acasǎ de 1 Martie, am oferit puţine mǎrţişoare, spre deosebire de alţi ani. În schimb, am primit eu însumi un mǎrţişor, de la...

A doua întâlnire cu Doamna Leontina Beniuc

           Ca de obicei, am venit în Capitalǎ cu o zi mai devreme, pentru a o vizita pe Doamna Leontina Beniuc şi pentru un interviu cu profesorul Valeriu Râpeanu. Despre întâlnirea cu Doamna Leontina Beniuc voi spune doar cǎ a fost extrem de profitabilǎ. Mi-am exprimat din nou regretul cǎ nu şi-a scris memoriile, fiindcǎ ştie o mulţime de lucruri din viaţa literarǎ. Mi-a spus, de pildǎ, cǎ Mihai...

Mama cu copilul

          Azi, în drum spre facultate, în troleibuz, vǎd o mamǎ cu fiul ei, cam în vârstǎ de 20 de ani, cu nevoi speciale. Mama îl mângâia, îi vorbea frumos, dovedind o tandreţe rar întâlnitǎ. Au coborât în staţia Memorandumului.           Eu m-am dus mai departe îngândurat. Ce poate fi în sufletul unei mame, vǎzând drama propriului ei copil? Mai cunosc câteva cazuri similare, şi ce mǎ...

Trei bucurii

          Azi am avut primul curs din acest semestru – Stilisticǎ şi mass-media –, cu studenţii anului II, respectiv prima bucurie. Fiind cea dintâi zi de şcoalǎ, mǎ aşteptam sǎ gǎsesc amfiteatrul 101 gol. Dar nu a fost aşa, erau prezenţi destul de mulţi studenţi. M-am bucurat ca de întâlnirea cu nişte prieteni vechi. Le-am prezentat temele cursului, exigenţele, condiţiile de examinare...

Zece scriitori pentru Academia Românǎ

          Revista Contemporanul (an XXIII, nr. 2 (719), februarie 2012) face un sondaj printre scriitori, în privinţa nominalizǎrii unor noi membri ai Academiei Române, dintre scriitori. Rǎspund la anchetǎ 52 de scriitori (dacǎ i-am numǎrat corect). Sunt tot felul de propuneri fanteziste, care trǎdeazǎ miticismul dâmboviţean, spiritul de gaşcǎ literarǎ etc. Sǎ propui pentru cel mai înalt for...

De ce regret dispariţia cenzurii comuniste…

          Mǎ pregǎtesc de mai multa vreme sǎ scriu un eseu în care sǎ arǎt cǎ, din multe puncte de vedere, regret dispariţia cenzurii comuniste. Ideea nu este nouǎ. A lansat-o, de pildǎ, şi Alex Ştefǎnescu, în volumul Cum te poţi rata ca scriitor. Câteva metode sigure şi 250 de cǎrţi propaste, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009. La pagina 349 a acestei cǎrţi, comentând un volum de fabule, de Ioan...

Prima sesiune ştiinţificǎ a studenţilor doctoranzi

         Azi a avut loc prima sesiune ştiinţificǎ a studenţilor doctoranzi de la Şcoala Doctoralǎ de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii. Au fost 38 de participanţi, practic toţi doctoranzii înscrişi în anii I, II şi III. O excelentǎ modalitate de a-şi valorifica potenţialul ştiinţific şi creator. Din pǎcate, din cazua condiţiilor meteorologice, unii doctoranzi (din Bucureşti) nu au putut ajunge...

Articolele antisovietice ale lui Zaharia Stancu

          Câteva ore bune petrecute la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, pentru a consulta revista Azi, din 1940, care lipseşte din bibliotecile clujene. M-am angajat, pentru cel de-al V-lea Congres Naţional al Presei de la Chişinǎu, cǎ voi prezenta o comunicare pe aceastǎ temǎ, iar acum trebuie sǎ îmi ţin promisiunea. Va fi un studiu mai amplu. Primele concluzii pe care le-am tras este...

Ziua de naştere a lui Mihai şi Tudor!

           Azi este ziua lui Mihai şi a lui Tudor. Caz destul de rar, cei doi fraţi sunt nǎscuţi în aceeaşi lunǎ şi aceeaşi zi, la o diferenţǎ de patru ani. Mihai (împreunǎ cu Linda) a venit special din Spania, unde stǎ câteva luni, pentru a fi împreunǎ de ziua lor şi a mea.           Mǎ bucurǎ foarte mult relaţia dintre cei doi fraţi, la fel de bunǎ ca relaţia dintre mine şi fratele meu, Nicuşor...

Amintirea lui Pǎstorel (1894-1964)

          Prietenul Cornel Costea îmi trimite un mesaj care circulǎ pe Internet, despre Pǎstorel, aproape necunoscut tinerelor generaţii. Pe numele sǎu real Alexndru O. Teodoreanu (1894-1964), avocatul şi scriitorul, cunoscut sub numele Pǎstorel, era fratele lui Ionel Teodoreanu. A rǎmas în istoria literaturii noastre ca un mare epigramist, mare om de spirit şi bun degustǎtor de vinuri. Multe...