Acasă

iarna cu Ilie Rad

Blogul lui Ilie Rad

Cum m-am implicat în polemica privind amplasarea statuii lui Lucian Blaga, în faţa Teatrului Naţional din Cluj-Napoca

În vara anului 1977 terminasem anul II de facultate şi urmăream cu mare atenţie presa literară şi fenomenul cultural în general. Cu un an înainte, la 3 iunie 1976, în faţa Teatrului Naţional din Cluj-Napoca se dezvelise statuia în bronz a lui Eminescu, opera sculptorului Ovidiu Maitec, ceremonie la care marele nostru profesor, Mircea Zaciu, spusese, între altele: “Monumentul înăţat astăzi, acum...

Un catren pe care mi l-a dedicat poetul Teofil Răchiţeanu

Cunoscutul poet “optzecist”, Teofil Răchiţeanu (care a împlinit recent frumoasa vârstă de 80 de ani!), mi-a trimis nu de mult cel mai nou volum al său de catrene, Efulguraţii (În zig-zagul gândului). Prefeţe de Theodor Codreanu şi Mircea Vaida-Voevod,  Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2022, în care am avut bucuria şi surpriza să văd că, între cele 1336 de catrene, unul dintre acestea îmi era...

Universitatea “Racoviţă-Bolyai”

Puţină lume ştie că, după Al Doilea Război Mondial, când Universitatea Regele Ferdinand  I a primit alt nume, respectiv Universitatea “Victor Babeş”, în Senatul Universităţii, care a decis numele Universităţii româneşti, un alt nume vehiculat a fost al lui Emil Racoviţă. Dar, pentru că, în Senat, numărul celor de la Universitatea de Medicină era majoritar, a fost adoptat numele “Victor Babeş”...

Ancheta “Răsunetul cultural”. Momentul debutului în presă

Pentru orice scriitor, momentul când şi-a văzut pentru prima oară numele tipărit într-o publicaţie este unul de neuitat. Iată, de pildă, cum descrie Domnul Alex Ştefănescu, talentatul critic literar,  acel moment: “Primul meu text publicat în Luceafărul a apărut în 1970, la începutul verii, la o rubrică înfiinţată special pentru mine, «Comentarii critice», care ocupa coloana din dreapta, de pe...

   Anul III de facultate (1977-1978). Colocviul Naţional “Mihai Eminescu

         În anul III, am făcut Istoria limbii române, cu Viorica Pamfil, prodecan al facultăţii, iar seminariile cu Anton Goţia, Psihologie şcolară, cu Valer Mare, Istoria literaturii ruse, cu Adrian Ghijiţchi, Metodică la specializările A şi B (probabil cu Vistian Goia), Literatura română, cu Silvia Goga (am făcut la acest curs un fel de “critica criticii” operei lui Caragiale), Limba rusă, cu...

 Anul II de facultate (1976-1977)

În anul II de facultate a mers mult mai uşor, fiind deja rodat în viaţa studenţească. În primul semestru, am avut tot patru discipline: Istoria filosofiei, care ne era predată de Grigore Drondoe, secretarul de partid pe Universitate, cu studii în URSS, de unde a venit căsătorit cu o rusoaică, vorbitoare nativă a limbii ruse, cu care am făcut cursuri de fonetică a limbii lui Puşkin. Istoria limbii...

O apariţie editorială de exceptie: Alexandra Szilagyi-Ormenişan, “Publicistica lui Ion Agârbiceanu”. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2022.

A apărut, recent, excelenta teză de doctorat a Doamnei Alexandra Szilagyi-Ormenişan, Publicistica lui Ion Agârbiceanu. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2022. Redau, mai jos, prefaţa pe care am scris-o la această carte.                                                                                       Prefaţă Alexandra Szilagyi (n. Ormenişan) este în prezent...

Profesorul Dumitru Pop (1927-2006). Din vol. Viaţa ca un dar, II

La cursul de Folclor literar românesc l-am avut pe profesorul Dumitru Pop, personalitate luminoasă şi generoasă, echilibrată şi neconflictuală, unul dintre iluştrii reprezentanţi ai folcloristicii şi etnologiei româneşti. Este singurul nostru profesor, care ne-a lăsat un volum de memorii: Martor atent şi modest părtaş la istorie (Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2005). Am citit cartea cu interes şi...

Debutul literar în revista“Tribuna”

Dupa tentativa de a debuta cu un desen, la ziarul Scânteia pionierului, în clasele primare, nu am mai trimis materiale literare, la nicio publicaţie. Abia în liceu am avut o încercare de a debuta în cotidianul Steaua rosie, cu articolul Omul cu boneta verde. Despre ce era vorba? Deşi stăteam la internat, mergeam des în Nandra mea natală, situată la 15 km de Ludus. Ĩmi amintesc că, într-o sâmbătă...

Un act de curaj: Cuvântarea mea la Conferinţa de partid a Centrului Universitar Cluj

În februarie 1977, eram în anul II de facultate şi preşedinte al ASC Filo I, în această calitate participând la Conferinţa de partid a Centrului Universitar Cluj. Mi se pare că secretar de partid pe Centrul Universitar era profesorul Ion Deleanu, de la Facultatea de Drept a Universităţii clujene,  de care mie îmi plăcea foarte mult. Îl ascultasem la multe şedinţe, iar discursul lui era unul...