O revistǎ de colecţie: Revista românǎ de istorie a presei (nr. 2, 2012)

O
Coperta numarului 2/2012
Coperta numarului 2/2012

A apǎrut nr. 2 (12) pe 2012 al Revistei române de istorie a presei, pe care exigentul critic literar, Alex Ştefǎnescu, o numea “o revistǎ de colecţie”.

Dupǎ editorialul Tinerii şi cercetarea presei, semnat de Mihaela Teodor (care este şi responsabilul acestui numǎr), urmeazǎ textul unei conferinţe inedite, susţinutǎ de Edgar Papu, acum 35 de ani, la Cluj, intitulatǎ Poezia preeminescianǎ în istoria literaturii române.

Urmeazǎ apoi zece studii temeinice de specialitate, semnate de Constantina Raveca Buleu (Obiectivitate şi iniţiere în reflectarea jurnalisticǎ a ezoterismului românesc din perioada interbelicǎ), Lucian Ciupei (“Ilustraţiunea. Jurnal universal”. Debutul european al unei gazete ilustrate româneşti şi contribuţia lui Carol Pop de Szathmáry la realizarea ei), Delia Duminicǎ (Revista “Cuvântul liber” sub directoratul lui Tudor Teodorescu-Branişte), Alexandru Gruian (Patronat de presǎ şi manipulare mediaticǎ. Studiu de caz: alegeri locale şi referendum 2012, judeţul Hunedoara), Radu Petrescu (Un caz de manipulare prin presǎ: “maseurul regal“ Constantin Cotolan), Mircea Popa (Primul Congres al ziariştilor dobrogeni), Angela Precup (Cǎminul refugiaţilor ardeleni din Bucureşti 1941-1944), Ilie Rad (Articolele antisovietice ale lui Zaharia Stancu, din seria a II-a a sǎptǎmânalului “Azi” – 19 februarie 1939 – 8 septembrie 1940), Lucian-Vasile Szabo (Începuturile jurnalistice ale lui Pavel Rotariu).

Secţiunea “Amintiri şi evocǎri” este susţinutǎ de profesorul Ion Şinca, prin studiul File de istorie a învǎţǎmântului ziaristic din România – cel mai amplu studiu scris vreodatǎ despre învǎţǎmântul ziaristic de la fosta Academie de Partid “Ştefan Gheorghiu”.

Bogata rubricǎ de recenzii include prezentarea unor cǎrţi de profil, semnate de Ioana Pârvulescu, Marian Petcu, Gabriela Rusu-Pǎsǎrin şi Ilie Rad (recenzenţi fiind Iulian Boldea, Mircea Popa, Xenia Negrea, Angelica Teocan), iar la “Cǎrţile membrilor ARIP” sunt prezentate volume scrise de Doina Rad, Mircea Popa, Adrian Dinu Rachieru, Cristian Vasile şi Dumitru Vlǎduţ (recenziile fiind semnate de Marius Mureşan, Lucian Ciupei, Otilia Mureşan, Mihai Croitor şi Sanda-Valeria Moraru (toţi doctori în filologie şi istorie sau doctoranzi ai Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii).

Una din piesele de greutate ale acestui numǎr o constituie cele doua eseuri inedite semnate de Corneliu Coposu: Douǎ decenii de la moartea lui Stalin! şi Moravuri semnificative de la Curtea regilor creştini din dinastia lui Árpád, originalul ambelor eseuri pǎstrându-se în arhiva scriitorului Ion Lǎncrǎnjan. Precizǎm cǎ ambele texte au o amplǎ introducere, în care se explicǎ detaliat contextul în care au fost elaborate de Corneliu Coposu (în anii ‘70), precum şi principiile de transcriere.

Ca de obicei, şi acest numǎr (212 pagini) are o ilustraţie bogatǎ, formatǎ din 56 de fotografii, trei portrete grafice şi un text facsimilat, ceea ce sporeşte atractivitatea revistei, pentru a nu mai vorbi de ţinuta impecabilǎ a acesteia, sub aspect ştiinţific (tehnoredactare, note, bibliografie, punctuaţie etc.).

Pentru numǎrul urmǎtor se anunţǎ un amplu dialog cu academicianul Mircea Maliţa, trei documente inedite semnate de Iuliu Maniu, marele om politic român, precum şi numeroase studii, eseuri, recenzii etc.

Fotografia de pe copertǎ îi reprezintǎ pe tipografii de la Tribuna Ardealului (1940), din Cluj, care editau şi revista Realitatea ilustratǎ.

Adaugă comentariu