O revistǎ de colecţie: Revista românǎ de istorie a presei

O

         A apǎrut nr. 2 (10) pe 2011 al Revistei române de istorie a presei. Prezentând un numǎr mai vechi din aceastǎ publicaţie, Alex Ştefǎnescu scria, în urmǎ cu doi ani: “Este o plǎcere sa deschizi şi noul numar (1/2010) al Revistei române de istorie a presei […]. Este instructiv şi emoţionant sǎ retrǎim […] momente din istoria presei româneşti (ce bine ar fi sǎ le retrǎiascǎ şi ziariştii de azi, poate cǎ şi-ar activa un sentiment al responsabilitǎţii, care abia mai pâlpâie în conştiinţele lor)”, criticul remarcând şi aspectul de carte al revistei.
Tot o “carte” este şi actualul numǎr (212 pagini) al revistei. Dupǎ editorialul Istoria presei – perspectivǎ stereoscopicǎ, semnat de Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, urmeazǎ conferinţa acad. Marius Sala, Activitatea publicisticǎ a marilor lingvişti români, al cǎrei text a fost rostit de autor la deschiderea celui de-al IV-lea Congres Naţional al Presei din România, care a avut loc la Constanţa, în aprilie 2011. Urmeazǎ apoi opt studii temeinice de specialitate, semnate de Lucian Chişu (Presa interbelicǎ – hiatus sau verigǎ lipsǎ), Marina Roman (Presa religioasǎ din România interbelicǎ), Györffy Gábor (Aspecte ale presei maghiare din Transilvania interbelicǎ), Bogdan Bucur (Cultul personalitǎţii Regelui Carol al II-lea, reflectat în publicaţiile “Curierul echipelor studenţeşti” şi “Curierul serviciului social”), Fǎnel Teodoraşcu (Construirea unui brand jurnalistic – “Curentul”), Mihaela Teodor (Practici de intimidare şi de descurajare a jurnaliştilor: procesele politice, 1944-1947), Emilia Şercan (Instituţia cenzurii în perioada comunistǎ), Matei Gheboianu (Privatizarea ziarului “Adevǎrul”).
Douǎ din secţiunile cele mai citite ale revistei vor fi, indiscutabil: la rubrica “Dialoguri esenţiale”, interviul cu Sorin Toma, fostul redactor-şef al Scânteii, din 1947 pânǎ în 1960 (acum în vârstǎ de 98 de ani!), în care este lǎmuritǎ definitiv problema genezei cunoscutului sǎu pamflet antiarghezian, Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei. Rǎsfoind volumele lui Tudor Arghezi, din ianuarie 1948: “Articolul de tristǎ amintire, despre poezia lui Tudor Arghezi […], l-am scris din însǎrcinarea conducerii superioare de partid” afirmǎ în interviu Sorin Toma.
La fel de incitante sunt paginile inedite, de la rubrica “Arhiva de aur”, semnate de Mihai Beniuc, fragmente din volumul sǎu memorialistic postum, Însemnǎrile unui om de rând (volum aflat în curs de apariţie).
Tradiţionala rubricǎ de recenzii include prezentarea criticǎ a unor cǎrţi de strictǎ specialitate, semnate de Viorel Câmpean (Oameni şi locuri din Sǎtmar), Elisabeta Faiciuc (Dicţionar de calendare şi almanahuri româneşti (DCAR). Partea I. Completǎri la bibliografia generalǎ a calendarelor pentru perioada 1600-1918), Nicolae Marinescu (Revista “Mozaicul”. Modernitatea tradiţiei), Ioan-Aurel Pop, Ion Cârja (Un italian la Buicureşti: Luigi Cazzavillan, 1852-1903), recenzii semnate de Mircea Popa şi Xenia Negrea. La rubrica intitulatǎ “Cǎrţile membrilor ARIP”, Dumitru Vlǎduţ recenzeazǎ cartea lui Ilie Rad, Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri. Ediţie îngrijitǎ, prefaţǎ, notǎ asupra ediţiei, note şi comentari, indice de nume de Ilie Rad. Cu un Argument de acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române). În fine, la “Miscellanea”, Constantin Cubleşan publicǎ eseul Un polemist socialist, apreciat de Fr. Engels: Raicu Ionescu-Rion (1872-1895), iar Mircea Popa scrie despre Dionisie Stoica – un animator cultural uitat, pentru ca rubrica “Din viaţa asociaţiei” sǎ ne ofere informaţii detaliate despre cel de-al IV-lea Congres Naţional de Istorie a Presei, care a avut loc la Constanţa, în aprilie 2011, respectiv despre cel de-al V-lea Congres, care va avea loc la Chişinǎu, între 26-28 aprilie 2012.
Ca de obicei, semnalǎm calitatea graficǎ deosebitǎ a revistei, datoratǎ artistului plastic şi graficianului Könczey Elemér, ca şi aşezarea în paginǎ (DTP: Edith Fogarasi). O altǎ calitate, absentǎ de regulǎ în revistele cu profil academic, o constituie bogata ilustraţie a acestui numǎr: 51 de imagini – portrete grafice, texte facsimilate, frontispicii de reviste, dar mai ales fotografii mai puţin cunoscute (cum ar fi un bust al lui Pamfil Şeicaru, preluat din revista Gândirea, din mai 1930, cele şapte fotografii cu Regele Carol al II-lea) sau fotografii inedite cu Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Miron Radu Paraschivescu, N.D. Cocea, Ion Vinea, Nicolae Carandino, aflate în colecţii particulare sau instituţii publice din Bucureşti.
Fotografia de pe copertǎ îi reprezintǎ pe câţiva membri ai ziarului Dobrogea junǎ (1934), din Constanţa: Constantin Sarry, Sever Cǎrpinişan, Maria Dimitriu Castano, Ion Neicu şi alţii.
În loc de concluzie, cuvintele lui Alex Ştefǎnescu: “Revistele care cuprind asemenea texte trebuie pǎstrate dupǎ încheierea lecturii. Sunt reviste de colecţie. Pot fi aşezate şi în bibliotecǎ, pentru cǎ au nu numai formatul, ci şi rezistenţa în timp a unor cǎrţi”.
*Mǎ bucur foarte mult când reuşesc sǎ fac ceva “şi pentru casǎ”, cum zice Doina. Azi m-am ocupat de centrala termicǎ a lui Tudor. Pe frigul acesta, parcǎ şi eu mǎ încǎlzesc (de la idee), darmite el! De fapt, azi m-am ocupat mai mult şi  de revistǎ, pe care am reuşit sǎ o expediez într-un timp record (desigur, cu ajutoare), sǎ-i fac o prezentare, sǎ trimit un mesaj tuturor membrilor ARIP.
 

Adaugă comentariu