O conferinţǎ

O

          În cadrul proietului “Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” – POSDRU/ 89/ 1.5/ S/ 63663, coordonator proiect: conf.univ.dr. Dorin POPA, a trebuit sǎ ţin o conferinţǎ. Am vorbit despre câteva aspecte ale documentǎrii şi redactǎrii ştiinţifice, subliniind unele probleme ale cercetǎrii ştiinţifice actuale: neabordarea în cercetare a unor teme prioritare, scǎderea valoricǎ a instituţiei doctoratului în România, care ar fi trebuit sǎ fie un vector important al cercetǎrii, nepublicarea tezelor de doctorat, din teama de a le arunca în “groapa cu lei” a specialiştilor, publicarea aceluiaşi material în mai multe reviste, ceea ce constituie un act de imposturǎ întelectualǎ etc. Discuţiile au fost destul de animate, ceea ce dovedeşte actualitatea temei puse în discuţie.

           * În luna martie s-au nǎscut douǎ mari poete ale literaturii române contemporane: Ana Blandiana şi Constanta Buzea. Flacǎra lui Adrian Pǎunescu le omagiazǎ pe amândouǎ (prima fiind Ana Blandiana) în  pagina 16 a revistei: câte o fotografie “clasicǎ”, de dicţionar literar, plus un grupaj de poeme. Un gest foarte frumos, care aratǎ cǎ pe acest pǎmânt, în literaturǎ, este loc pentru toatǎ lumea. La fel face România literarǎ, care publicǎ pe prima paginǎ fotografia … Constanţei Buzea, deşi o vârstǎ rotundǎ (70 de ani) împlineşte Ana Blandiana. Aici nu este o chestiune de gust, ci de politicǎ editorialǎ.

          Tot Flacǎra lui Adrian Pǎunescu ne aminteşte cǎ au trecut patru ani fǎrǎ George Pruteanu, despre care nu ştiam cǎ a fost şi poet. I se reproduce Romanţǎ micǎ:

          Ţi-s ochii ca o searǎ cu ploaie şi cu lunǎ.

          O veştedǎ luminǎ rǎzbate pe sub pleoape.

          Ţi-s umezi ochii, doamnǎ, de plâns atât de-aprope:

          Ci bunǎ dimineaţa sǎ-ţi spun? Sau noapte buna?

          Cǎci nu e dimineaţǎ, precum nici noapte nu e…

          Tristeţea-n trup se zbate. Surâsul dispǎrut

          Ne-a-ntunecat sǎrutul. E aerul mai mut

          Şi între noi tǎcerea ca şarpele se suie.

          Dar cea mai frumoasǎ poezie publicatǎ de aceeaşi revistǎ este De dragoste şi de primǎvarǎ, de Adrian Pǎunescu:

          Vine primǎvara iarǎşi peste noi,

          Vine de departe, vine de aproape,

          Oameni de zǎpadǎ pleacǎ înapoi,

          Înapoi în lacrimi, înapoi în ape.

          Trec peste câmpie carǎle de flori,

          Pleacǎ peste munte verguri de luminǎ,

          Ne simţim deodatǎ iar nemuritori,

          Poate orice boalǎ peste noi sǎ vinǎ.

          Se aude plânsul mamelor din veac

          Se aude braţul bǎrbǎtesc de tatǎ

          Care dǎ cu barda iarǎşi pe arac

          Ca sǎ fie via lumii luminatǎ.

          Primǎvara cade peste noi adânc,

          N-o vom duce-n braţe, o vom duce-n sânge,

          Mugurii pe creangǎ au nǎscut şi plâng,

          Un cocor deasupra revenirii plânge.

          Iarǎşi florǎrese fac mǎcel curat,

          Ghioceii lumii dându-i de vânzare,

          Ceasurile-n turnuri s-au iluminat,

          Bate câte-un clopot, vreun bǎtrân mai moare.

          Eu de mine însumi ce mai pot sǎ spun,

          Te iubesc ca-n clipa întâlnirii noastre

          Cu banalitatea lucrului cel bun

          Care mişcǎ inimi şi îngheaţǎ astre.

          Stau de gardǎ lumii, creierului ei,

          N-am, se vede, dreptul sǎ îl las sǎ moarǎ

          Chiar iubindu-ţi ochii, sfânto-ntre femei,

          Restul e tǎcere, restu-i primǎvarǎ.

          *Nicolae Bǎciuţ, poetul şi omul de culturǎ de la de la Tg. Mureş, mǎ invitǎ, pentru 4-5 mai, la Târgul de Carte de la Alba Iulia, unde împot prezenta patru cǎrţi apǎrute anul tercut, iar una în acest an: 1. Ilie Rad, Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri. Ediţie îngrijită, prefaţă, notă asupra ediţiei, note şi comentari, indice de nume de Ilie Rad. Cu un Argument de acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2011; 2. Ilie Rad, Un ardelean la Bucureşti, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2011; 3. Ilie Rad (coord.), Documentarea în jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011; 4. Fǎnuş Neagu, Interviuri. Ediţie îngrijitǎ, prefaţǎ şi note de Ilie Rad şi colaboratorii sǎi studenţi; 5. Ilie Rad (coord.), Cenzura în România, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012. În acelaşi timp, m-a rugat sǎ prezint cartea Lilianei Moldovan, Punerea pe gânduri, o carte de interviuri, în care s-a publicat şi interviul pe care eu i l-am acordat autoarei. Desigur, mǎ voi duce cu plǎcere, sunt onorat de aceastǎ invitaţie.

Adaugă comentariu