Noi apariţii editoriale: Ion Brad; Ilie Rad, Dialoguri epistolare săptămânale (din iarnă până-n vară – ianuarie-iunie 2014)

N

         img117După volumul Ilie Rad, Convorbiri cu Ion Brad, “din primăvară până-n toamnă” (aprilie-octombrie 2013), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013 (volum care a obţinut Premiul “Liviu Petrescu” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj), cei doi autori sunt din nou prezenţi în librării, cu un alt impunător volum (608 pagini!), apărut tot la Editura Eikon, dar nu de convorbiri, ci de dialoguri epistolare săptămânale.  

          Aşa cum spune Ilie Rad în Cuvântul lămuritor al cărţii, cei doi autori şi-au propus prin această carte, între altele, “să ducă mai departe tradiţia literaturii epistolare de la noi, care dispare şi ea, odatǎ cu apariţia mijlocalor moderne de comunicare”.

          Astfel, timp de şase luni, la începutul fiecărei săptămâni, Ilie Rad i-a trimis lui Ion Brad o scrisoare, în care îi punea o problemǎ de culturǎ, de istorie sau de viaţǎ, la care Ion Brad trebuia sǎ rǎspundǎ (Jurnalul lui Mircea Zaciu; literatura română şi obsesia Premiului Nobel; aniversarea revistei Echinox; chestiunea transilvană; relaţiile dintre părinţi şi copii, azi; moartea poetei Nina Cassian şi a scriitorului Gabriel Garcia Márquez; ediţia Ion Agârbiceanu, pregătită de Ilie Rad, pentru colecţia “Pleiade” a Academiei Române; secvente din lupta poeţilor cu cenzura comunistă; discutarea volumului Fals tratat de manipulare, de Ana Blandiana; moartea violentă a unore scriitori români; între credinţă şi tăgadă; călătorii la Budapesta şi Viena; dialog încrucişat Ion Brad-Ilie Rad – iată doar câteva din temele celor 27 de capitole ale cărţii). Aceeaşi problemǎ – douǎ viziuni, uneori diferite, pentru cǎ şi vârstele autorilor sunt uşor diferite, ca sǎ nu mai vorbim de experienţa lor de viaţǎ, diferitǎ prin forţa împrejurǎrilor.

          Pe lângǎ problema principalǎ a fiecǎrei scrisori, cei doi autori îşi împărtăşesc experienţele şi trǎirile culturale, fapte zilnice de viaţă, lecturi, opinii etc. Eventualul cititor va observa cǎ, în multe privinţe şi în legǎturǎ cu mulţi oameni amintiţi, pǎrerile celor doi autori nu coincid. Asta nu înseamnǎ cǎ ei nu îşi respectă reciproc gusturile, opiniile, preferinţele, opţiunile politice etc.

          Autorii au convenit ca scrisorile lor sǎ nu fie ulterior „rafistolate“, ci sǎ fie publicate aşa cum au fost scrise, chiar cu unele mici inexactitǎţi, scǎpǎri etc.

          Ştiind cǎ vor fi publicate şi fiind scrise chiar cu acest scop, scrisorile de faţǎ au avantajul textului spontan, dar şi dezavantajul cǎ nu au putut spune unele adevǎruri pânǎ la capǎt. Autocenzura a acţionat chiar şi fǎrǎ ca autorii sǎ-şi fi dat seama de acest fapt!

          Cartea, aşa cum se prezintǎ, e plinǎ de informaţii: istorie literarǎ, opinii, obsesii, întrebǎri, îndoieli. Se gǎsesc în ea multe poezii (convocate în funcţie de stǎrile de spirit ale autorilor), poezii ale lui Ion Brad şi ale altora. Aflăm informaţii despre principalele evenimente la care au luat parte cei doi scriitori – ceremonii, excursii, vizite, expoziţii, lansǎri de cǎrţi, spectacole, conferinţe etc. –, în intervalul ianuarie-iunie 2014.

          Volumul se încheie cu fragmente din cele 13 recenzii ale cărţii Convorbiri cu Ion Brad, semnate de Cosmin Ciotloş, Constantin Coroiu, Alexandru Dumitriu, Adrian Dinu Rachieru, Sultana Craia, Maria Cordoneanu, Titus Vâjeu, Valeriu Râpeanu, Marius Mureşan, Gabriela Rusu-Păsărin, Lucian Vasile Szabo, Ion Dodu Bălan şi Monica Grossu.

          Cartea are şi 72 de ilustraţii color, orânduite cronologic, secvenţe de la principalele evenimente culturale, ştiinţifice şi de viaţǎ, la care a participat fiecare dintre autori, în intervalul ianuarie-iunie 2014.

    Gândul autorilor a fost exact aşa cum l-a identificat Doamna Irina Petraş, pe coperta a IV-a a cǎrţii: „Întâlnirea celor doi ardeleni (oameni care «duc gândul până la capăt», asemeni lui Arune Pumnul în descrierea lui Blaga), deşi oarecum întârziată, era «scrisă» în cărţile şi în statura lor. Pe de-o parte, Ion Brad, «cărturar tremurând de soarta cuvintelor», deschis spre oameni şi spre cărţi cu acea «simplitate totdeauna norocoasă», pe care i-o remarca G. Călinescu, aducea cu sine ardenţa (Eugen Simion), demnitatea (Alex. Ştefănescu), spontaneitatea şi siguranţa (Ov. S. Crohmălniceanu), netitatea (Dan Hăulică), gravitatea şi adâncimea (Al. Philippide), seninătatea, certitudinea tradiţiei (Mircea Zaciu) şi o formă specială de omenie, atentă la urmele trecerii şi la datoria prefacerii lor în semne ale durării (arhiva sa personală, scoasă la suprafaţă în excelente tomuri de memorii şi corespondenţă, e copleşitoare). Pe de altă parte, Ilie Rad – cu o rară pasiune de arhivar implicat, de intelectual interesat să refacă etape ale istoriei noastre culturale atât în seama vastelor biblioteci (în care îşi face veacul cu sârg), cât şi prin experienţă proprie de peregrin în căutare de urme mirabile, cu o dorinţă febrilă de situare în miezul lucrurilor care merită să fie consemnate. Şi unul, şi celălalt, neobosiţi şi ardenţi, ştiu cu asupra de măsură ce înseamnă o «civilizaţie a urmei». Cărţile pe care le scriu de-o vreme împreună sunt veritabile monumente de istorie literară şi umană.”

                                                                                 Editura Eikon

Notă. Volumul prezentat se va lansa sâmbătă, 22 noiembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus, de la Bucureşti, la ora 13,00, la standul Editurii Eikon. Alături de cei doi autori, vor lua cuvântul pe marginea cărţii: prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu şi prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan.

Adaugă comentariu