“Mor doar cei uitaţi!”

           Profesorul Ioan Dǎnilǎ, de la Bacǎu, îmi trimite douǎ cǎrţi: una a domniei sale, despre Bacovia – Sonuri şi con-texte bacoviene. Tiraj nou, revizuit, Editura “Egal”, Bacǎu, 2011, o carte de dialoguri despre Bacovia, cu Agatha Grigorescu-Bacovia, Tudor Opriş, Gabriel Bacovia şi Nicolae Manolescu. Aceştia pot fi şi ascultaţi, fiindcǎ volumul este însoţit de un CD. (Probabil cǎ va fi o modǎ ca viitoarele cǎrţi sǎ fie însoţite de câte un CD.)

          A doua carte este un volum cu profil critico-didactic, Literatura românǎ, în studii şi articole (Editura “Egal”, Bacǎu, 2011), scrisǎ de un prieten comun, Ioan Lazǎr, din pǎcate plecat prea devreme dintre noi.

          Prezentând cea de-a doua carte, în publicaţia Deşteptarea (11-13 noiembrie 2011, p. 11), domnul Ioan Dǎnilǎ citeazǎ aceste versuri din Nichifor Crainic: “Moartea-nţeleaptǎ vrei s-o ştii anume?/ N-o cǎuta în slove pǎtimaş./ Cea mai frumoasǎ moarte de pe lume/ E sǎ trǎieşti de-a pururi în urmaşi!”.

          Ştefan J. Fay spusese ceva asemǎnǎtor: “Mor doar cei uitaţi!”.

          *Examen de licenţǎ, de dimineaţa pânǎ seara, cu multe lucrǎri insipide. Am reuşit totuşi sǎ-mi ţin cursul la anul II, despre documentarea în jurnalism.

          Tudor şi-a susţinut şi el licenţa. A luat nota maximǎ şi, dupǎ cum mi-au spus unii membri ai comisiei, absolut pe merit.

Adaugă comentariu