Cultura voluntariatului

C

*Domnul Silviu Lupescu, directroul Editurii Polirom, îmi scrie cǎ aşteapta manuscrisul memoriilor lui Mihai Beniuc. Aşadar, sunt un om care are vocaţia de “rǎscolitor în gunoaie”, cum a scris Cristian Teodorescu, dar asta chiar nu mǎ intereseaza. Fiecare cu gusturile şi opiniile sale.
*Azi m-a abordat pe stradǎ un cetǎţean, cu intenţia sǎ-mi expunǎ un ca social. Am spus “Mulţumesc, nu am timp!”, dupa care am plecat, iar cetǎţeanul s-a scuzat pentru deranj. Dupǎ câţiva paşi, m-am întors, cuprins de remuşcǎri. L-am ascultat. Este şomer, voluntar al Asociaţiei “Dreptul la Viaţǎ”, cu sediul în Deva. Mi-a arǎtat toate aprobǎrile, autorizaţiile etc. Strânge bani pentru un copil care are urgentǎ nevoie de o operaţie în strǎinǎtate. I-am dat imediat nişte bani. Nu dau din principiu bani cerşetorilor, fiindcǎ nu ştiu unde ajung aceşti bani. Dar eu cred cǎ trebuie sǎ fim sensibili faţǎ de nevoile şi durerile semenilor noştri. Mǎ bucur cǎ şi în România se dezvoltǎ instituţia voluntariatului, a solidaritǎţii (care a mai fost doveditǎ, totuşi, cu ocazia unor dezastre – cutremure, inundaţii etc.).
*Cornel Costea îmi trimite urmǎtorul mesaj.
Mesajul este în româneşte!!! Încercaţi sǎ îl citiţi!
Un bun exemplu despre felul in care funcţioneaza mintea noastrǎ:
4C357 M354J D3M0N57R34Z4 C4 M1N73A N0457R4 E573 C4P4B1L4 D3 4B57R4C71Z4R1 3X7R40RD1N4R3! 4B50LU7 1MPR3510N4N73! L4 1NC3PU7 A FO57 M41 GR3U, D4R 4CUM, L4 4L D01L34 R4ND, M1N73A 74 1NC3P3 54 C17345C4
4U70M4T, F4R4 54 M41 G4ND345C4. P071 54 73 M4NDR3571! NU 7071 04M3N11 P07 C171 73X7UL 4574.

Adaugă comentariu