Maria DANILOV (1956-2018)

M

                                      

Maria Danilov, la Cluj-Napoca, 30 martie 2017, primind Diploma de Onoare din partea Asociatiei Romane de Istorie a Presei, cu ocazia implinirii a zece ani de la infiintare.
Maria Danilov, la Cluj-Napoca, 30 martie 2017, primind Diploma de Onoare din partea Asociatiei Romane de Istorie a Presei, cu ocazia implinirii a zece ani de la infiintare.

Prietenul Marian Petcu mi-a transmis ştirea tristă a plecării dintre noi a Doamnei Maria Danilov, unul dintre cei mai temeinici istorici din Republica Moldova.

Reiau aici fişa de dicţionar din Dicţionarul membrilor ARIP, dictionar disponibil pe site-ul www.arip.ro, fişă redactată, sub îndrumarea mea, de fosta mea studentă (acum doctorandă), Bianca Dumitru.

*

Maria Danilov (n. la 7 aprilie 1956, Măcăreşti, raionul Ungheni, R. Moldova). Studii liceale la școala medie din s. Măcăreşti, Ungheni (1973), apoi absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova(1983); Doctor în istorie (2004), conferențiar cercetător (2011); cercetător ştiinţific la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (1989-2005); şeful Secţiei Ediţii Ştiinţifice, MNIM (2005-2006); seful Secţiei Istorie Modernă Contemporană (2006-2014); cercet. ştiinţific coordonator, Secţia Istorie Modernă, Institutul de Istorie al AŞM; Expert independent în cadrul I.P. CCE (Consiliului Consultativ de Expertiză), AȘM în evaluarea propunerilor de proiect de cercetare ştiinţifică fundamentală 2015-2018; membru al Consiliilor ştiinţifice specializate (ad-hoc) de susţinere a tezelor de doctor la specialitatea 07.00.02, Universitatea de Stat din Moldova (2010, 2014); membru al Consiliului științific al Muzeului Național de Istorie a Moldovei (2004-2014); Membru al colegiilor de redacţie: revista Tyragetia (Chişinău); Revista  Română de Istorie a Presei (Bucureşti); Destin Românesc (Chişinău); Revista Română (Iași); membru al Comitetului de conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova (AIRM), al Asociației Române de Istorie a Presei (ARIP).

Domenii de interes de cercetare: cercetări orientate prioritar spre studiul istoriei culturii române (epoca modernă), a istoriei culturii din Basarabia sub ocupaţia ţaristă (1812-1918). Contribuţii în problema istoriei presei scrise din Basarabia, în problema cărţii, a circulaţiei vechii cărţii româneşti în spaţiul dintre Prut şi Nistru.

A publicat mai multe studii și lucrări științifice (145) în Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, inclusiv studii monografice:Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 18121918 (între tradiţie şi politica ţaristă), (Bons Offices, Chişinău, 2007); Presa şi cenzura în Basarabia. Documentar (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea) (Pontos, Chişinău, 2012); Carte, cenzură și biblioteci în Basarabia. Inventarierea surselor (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), Colecția Biblioteca Meșterul Manole (Chișinău, 2016). Autor și coordonator al unor cataloage de colecție: Cartea românească în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. 1683-1918. Catalog (Tyragetia, Chişinău, 2002); Acte basarabene tipărite în limba română. 1811-1861. Catalog (Bons Offices, Chișinău, 2014); coordonator al unor volume colective: Presa din Basarabia. Analize, contexte, valori. 1854-2004 (Cartdidact, Chişinău, 2005); Presa Scrie istoria. Primul simpozion Naţional de jurnalism. 11-12 mai 200 (Libertas, Chişinău-Ploieşti, 2008); Mass-media între document şi cercetare. Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de Istorie a Presei (CEP, USM, 2012); Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din  Imperiul  Rus -volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă (Chişinău, 2013). A îngrijit şi prefaţat ediţia Ange Bally, O lucrare de acum un secol despre Basarabia ca ținut moldovenesc”, publicată de Nicolae Iorga în limba franceză, Seria A BIBLIOGRAFIA (Tritonic, București, 2016). (Bianca Dumitru)

Adaugă comentariu