Independenţa media și libertatea de exprimare – al XV-lea Simpozion Național de Jurnalism, cu participare internațională

I

       În perioada 14-15 octombrie a.c., Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va organiza cel de-al XV-lea Simpozion Național de Jurnalism, cu participare internațională, cu tema Independenţa media și libertatea de exprimare, simpozion care și-a propus să abordeze stadiul actual al jurnalismului, supus tot mai mult unor factori care duc la degradarea actului jurnalistic, la pierderea prestigiului pe care trebuie să o aibă profesia de jurnalist (cenzura politică sau economică, oportunităţile oferite de Internet etc. Cazul Sky News este o dovadă în acest sens.) Goana după rating sau tiraje, obsesia informaţiei senzaţionale etc. fac ca principiile de bază ale jurnalismului (obiectivitatea, documentarea, importanţa şi acurateţea ştirilor etc.) să fie ignorate de foarte multe ori, iar limbajul folosit de unele canale mediatice alunecă în trivialitate, agramatism, incultură etc., fără niciun respect pentru publicul receptor. De aceea gândim simpozionul nostru şi ca un semnal de alarmă în acest sens.

            Simpozioanele organizate până în prezent la Departamentul nostru de jurnalism au fost următoarele: Curente și tendințe în jurnalismul contemporan (2002); Schimbări în Europa, schimbări în mass-media (2003); Jurnalismul cultural de actualitate (2004); Presa scrisă românească – trecut, prezent și perspective (2005); Stil și limbaj în mass-media din România (2006); Forme ale manipulării opiniei publice (2007), Limba de lemn în presă, ieri și azi (2008); Jurnalismul românesc din exil și diaspora (2009); Documentarea în jurnalism (2010); Obiectivitatea în jurnalismul românesc (2011); Cenzura în presa din România (2012); Convergențe în mass-media (conferință internațională, 2013); Jurnalismul tradiţional şi New Media (2014); Fotojurnalism şi imagine (2015).

            Conferinţa inauguralǎ va fi susţinutǎ de domnul Sever Voinescu, redactor-şef al revistei Dilema veche.

            Pânǎ la data de 1 octombrie a.c., participanţii vor trimite, pe adresa doamnei Claudia Chiorean (chiorean@fspac.ro), titlul intervenţiei şi un scurt rezumat al comunicǎrii. În 12 octombrie, consiliul ştiinţific al simpozionului va comunica fiecǎrui participant dacǎ a fost sau nu acceptatǎ comunicarea propusǎ. Participanţii admişi vor putea trimite şi titlurile a două cǎrţi proprii, pe care doresc sǎ le lanseze la Cluj-Napoca (indicând titlul, editura, localitatea, anul etc.), cu ocazia simpozionului.

            Comunicǎrile susţinute nu trebuie sǎ fie obligatoriu şi exclusiv texte ştiinţifice. Pot fi şi eseuri, care sǎ valorifice experienţa avutǎ în presă, cu invocarea unui număr cât mai mare de exemple concrete, studii de caz etc.

            Ca şi în anii anteriori, participanţii vor avea la simpozion forma definitivǎ a comunicǎrii, pentru a intra în volumul prevǎzut sǎ aparǎ la cunoscuta Editură Tritonic din Bucureşti, încǎ în cursul acestui an.

Adaugă comentariu