Ilie Rad: Activitatea ştiinţifică şi publicistică, in 2014

I

 img117Carţi
Ion Brad, Ilie Rad, Dialoguri epistolare săptămânale, din iarnă până-n vară (ianuarie-iunie 2014), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014.
Ediţii îngrijite
Ion Agârbiceanu: I. Schiţe şi povestiri (1902-1910); II. Schiţe şi povestiri (1911-1922). Ediţie îngrijită, tabel cronologic, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice de ILIE RAD. Studiu introductiv de EUGEN SIMION, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2014.
Cărţi şi volume coordonate:
Jurnalismul tradiţional şi New Media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014.
Industria media şi învăţământul jurnalistic, Editura Tritonic, Bucureşti, 484 p.
Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, nr. 1, 2014, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
img133Studii şi articole în volume colective:
Influenţa internetului asupra ştirilor din presa scrisă, în Jurnalismul tradiţional şi New Media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, p. 259-270.
De ce există o falie între învăţământul jurnalistic şi realităţile din mass-media?, în Industria media şi învăţământul jurnalistic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, p. 199-204.
Prestigiul cronicarului (literar), în Petru Poantă, Memoriale. Volum alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon, Cluj-Napoca, p. 123-126.
Ion Vlad – portret de familie, în Ion Vlad sub imperiul lecturii. Volum coordonat de Laura Lazăr Zăvăleanu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, p. 63-71.
Despre ziarul „Libertatea“, la care au colaborat Tudor Arghezi şi Gala Galaction, în Cătălin Negoiţa, Ilie Zanfir (coordonatori), Presa Primului Război Mondial, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014.
Starea limbii române, azi, în Limba română şi mass-media. Antologie de Florea Firan, Fundaţia-Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2014, p. 112-117.
Membri ai CSPA, participanţi în Tanăra UBB pentru performanţă de la Baru, jud. Hunedoara, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, nr. 1, 2014, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, p. 102-140..
Studii şi articole în reviste
Sinuozităţi, capricii şi inconsecvenţe ale cenzurii comuniste în România, în Scrisul românesc, an XII, nr. 11 (135), noiembrie 2014, p. 22.
Efigie de cărturar: Mircea Popa, în Acasă, an VII, nr. 1 şi 2 (25-26), ianuarie-iunie 2014, p. 30-33.
Mircea Popa la 75 de ani. Un om al Cetǎţii, în Fǎclia, an XXV, nr. 7058, 28 ianuarie 2014, p. 6.
Ion Brad la 85 de ani. Tradiţie şi umanism , în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Ion Horea la 85 de ani. Discreţie şi rafinament, în în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Ion Vlad la 85 de ani. Autoritate şi prestigiu, în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Nicolae Manolescu la 75 de ani. Generozitate şi valoare, în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Interviuri
Dr. Svetlana Broz, nepoată a lui Iosip Broz Tito, în dialog cu Ilie Rad: „Am vrut să arăt că Binele din om supravieţuieşte şi învinge Răul“, în Cultura, an IX, nr. 2 (453), 23 ian. 2014, p. 16-18.
Prefeţe
Ovidiu Purdea-Someş, Pedepsiţi-mă pe mine! Prefaţă de Ilie Rad, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014.
Constantin Cubleşan, Grăbeşte-te încet! Prefaţă de Ilie Rad, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014.
Recenzii la următoarele cărţi:
Julia Szambolics, PR versus jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, în Revista română de istorie a presei, an VIII, nr. 1 (15), 2014.
Alecsandru Ioan Baba, Anuca, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, în Făclia, 13 iunie 2014.
La acestea se adaugă zeci de note, ştiri, comunicate, reportaje etc. în ziarele Faclia, Clujazi, NapocaNews, Flacăra lui Adrian Păunescu etc.

Adaugă comentariu