Ilie Rad: Activitatea ştiinţifică pe 2015

I

                                                   Argument        

          Ȋmi place să cred că sunt um om modest de felul meu şi sper ca şi cei din jur să mă vadă astfel. Nu-mi place să mă bat cu pumnul în piept, să stau în faţă, să fiu văzut etc. Cunosc mulţi oameni cu un astfel de comportament, care îmi stârnesc sentimente de milă.

          Tocmai de aceea aş vrea să se înţeleagă de ce fac publică activitatea mea de cercetare pe anul 2015. Este ca o dare de seamă pentru semenii mei. Cu atât mai mult cu cât noi, cadrele didactice universitare, suntem plătiţi şi după activitatea de cercetare, nu doar după orele didactice.

          Prin urmare, se vede mai jos ce am publicat în 2015.

                                      Activitatea ştiinţifică 2015

 

Ediţii îngrijite

Ion Agârbiceanu, vol. III. Schiţe şi ovestiri (1923-1959); vol. IV. Povestiri şi nuvele (1906-1964). Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice şi glosar de Ilie Rad, Academia Română, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015.

Mircea Zaciu; Octavian Şchiau, Corespondenţă (1956-2000). O carte gândită şi alcătuită de Ilie Rad, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2014.

Prefeţe

Iulia Badea-Gueritée, Serendipity. Despre România, Europa şi lume. [Ȋn loc de prefaţă: Mircea Cărtărescu. Postfaţa (O carte scrisă cu sufletul): Ilie Rad], Libris Editorial, Braşov, 2015.

John C. Hartsock, O istorie a jurnalismului literar american. Naşterea formelor de naraţiune modernă. Traducere de Andra Andrei, Ioana Laura Bida, Oana Sîrbu, Dan Stoica. [Cuvânt-înainte de Ilie Rad], Institutul European, Iaşi, 2015.

Ion Zainea, Ioan Lazea, Beáta Menesi, Carmen Ungur-Brehoi, Presa culturală. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2015.

Articole în volume colective

Radio Cluj la aniversară, în vol. Microfonul cu inimă. Radio Cluj 60. 1954-2014. File dintr-un jurnal nescris. Povestire monografică coordonată de Cornel Udrea, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, p. 49-50.

Cum ne semnăm articolele publicate în presă? în vol. Ȋnspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice. Omagiu profesorului G.G. Neamţu la 70 de ani. Coordonator: Ionuţ Pomian. Editor: Nicolae Mocanu, Editura Scriptor şi Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, p. 551-556.

Ziarul “nemţesc” Libertatea, scos de Arghezi şi Gala Galaction la Bucureşti, între 1915-1916, în Cătălin Negoiţă, Zanfir Ilie (coord.), Presa Primului Răboi Mondial, Editura Tritonic, Bucureşti, 2015, p. 383-404.

Ovidiu Purdea-Someş, Şi VIP-urile au fost soldaţi, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015.

Omagiu pentru un arhitect, în Cornel Udrea (coord.), Volum omagial Ionel Vitoc, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015.

Recenzii

Seniorul Corneliu Coposu, în Mişcarea literară, an XIV, nr. 1 (53), 2015, p. 37-39.

Memoriile avocatului Gavril Dejeu, în Făclia, an XXVI, nr. 7383, 25 febr. 2015, p. 6.

De la romanul “Feţele tăcerii” la memoriile avocatului Gavril Dejeu, în Cultura, an X, nr. 506, 5 mart. 2015.

Adrian Dinu Rachieru şi cartea sa despre Ion Creangă, în Cultura, an X, nr. 10 (508), 19 mart. 2015, p. 10-11.

Trilogia a romanescă a lui Dumitru Popescu, în Făclia, 22 aprilie 2015.

Călinescu şi cartea sa despre China, în Cultura, an X, nr. 536, 15 oct. 2015

Reportaje

La Létavértes (Ungaria), în căutarea urmelor româneşti , în Revista română de istorie a presei (în curs de apariţie)

O excursie la Bucureşti, în Cultura, serie nouă, anul X, nr. 25 (523), 2 iulie 2015, p. 28-29.

La Bucium-Şasa, pe urmele lui Ion Agârbiceanu, în Flacăra lui Adrian Păunescu,

an XV, nr. 24-25 (702-703), 10-16 iul., 2015, p. 12-13.

“Iaşii vechilor zidiri”, în Flacăra lui Adrian Păunescu, octombrie 2015.

“La Suceava, în Cetate…” Spre Bucovina – o altă “lacrimă a poporului român” (I), în Flacăra lui Adrian Păunescu, an XV, nr. 26-27 (704-705), 17-23 iul. 2015, p. 20; (II), nr. 28-29 (706-7-7), 24-30 iul. 2015, p. 20.

La Arad, între doctorate şi etimologii, în Contemporanul (în curs de apariţie)

Sărmaşu, localitatrea de naşterea a savantului Liviu Rusu (în curs de apariţie)

O călătorie în China, în Contemporanul (în curs de apariţie)

Conferinţe transcrise, prezentate şi adnotate

Acad. Nicolae Manolescu, Am fost şi sunt profesor, în Apostrof, an XXVI, nr. 11 (306), noiembrie 2015, p. 16-22. Transcriere: Ilie Rad şi Andrea Nagy. Prezentare şi note: Ilie Rad.

Acad. Eugen Simion, Despre performanţă în critica literară, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, an II, nr. 2 (în curs de apariţie)

Dipl. Teodor Baconschi, Diplomaţie şi cultură, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, an II, nr. 2 (în curs de apariţie)

Acad. Basarab Nicolescu, Despre transdisciplinaritate, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, an II, nr. 2 (în curs de apariţie)

Acad. Ionel Haiduc, Călător pe meleagurile chimiei, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, an II, nr. 2 (în curs de apariţie)

Prof. univ. dr. Ioan Bocşa, Despre apărarea patrimoniului nostru cultural, în Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică, an II, nr. 2 (în curs de apariţie)

Documente de istorie literară

Din corepondenta Mircea Zaciu-Octavian Şchiau. Fragment din volumul Mircea Zaciu; Octavian Şchiau, Corepondenţa (1956-2000). O carte gândită şi alcătuită de Ilie Rad (în curs de apariţie), în Ramuri, nr. 11 (1193), nov. 2015, p.

Scrisori către Zoe Dumitrescu-Buşulenga (Mircea Zaciu, Petru Comarnescu, Dorli Blaga). Prezentare, transcriere şi note: Ilie Rad, în Apostrof, iun. 2015.

Activitatea publicistică

Noi apariţii editoriale. Ion Agârbiceanu, Schiţe şi povestiori, în Flacăra lui Adrian Păunescu, an XV, nr. 3 (681), 30 ian.-5 febr. 2015, p. 14 (articol semnat “Editura Eikon”).

Noi apariţii editoriale: industria media şi învăţamântul jurnalistic, în Făclia, 3

febr. 2015.

A patra sesiune ştiinţifică a studenţilor doctoranzi de la FSPAC, în Făclia, an XXVI, nr. 7373, 13 febr. 2015, p. 7.

Eseistul şi diplomatul Teodor Baconschi va conferenţia la FSPAC, în Făclia, 23 mart. 2015.

G.G. Neamţu la 70 de ani. Uu savant şi un mare caracter, în Făclia, an XXVI, nr. 7417, 6 apr. 2015, p. 5.

Al VIII-lea Congres Naţional de Istorie a Presei, în Făclia, an XXVI, nr. 7434, 28 apr. 2015, p. 6.

Acad. Ionel Haiduc se va întâlni cu membrii CSPA, în Făclia, an XXVI, nr. 7435, 29 apr. 2015, p. 5.

Acad. Basarab Nicolescu se va întâlni cu membrii CSPA, în Făclia, an XXVI, nr. 7443, 9-10 mai 2015, p. 6.

Anamaria Beligan şi Valeriu Câmpan despre Fenomenul Gătaia, în Făclia, an XXVI, nr. 7458, 27 mai 2015, p.

Adriana Saftoiu la Cluj-Napoca, în Făclia, an XXVI, nr. 7469, 10 iun. 2015, p. 5.

Cea de-a şasea excursie anuală, la Bucureşti, a studenţilor jurnalişti clujeni, în Făclia, an XXVI, nr. 7472, 13-14 iun. 2015, p. 6.

Al XIV-lea Simpozion Naţional de Jurnalism cu participare internaţională, în Făclia, an XXVI, nr. 7567, 2 oct. 2015, p. 6.

Acad. Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, se va întâlni cu studenţii de elită ai UBB, în Făclia, an XXVI, nr. 7569, 5 oct. 2015, p. 6.

Membrii Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică al UBB – la Baza de Practică şi Agrement de la Baru, jud. Hunedoara, în Făclia, an XXVI, nr. 7576, 13 oct. 2015, p. 6.

Cunoscutul critic literar şi eseist, Dan C. Mihăilescu, va susţine, la FSPAC, conferinţa intitulatăCultul textului şi imagofobia. Gherila ca jubilaţie gazetărească”, în Făclia, an XXVI, 5 nov. 2015, p. 6.

Eveniment editorial. Corespondenţa Mircea Zaciu-Octavian Şchiau, în Făclia, an XXVI, 28 dec. 2015 (text semnat „Editura Şcoala Ardeleană”).

Adaugă comentariu