Exerciţii de memorie

E

                CalatoriiCălătorii prin ţară (1995-2017) este titlul unei noi cărţi semnate de distinsul profesor clujean Ilie Rad, cuprinzând note şi însemnări pe marginea unor evenimente, întâlniri, congrese şi simpozioane, care i-au prilejuit autorului deplasări prin ţară. Editată recent la Cluj, de Editura Presa Universitară Clujeană, 2017, cartea de faţă îşi propune să salveze de la uitare ,,emoţii, stări, impresii, fapte care, reunite în volum, dau seama de o vârstă, de un timp, de o mentalitate”, aşa cum se precizează în Prefaţă. Tot aici, găsim mentiunea că ,,multe dintre persoanele şi personalităţile despre care este vorba în articole au trecut, din păcate, în lumea umbrelor, iar o serie de instituţii, asociaţii şi organizaţii – despre care vorbeşte autorul – nu mai există nici ele. Viaţa-i trecătoare, iar lumea se află într-o veşnică schimbare.” Din acest motiv, dar şi din altele pe care le vom aminti pe parcurs, aceste însemnări sunt cu atât mai valoroase, cu cât înfăţişează un proiect personal de cunoaştere şi dăruire în folosul culturii române.

          Foarte clar structurată şi atentă la detaliul documentar, cartea se construieşte ca un edificiu solid, promovând valorile umane şi artistice ale ţării, amintind la tot pasul date de istorie literară şi întâmplări memorabile, locuri şi oameni care dau seama despre un trecut şi un prezent cultural ce merită cunoscut. Rolul unei astfel de iniţiative editoriale constă în direcţionarea atenţiei spre activităţile unor instituţii de cultură, spre evenimentele organizate la nivel universitar, ca şi spre evocarea unor întâlniri şi a unor personalităţi cu care autorul a interferat în cadrul Congreselor Naţionale de Istorie a Presei sau în cadrul manifestărilor desfăşurate la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet.

             Dincolo de însemnările propriu-zise, întrezărim şi aici, ca în orice memorial de călătorie, un portret al autorului care se comunică pe sine, un portret uman de reală afabilitate şi omenie. Intuim figura dascălului devotat studenţilor şi dispus să-i însoţească în explorări şi lungi deplasări didactico-jurnalistice, precum şi pe cea a omului de cultură, a cercetătorului ce priveşte totul în jur cu un ochi de estet, reţinând detaliul istoric şi cultural, artistic şi biografic. Cu cei pe care-i întâlneşte, domnul profesor se arată înţelegător şi empatic: apropiat de studenţi, oferind recomandări ferme doctoranzilor şi ajutându-i să-şi perfecţioneze demersul ştiinţific, tolerant, subtil şi uneori ironic, atunci când vine vorba de politicieni sau  alte personalităţi ale vieţii publice.

          Mai mult, lectura permite pătrunderea, preţ de câteva ore, în intimitatea vieţii şi a decorului  unor mari personalităţi ale culturii române, evocate emoţionant de autor. Este cazul lui Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Cezar Petrescu, filosoful D.D. Roşca, Cella Serghi, compozitorul George Enescu, profesorul şi academicianul Constantin Ciopraga, poetul George Lesnea şi foarte mulţi alţii pe care autorul i-a cunoscut sau ale căror case memoriale le-a vizitat. Rezultă aceste însemnări vii şi interesante, deoarece vehiculează nume de istorici şi academicieni, scriitori şi critici literari, importanţi universitari şi oameni de cultură, dimensiune ce le transformă într-o veritabilă sursă de informare. Faptul trăit se materializează acum în fapt mărturisit cu chibzuinţă ardelenească, cu răbdarea şi calmul istoricului, dar şi cu grija vorbei frumos aşezate în context. De aceea, notele autorului pe marginea locurilor şi a evenimentelor la care participă prind viaţă în pagină, împletind, cu o deplină transparenţă a detaliilor, trecutul şi prezentul, aspectele frumoase, ca şi cele mai puţin plăcute.

          Într-un timp atât de grăbit ca acela din prezent, această retrospectivă a profesorului Ilie Rad este bine venită, fiindcă face dovada unei implicări şi a unei vieţi culturale active, deşi poate insuficient vizibile. Unele acţiuni, lansări de carte, examene de doctorat, simpozioane, congrese sau mese rotunde rămân într-un cerc închis, iar volumul în discuţie reuşeşte să le dea o aură nouă. Mai mult, referinţele culturale bogate şi numeroasele titluri vehiculate constituie o sursă reală de informare privind actualitatea editorială din ultimii ani.

             În ansamblul lor, însemnările autorului provocate de aceste călătorii prin ţară fac mărturia unor experienţe biografice şi culturale interesante, însă cu un statut aparte ne apar întâlnirile desfăşurate anual la Sighet în prezenţa Doamnei Ana Blandiana, fondatoarea Memorialului, alături de regretatul ei soţ, Romulus Rusan. De fapt, fiecare zonă vizitată se leagă, în amintirea autorului, de oamenii pe care i-a întâlnit acolo, de bisericile şi mănăstirile văzute, de monumentele admirate, aşa încât rândurile scrise sunt instructive şi de multe ori emoţionante. O atenţie specială este acordată întâlnirilor cu Regele Mihai I şi cu preşedinţii Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, momente marcate totodată şi prin instantaneele fotografice din Anexele volumului (întâlnirile programate cu Traian Băsescu şi Klaus Iohannis rămânând la stadiul de proiect).

          Fiecare prilej este folosit pentru a pune în relief activitatea şi realizările profesionale ale unor colegi de breaslă şi nu numai, scriitori şi oameni ai catedrei universitare, specialişti în diverse domenii de cercetare şi semnatari ai unor studii relevante. De asemenea, orice lucrare artistică amintită este automat însoţită de numele celui care a realizat-o, în semn de respect pentru memoria şi truda autorului.

             Tonul calm şi echilibrat al acestor însemnări, dimpreună cu maniera foarte îngrijită în care sunt redactate, amintesc de o tradiţie a politeţii şi a respectului pe care profesorul Ilie Rad o ilustrează prin toate cărţile domniei sale.

              Acest nou titlu, Călătorii prin ţară (1995-2017), continuă mai vechile preocupări ale autorului, concretizate deja în câteva volume cu note de călătorie din ţară şi din străinătate, pregătind totodată un amplu proiect, cel al memoriilor (Viaţa ca un dar), pe care îl aşteptăm cu viu interes.

                                                                                  Monica Grosu

Adaugă comentariu