Exemplul lui Spiru Haret (joi, 15 noiembrie 2012)

E
Spiru Haret. Sursa: Internet.

Ecaterina Ionescu publicǎ, în România literarǎ (an XLIV, nr. 45, 9 nov. 2012, p. 4), articolul Dispare casa lui Spiru Haret, în care autoarea deplânge dispariţia, din Bucuerşti, a casei în care a locuit Spiru Haret, “casa celui mai mare reformator al şcolii româneşti al secolului al XIX-lea”, savantul cǎruia i s-a propus o catedrǎ la Universitatea din Grenoble, dar a refuzat oferta şi s-a întors în ţarǎ, unde a devenit cel mai tânǎr profesor universitar, apoi cel mai tânǎr academician (avea doar 28 de ani când a fost ale membru corespondent al Academiei Române).

          Dar ce m-a impresionat şi mai mult în articolul cu pricina este urmǎtorul pasaj: “Intransigenţa şi rigoarea matematicianului se vǎdeşte cu prilejul numirii sale în funcţia de ministru, în 1901, când, deşi Regele Carol I fixase ziua şi ora de depunere a jurǎmântului de cǎtre noul guvern, Spiru Haret refuzǎ sǎ vinǎ, sub motiv cǎ, la ora aceea, avea curs la Universitate. În consecinţǎ, regele a fost nevoit sǎ amâne festivitatea cu douǎ ore!”.

Adaugă comentariu