Al VI-lea Congres Naţional de Istorie a Presei

A

La deschiderea lucrarilor Congresului, alaturi de Acad. Dan Berindei, Acad. Eugen Simion si prof. univ. dr. Lucian Chisu.
La deschiderea lucrarilor Congresului, alaturi de Acad. Dan Berindei, Acad. Eugen Simion si prof. univ. dr. Lucian Chisu.
Asociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române (MNLR), Universitatea din Bucureşti şi Societatea Scriitorilor Militari a organizat, recent, în fastuosul decor al Cercului Militar Naţional din Bucureşti, cel de-al VI-lea Congres Naţional de Istorie a Presei din România, cu tema Elita culturală şi presa.
Deschiderea Congresului a fost precedatǎ de vernisarea expoziţiei Literatura şi presa, organizatǎ de Muzeul Naţional al Literaturii Române, precum şi de masa rotundǎ, cu aceeaşi temǎ, la care au participat, între alţii, profesorii universitari Lucian Chişu, Rodica Zafiu, Valeriu Râpeanu, Rǎduţ Bîlbîie, Marian Petcu şi Ilie Rad, precum şi scriitorul Bedros Horasangian, Doru Dinu Plǎvan, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, alţi invitaţi.
Afisul Congresului.
Afisul Congresului.
În deschiderea Congresului, acad. Eugen Simion, preşedintele de onoare al Consiliului ştiinţific al Congresului, a vorbit despre obiectivele care stau în faţa cercetǎtorilor presei din România, dupǎ care acad. Dan Berindei a susţinut comunicarea Presa şi formarea României moderne (conferinţele anterioare, la cele mai recente congrese ARIP, au fost susţinute de acad. Eugen Simion, acad. Marius Sala, acad. Mihai Cimpoi şi acad. Nicolae Dabija). Conform tradiţiei congreselor, prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu a prezentat, în plen, cea mai recentǎ carte a autorului conferinţei inaugurale, în cazul de faţǎ fiind vorba de o ediţie: Ioan Hudiţǎ, Jurnal politic, vol. XV. 3 august – 31 decembrie 1945. Ediţie îngrijitǎ de Acad. Dan Berindei, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2012.
Dupǎ festivitatea de deschidere au fost acordate Diplome de Onoare, din partea ARIP, unui numǎr de 14 jurnalişti şi personalitǎţi culturale, care au avut un rol important în dezvoltarea jurnalismului din România (între aceştia, au fost poeţii Ion Brad şi Ion Horea, dar şi Paul Lǎzǎrescu, ultimul supravieţuitor al fostului ziar ţǎrǎnist, Dreptatea, domnul Lǎzǎrescu susţinând la Congres şi comunicarea Nicolae Carandino şi Corneliu Coposu la “Dreptatea”, 1944-1947).
Cu ocazia acestui Congres, a fost inauguratǎ Biblioteca de Jurnalism, iar acad. Eugen Simion a dǎruit viitoarei biblioteci cele zece volume din Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postbelicǎ, lucrare apǎrutǎ la Editura MNLR.
Primul Premiu National "Valeriu Braniste", acordat Domnului Conf. univ. dr. Marian Petcu
Primul Premiu National “Valeriu Braniste”, acordat Domnului Conf. univ. dr. Marian Petcu
A fost acordat, tot acum, în premierǎ, Premiul Naţional “Valeriu Branişte”, pentru cea mai bunǎ lucrare din domeniul istoriei jurnalismului, apǎrutǎ în 2012, premiul revenind conf. univ. dr. Marian Petcu, de la Universitatea din Bucureşti, în calitate de coordonator al lucrǎrii Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologicǎ, Editura Polirom, Iaşi, 2012. Premiul a fost înmânat de doi nepoţi ai lui Valeriu Branişte, doamna dr. Sînziana Migia şi publicistul Cǎlin Cǎliman. Premiul “Nicolae Sever Cǎrpinişan”, acordat de ARIP pentru activitatea jurnalisticǎ propriu zisǎ, a revenit tinerei jurnaliste Dia Radu, redactor al revistei Formula AS.
O altǎ masǎ rotundǎ, cu tema Presa din România între 1989-1995. Anii tranziţiei, i-a avut ca invitaţi pe Neagu Udroiu, Nicoale Melinescu, Tiberiu Avramescu, N.D. Fruntelatǎ, Octavian Ştireanu, Al. Mironov, Mihai Milca, Octavian Andronic. Cele peste 80 de lucrǎri înscrise la congres au fost susţinute în nouǎ secţiuni, acestea urmând sǎ fie tipǎrite în volum.
Programul congresului a mai inclus un târg de carte (la care au participat Edituria Tritonic, Editura MNLR, Editura Universitǎţii din Bucureşti, Editura Comunicare.ro şi Trustul de Presǎ al MapN), lansarea nr. 1 din 2013 al Revistei române de istorie a presei, precum şi numeroase lansǎri de cǎrţi ale membrilor ARIP.
Adunarea generalǎ anualǎ a ARIP a stabilit, pe baza ofertelor fǎcute, ca viitorul Congres sǎ fie organizat, în 2014, la Universitatrea “Dunǎrea de Jos” din Galaţi.

Adaugă comentariu