O scrisoare de la Domnul Ioan Miclǎu, din Australia (miercuri, 17 octombrie 2012)

O
Ioan Miclau, Australia
Pe blogul Domnului Ioan Miclǎu, din Australia (http://ionmiclau.wordpress.com), s-a publicat o scrisoare pe care autorul mi-a adresat-o mie, ca o confirmare a primirii cǎrţii mele, O cǎlǎtorie în Ţara Kangurului (Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012), în carte fiind multe pagini despre activitatea Domniei sale.
Dar iatǎ textul scrisoriI:
Scrisoarea a III-a, 04.10.2012,
Stimate Domnule ILIE RAD,
Cu mare plǎcere confirm primirea noii cǎrţi a Domniei Voastre, O cǎlǎtorie în Ţara Kangurului. Pe data de 03.10.2012, dimineaţa, poştaşul nostru mi-a adus-o direct acasǎ. Mare mi-a fost bucuria, am pus-o la piept, iar acum, dupǎ ce am admirat paginǎ cu paginǎ cuprinsul, mǎ strǎduiesc sǎ Vǎ mulţumesc din tot sufletul şi conştiinţa mea. Vǎ multumesc pentru tot ce cartea cuprinde referitor la smerita şi modesta mea personalitate, strǎdanie şi activitate literarǎ aici, în Australia.
Dle Ilie Rad, nu caut acum superlativele alea mǎreţe (fiindcǎ Domnia Voastrǎ le cunoaşteţi rugina!). Dar recunosc în aceasta binevenitǎ carte, în care sufletul Domniei Voasatre fiinţeazǎ, acea prezentare care cu adevǎrat mǎ reprezintǎ, aşa cum mǎ ştiu cǎ şi sunt, cu realizǎri, cu greşeli, cu reveniri autodidacte, cu contribuţii şi creaţii literare, de la care mi se poate ataşa o vorbǎ potrivitǎ biografiei mele, fapt ce însǎ puţini îşi mai aduc aminte şi “de cele bune”.
Am sǎ studiez aceastǎ valoroasǎ carte cu multa simţire pentru locurile natale, precum şi respectul infinit pentru aceastǎ Ţarǎ adoptivǎ, Australia, care mi-a dat adǎpost atunci când eram în nevoie! Însǎşi aceastǎ carte a dumneavoastra aduce frumoase aprecieri acestei omogene comunitǎţi australiene, fapt ce, desigur, ridicǎ valoarea de sprit a întregii culturi româneşti, agreabilǎ vieţuirii comune pe aceastǎ comunǎ Stea – Terra.
Am sǎ Vǎ trimit, domnule Ilie Rad, noua mea carte, Cuvinte de Minte, publicatǎ la Editura “Cuget Romanesc”-Malovǎţ, 2012. Pe blogul familiei mele (http://ionmiclau.wordpress.com), am sǎ prezint totul despre aceasta valoroasǎ carte, O cǎlǎtorie în Ţara Kangurului.
Mi-a plǎcut mult “autograful” dedicat smeritei mele fiinţe. Mi-a fǎcut mare plǎcere sǎ constat dacel frumos “Cuvant înainte”, întocmit cǎrţii de cǎtre ilustra Doamnǎ din Melbourne, scriitoarea Anamaria Beligan. Este prezent şi Omul de mare onoare al culturii româneşti din Australia, Ben Todicǎ, familia aleasǎ a dlui Eugen G. Ionescu şi, întru toate, încoronarea înspre veşnicie a marelui suflet de român, scriitorul LUCIAN BOZ. Şi dacǎ s-ar fi referit cartea doar la personalitatea acestui Om ales, care a suferit ca un Hristos în lume (din istorisirea lui George Roca, din Sydney), cartea şi-ar fi pǎstrat întreaga valoare în istoriografia literaturii române.
Aceastǎ carte mi se aratǎ a fi ceea ce-mi şi doream, adicǎ – referitor la activitatea mea literarǎ –, un adevǎrat “Interviu”, prin care mi se face o autenticǎ recomandare intrǎrii mele în gradina Muzei Literare Româneşti, dar şi Australiene!
CU CELE MAI SINCERE SENTIMENTE DE ADANCĂ RECUNOŞTINŢĂ,
Ioan Miclau “Gepianul”
Australia

Adaugă comentariu