Constantin Dumitrescu (1945-2012) (duminicǎ, 5 august 2012)

C

          Domnul Horia Bǎdescu şi-a anuntat câţiva prieni şi cunoscuţi, printr-un e-mail, cǎ a plecat, la cele veşnice, jurnalistul şi scriitorul Constantin Dumitrescu.

          L-am cunoscut destul de bine, mai ales dupǎ ce fiul lui a devenit coleg de clasǎ cu Mihai. Mi-a rǎmas în memorie cartea lui, Din lunga timpului bǎtaie. Anul 1918 în amintirea unor martorimoculari, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, o excelentǎ carte de convorbiri cu supravieţuitori participanţi la Marea Adunare Naţionalǎ de la Alba Iulia, din 1918.

          A fost foarte cooperant la solicitarea mea de a rǎspunde unui chestionar pentru Dicţionarul publiciştilor şi jurnaliştilor clujeni, lucrare la care nu am renunţat, ci doar am amânat-o, în favoarea altor proiecte.

          Reproduc, în cele ce urmezǎ, articolul scris pentru acest dicţionar:

          DUMITRESCU Constantin, n. 23 august 1945, Comarnic, jud. Prahova – m. 4 august 2012, Cluj-Napoca. Fiul lui Gheorghe Dumitrescu, muncitor, şi al Salomiei (n. Savu), casnică. Clasele primare în Vatra Satului (1952-1956), com. Comarnic, gimnaziul la Şcoala Generală Nr. 1 Comarnic (1956-1959; actualmente Liceul “Simion Stolnicu”), apoi Liceul “George Enescu” din Sinaia. Urmează, timp de cinci ani, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Secţia de Istorie Modernă Universală (1963-1968). Tema lucrării de licenţă: Paul Bataille şi românii (cond. ştiinţific: prof. univ. dr. Dumitru Almaş). Lucrarea se bazează pe studiul arhivelor din Fondul Brătianu, cu referiri conexe la rolul şi locul Lojei francmasonice “Marele Orient”, în vremurile României moderne (1848, 1859, 1877).  Se angajează la Studioul de Radio Cluj, pe post de redactor, unde va rămâne până în anul 1985, când Ceauşescu va dispune desfiinţarea studiourilor teritoriale de radio. După această dată, regimul comunist îi creează un post de muzeograf la Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (1985-1989). Din decembrie 1989, până în prezent, lucrează la TVR Cluj, al cărei membru fondator este (redactor, secretar general de redacţie, redactor-şef adjunct şi director interimar – 1994-1995 –, realizator de emisiuni). A realizat interviuri cu mari personalităţi, păstrate în Fonoteca de Aur a Studioului de Radio Cluj (Cella Delavrancea, Ionel Pop, Alexandru Ivasiuc, Al. Borza, Teofil Răchiţeanu ş.a.). Între 1994-1997 este cadru didactic asociat la Facultatea de Jurnalism şi Filosofie a Universităţii “Avram Iancu” din Cluj-Napoca, unde susţine cursul “Genuri publicistice”, precum şi la Catedra de Teatru din cadrul Facultăţii de Litere (catedră devenită ulterior Facultatea de Teatru şi Televiziune) a Universităţii “Babeş-Bolyai”. A debutat în martie 1969, la Radio Cluj, cu emisiunea “Studioul tinereţii”, colaborând apoi şi la Tribuna, Familia, Orizont, Magazin istoric, Sarmis, Acta Musei Napocensis, Acta Musei Porolisensis, Tribuna României, Unirea (Alba Iulia), Făclia, Adevărul de Cluj. Tematica articolelor şi a emisunilor a avut în vedere, mai ales, istoria românilor, ocrotirea naturii, educaţia, memorialistica, istoria orală etc. Editorial debutează cu volumul Din lunga timpului bătaie. Anul 1918 în amintirea unor martori oculari (1978), cu mărturii inedite despre Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, după care va publica noi volume de publicistică şi două lucrări pentru copii. Timp de patru decenii, a lucrat pentru alcătuirea unie fonoteci şi a unei videoteci la Radio şi TVR Cluj, în vederea conservării, “în limbaj fonogenic şi video, a unei arhive sentimentale a secolului XX”, după propria mărturisire. Premiul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste (1987), pentru volumul Oracolul şi Clepsidra, apărut în 1983; Premiul III la Festivalul “Lumină din Lumină” (Piteşti), pentru filmul documentar Biserica din Cizer (a lui Horea), acordat de Inspectoratul pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu al Judeţului Argeş. Membru al Organizaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, al Uniunii Ziariştilor din România (acum Uniunea Ziariştilor Profesionişti).

             Lucrări publicate: Din lunga timpului bătaie. Anul 1918 în amintirea unor martorimoculari, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978; Oracolul şi clepsidra, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983; Când ceasul bate mai presus de vreme, Editura Dacopress, Cluj-Napoca, 1993; Să crezi în ceasul de dreptate, Editura Dacopress, Cluj-Napoca, 1993; Clipa şi Istoria, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 (Colecţia “Akademos”, coordonată de Irina Petraş); Poveştile uitate, [povestiri pentru copii], Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996; Aventuri în Apuseni, [povestiri pentru copii], Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1998.

            Colaborator la volume colective: Conducere, informatică, decizie, creativitate. Colectivul de redacţie: Vasile Peteanu, Gavril Glodeanu, ~, Tiberiu Iancu. [Lucrare editată de] Consiliul Judeţean al Sindicatelor Cluj, Comisia Judeţeană a Inginerilor şi Tehnicienilor etc., Cluj-Napoca, 1978;

              Referinţe critice: Stelian Mândruţ, în Clujeni ai secolului 20, dicţionar esenţial, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000, p. 108; Ilie Rad, Constantin Dumitrescu, în Învǎţǎmântul jurnalistic clujean, an II, nr. 6, februarie 2007, p. 6-7; Cornel Udrea, Almanahul monografic al scriitorilor radiofonişti clujeni, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009, p. 76.

 
 
 
 


Adaugă comentariu