Articolele antisovietice ale lui Zaharia Stancu

A

          Câteva ore bune petrecute la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, pentru a consulta revista Azi, din 1940, care lipseşte din bibliotecile clujene. M-am angajat, pentru cel de-al V-lea Congres Naţional al Presei de la Chişinǎu,

O pagina din revista Azi.

cǎ voi prezenta o comunicare pe aceastǎ temǎ, iar acum trebuie sǎ îmi ţin promisiunea. Va fi un studiu mai amplu. Primele concluzii pe care le-am tras este cǎ, dupǎ publicarea articolului Finlanda eroicǎ, de la începutul anului 1940, tonul antisovietic al lui Stancu s-a atenuat tot mai mult, pǎnǎ la a se pierde aproape complet. Aşa se face cǎ, în iunie 1940, când Basarabia şi Bucovina au intrat în componenţa URSS, în urma notei ultimative a guvernului sovietic adresatǎ României, evenimentul ca atare este abia consemnat, într-o scurtǎ ştire despre refugiaţii din Basarabia, cu precizarea cǎ retragerea armatei şi a administraţiei române s-a fǎcut în ordine. În schimb, se reproduc multe articole din Pravda. Dar voi relua în detaliu aceste probleme. De menţionat totuşi, ca fapt divers, cǎ despre aceastǎ revistǎ, profund de stânga, nu s-a vorbit în perioada comunistǎ (cu excepţia unei scurte consemnǎri a lui Ion Dodu Bǎlan), tocmai din cauza atitudinii ei antisovietice iniţiale.

          *La minister, în comisia CNATDCU, împreunǎ cu Cǎlin. Ne revedem cu profesorii Mihaela Miroiu, Mihai Coman, George Poede, Camelia Beciu, Zoltan Rostaş, dupǎ care eu şi Cǎlin îi facem o scutǎ vizitǎ lui C., care ne primeşte în biroul sǎu. Secretara ne trateazǎ chiar cu o cafea. Şi când mǎ gândesc cǎ, prin anii ’80, am încercat sǎ intru la Aurelian Bondrea, tartorul cu personalul, dar nu am putut nici mǎcar pǎtrunde în clǎdirea ministerului, chit cǎ venisem de la Cluj cu viitorul academician Ionel Haiduc. Se schimbǎ roata istoriei!

Adaugă comentariu