Al XI-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională (vineri, 29 iunie 2012)

A

                               “Obiectivitatea în jurnalismul românesc”

                                     Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2012

Desen de Konczey Elemer.

Departamentul de Jurnalism al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 19-20 octombrie 2012 (vineri şi sâmbǎtǎ), cel de-al XI-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională, cu tema “Obiectivitatea în jurnalismul românesc”.

            Invitatul de onoare al simpozionului va fi domnul Andrei Pleşu, care va avea cu participanţii un dialog pe tema propusǎ, lansându-şi apoi câteva cǎrţi recente. Între invitaţii de onoare ai simpozioanelor noastre se numǎrǎ George Pruteanu, D. Irimia, Rodica Zafiu, Lucia Hossu Longin, Nicolae Melinescu, Petru Popescu, Alex Ştefǎnescu, Ana Blandiana şi alţii.

        Plecând de la definirea obiectivitǎţii, consideratǎ „însuşirea de a reda realitatea în chip nefalsificat, detaşat de impresii subiective; nepărtinitor, imparţial”, participanţii la simpozion vor invoca fapte şi întâmplǎri în care obiectivitatea actului jurnalistic a fost încǎlcatǎ, din diverse motive (ne referim atât la etapa anterioarǎ anului 1989, cât şi dupǎ aceastǎ datǎ). Se va avea în vedere actul jurnalistic din presa scrisǎ, audio, TV, foto, on-line, cu referire la toate speciile jurnalistice (ştiri, reportaje, interviuri, editoriale etc.).

            Toţi participanţii la simpozion vor prezenta o comunicare pe tema datǎ, de circa 5-10 pagini, redactatǎ conform unor norme care vor fi comunicate ulterior.

             Reamintim că simpozioanele anterioare de jurnalism de la Cluj-Napoca (toate finalizate prin publicarea lucrărilor în volume cu acelaşi titlu, tipărite la edituri de prestigiu, precum: Polirom, Tribuna, Tritonic, Limes) au fost următoarele: Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan (2002), Schimbări în Europa, schimbări în mass-media (2003), Jurnalismul cultural în actualitate (2004), Presa scrisă românească (2005), Stil şi limbaj în mass-media din România (2006), Forme ale manipulării opiniei publice (2007), Limba de lemn în presǎ – ieri şi azi (2008), Jurnalismul românesc din exil şi diasporă (2009), Documentarea în jurnalism (2010), Cenzura în jurnalismul România (2011).

       La această ediţie şi-au anunţat deja participarea, direct sau cu lucrări, cadre didactice, jurnalişti şi scriitori cunoscuţi din străinătate: Brînduşa Armanca (Ungaria), Dan Culcer (Franţa), Constantin Marin şi Mihail Guzun (Republica Moldova), Gheorghe Săsărman (Germania), precum şi din ţară: Lavinia Betea, Ştefan Borbély, I. Maxim Danciu, Monica Ghiurco (TVR Bucureşti), Dumitru Graur, Lucian Ionicǎ, Nicolae Melinescu, Vlad Mixich (Dilema veche), Lucian Mîndruţǎ, Mircea Popa, Sorin Preda, Adrian Dinu Rachieru, Ilie Rad, Adriana Săftoiu, Michael Shafir, Dan Tǎpǎlagǎ, Mircea Toma, Robert Turcescu, Radu Vida, Monica Zvirjinschi.

            În cea de-a doua zi a simpozionului vor fi lansate circa 50 de volume, cu profil divers, aparţinând exclusiv participanţilor la simpozion. Ca o noutate faţǎ de simpozioanele anterioare, menţionǎm faptul cǎ toate cǎrţile vor fi prezentate şi apoi recenzate în revista Departamentului de Jurnalim al UBB, Studia ephemerides, de cǎtre doctoranzi ai Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii, din cadrul facultǎţii.

            Vor fi prezentate, de asemenea, reviste conduse de participanţi la simpozion: Revista românǎ de istorie a presei, Apostrof etc.

            Participanţii vor trimite cât mai repede posibil (dar nu mai târziu de 1 august 2012) intenţia de participare, precum şi un scurt rezumat, în limba românǎ, al viitoarei lucrǎri, la adresa: ilierad@yahoo.com

Adaugă comentariu