Al X-lea Congres Naţional de Istorie a Presei din România

A

          Asociaţia Română de Istorie a Presei, în colaborare cu Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla organizează, în perioada 31 martie-1 aprilie 2017 (vineri-sâmbătă), cel de-al X-lea Congres Naţional de Istorie a Presei din România, cu tema Tradiţii ale presei religioase din România.

          În vederea organizării Congresului, s-a format un Consiliu ştiinţific, prezidat de Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai”, din componenţa căruia mai fac parte  ÎPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, Conf. univ. dr. Cătălin Negoiţă, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai”, vicepreşedinţii celor şase filiale ale ARIP, alte cadre didactice.

          Conform obiectivului general al ARIP, scopul major al Congresului jubiliar (se împlinesc zece ani de la înfiinţarea, la Cluj-Napoca, a Asociaţiei Române de Istorie a Presei) este acela de a stimula interesul comunităţii ştiinţifice în privinţa istoriei presei, de a încuraja cooperarea şi crearea unei reţele de cercetare în acest domeniu, precum şi de a asigura un cadru de dezbatere academică privind problemele cu care se confruntă istoria presei.
Această ediţie a Congresului Naţional de Istorie a Presei aduce în atenţia şi dezbaterea societăţii academice tema Tradiţii ale presei religioase din România.

          Conferinţa inaugurală va fi susţinută de Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi se va intitula Reflectarea în presa contemporană a trecutului românilor.

          Viitorilor participanţi la congres, organizatorii le propun o paletă generoasă de teme şi subiecte, între care amintim: • Presa religioasă, de la începuturi până azi • Contribuţia unor personalităţi la dezvoltarea presei religioase • Presa ecleziastică, reper spiritual, ştiinţific şi cultural • Particularităţi culturale şi politice ale presei religioase • Limbajul presei religioase • Presa religioasă şi mediul on-line • Presa religioasă şi cenzura.

Condiţii de participare şi informaţii preliminare:
Propunerile, în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12 p./1,5 r.), se trimit doamnei dr. Carmen Ţâgşorean (ccicarmen@yahoo.com) şi trebuie să cuprindă: un rezumat în limba română (între 300 şi 500 de cuvinte), un scurt CV şi formularul de înscriere (ataşat invitaţiei).

Important! Odată cu trimiterea rezumatului, participanţii sunt rugaţi să trimită şi titlurile a două cărţi recente (indicând toate informaţiile de pe foaia de titlu – autor, titlu, prefaţă, postfaţă, editură, an, localitate), indiferent de profilul lor, care vor fi trecute în program şi care vor fi prezentate într-un cadru adecvat. Aceste cărţi pot fi şi comercializate, la expoziţia de carte, care se va organiza în ziua deschiderii Congresului, în faţa Aulei Magna a Universităţii “Babeş-Bolyai”.

Data limită pentru trimiterea rezumatelor este 1 martie 2017.

Decizia consiliului științific va fi comunicată prin e-mail până la 5 martie 2017.

Conferinţa se va desfăşura pe secţiuni, iar prezentarea nu trebuie să depăşească 15 minute. Lucrările acceptate pentru prezentare vor fi selectate printr-un proces de peer-review şi publicate ulterior într-un volum colectiv, la Editura Presa Universitară Clujeană. Pentru cei înscrişi, participarea la Congres este obligatorie. Lucrările nesusţinute de autori la Congres nu vor putea intra în sumarul volumului care va fi tipărit. Nu se admit, decât în cazuri excepţionale, bine justificate, doi autori la aceeaşi lucrare.

          Termenul limită pentru trimiterea textului integral al intervenţiei (la adresa: ccicarmen@yahoo.com) este 15 aprilie 2017.

          Pentru redactarea textelor se vor respecta cu stricţeţe normele de redactare ARIP, trimise în Anexă.

          Textele prezentate la Congres trebuie să fie absolut inedite, aşadar studii care să nu mai fi fost publicate în altă parte.

          Taxa de participare: 50 RON (achitată la înregistrare)
Important! Membrii ARIP, care au achitat cotizația la zi (inclusiv pe anul 2017), sunt scutiți de plata taxei de participare.

Organizatorii vor asigura costurile necesare realizării materialelor promoţionale şi masa participanţilor. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, informaţii privind programul de desfăşurare al Congresului şi posibilităţile de cazare urmând a fi puse la dispoziţia participanţilor în timp util.

            În ziua de sâmbătă, 1 aprilie, se va organiza o excursie tematică, detaliile despre aceasta urmând a fi comunicate în timp util.

          Fişa de înscriere şi normele detaliate de redactare a textelor se află pe site-ul oficial al ARIP, www.arip.ro

          Pentru cei care nu cunosc activitatea ARIP, menţionez că, începând cu cel de-al III-lea Congres, organizat la Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti (2010), congresele ARIP se deschid cu o conferinţă susţinută de un membru al Academiei Române. Au conferenţiat până în prezent: Acad. Eugen Simion, Publicistica politică a lui Eminescu (Piteşti, 2010); acad. Marius Sala, Lingviştii români în publicistica românească (Constanţa, 2011); acad. Mihai Cimpoi, Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene şi acad. Nicolae Dabija, Presa din Basarabia şi identitatea naţională (Chişinău, 2012);  acad. Dan Berindei, Presa şi formarea României moderne (Bucureşti, 2013); acad. Răzvan Theodorescu, De la „Televiziunea Liberă” la televiziunea normală. 1990-1992 (Galaţi, 2014), acad. Nicolae Edroiu, Presa ca izvor istoric (Oradea, 2016).

          Ȋn fine, amintesc faptul că, începând cu cel de-al III-lea Congres, de la Piteşti, tematica fiecărui congres a fost una foarte specializată, pentru ca volumele care rezultă în urma congreselor să câştige în relevanţă ştiinţifică. S-au tipărit astfel următoarele volume: Marian Petcu (coord.), Studii şi cercetǎri de istorie a presei, “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008; Studii şi cercetǎri de istorie a presei, Editura Junimea, Iaşi, 2009; Gabriela Rusu-Pǎsǎrin (coord.), Presa locală şi regională românească, în context european, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2010; Aurelia Lǎpuşan (coord.), Presa românǎ  interbelică – între mitologizare şi recuperare critică, Ovidius University Press, Constanţa, 2011;  Silvia Grossu (coord.), Mass-media, între document şi interpretare. Studii şi cercetǎri de istorie a presei, Centrul Editorial-Poligrafic al Universitǎţii de Stat a Moldovei, Chişinǎu,  2012; Rǎduţ Bîlbîie, Florin Şperlea, Mihaela Teodor (coordonatori), Jurnalismul – o preocupare a elitei, Edituta Tritonic, Bucureşti, 2013; Cătălin Negoiţă, Zanfir Ilie (coord.), Presa Primului Război Mondial, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014; Ion Zainea, Ioan Laza, Beáta Menesi, Carmen Ungur-Brehoi (coord.), Presa culturală, Editura Universităţii din Oradea, 2015.

 
 
 
 

Adaugă comentariu