Al VII-lea Congres Naţional de Istorie a Presei

A

Deschiderea oficiala a celui de-al VII-lea Congres National de Istorie a Presei
Deschiderea oficiala a celui de-al VII-lea Congres National de Istorie a Presei
În perioada 4-5 aprilie 2014, la Galaţi a avut loc cel de-al VII-lea Congres Naţional de Istorie a Presei din România, eveniment organizat de Asociaţia Românǎ de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea “Dunǎrea de Jos” din Galaţi şi cu Biblioteca Judeţeanǎ “V.A. Urechia”, la care au participat 62 de cercetǎtori (cadre didactice din învǎţamântul universitar şi preuniversitar, bibliotecari, arhivişti, cercetǎtotri la diverse institute de cercetare ale Academiei Române etc.).
Tema acestui congres a fost Presa Primului Rǎzboi Mondial.
In fata Catedralei din Galati, cu IPS Dr. Casian al Dunarii de Jos
In fata Catedralei din Galati, cu IPS Dr. Casian al Dunarii de Jos
Congresul a început la Catedrala Arhiepiscopală (a cǎrei piatrǎ de temelie a fost aşezatǎ la 27 aprilie 1906, de cǎtre prinţul Ferdinand şi Regina Maria, fiind sfinţitǎ în 1917, chiar în timpul luptelor de la Mǎrǎşeşti), cu o slujbă de pomenire a ostaşilor români, căzuţi în Primul Război Mondial, oficiată de un sobor de preoţi, în frunte cu ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos.
Deschiderea propriu-zisă a congresului a avut loc în Aula Magna a Universitǎţii “Dunǎrea de Jos”, prin intonarea Imnului de stat al României, dupǎ care au rostit mesaje de salut: Marius Stan, primarul Municipiului Galaţi, Aurel Vlaicu, city managerul municipiului (al cǎrui bunic era vǎr cu “maistoraşul” Aurel Vlaicu), Iuliana Constantinescu, subprefect al Judeţului Galaţi, Ilie Rad, preşedintele ARIP, lect. univ. dr. Cǎtǎlin Negoiţǎ, directorul Direcţiei pentru Culturǎ şi Patrimoniul Naţional al Judeţului Galaţi, şi prof. dr. Zanfir Ilie, directorul Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” din Galaţi (ultimii doi fiind “sufletul” organizǎrii acestui important eveniment ştiinţific).
Membri ai Asociatiei "Traditia Militara"'
Membri ai Asociatiei “Traditia Militara”‘
Dupǎ deschiderea oficialǎ, participanţii au asistat la un moment-surprizǎ: câţiva tineri, membri ai Asociaţiei “Tradiţia Militară” din Bucureşti, au intrat în sală, în timp ce se intona cântecul Treceţi, batalioane române, Carpaţii!, fiind îmbrăcaţi în costume militare, cu arme şi un steag din timpul Primului Rǎzboi Mondial. Ei au prezentat jurământul militar din 1917 (“În numele lui Dumnezeu Atotputernicul eu, soldatul …., jur credinţǎ M. S. Regelui Ferdinand I, supunere legilor si îndatoririlor militare, în toate ocaziunile, în timp de pace, ca şi în timp de rǎzboi! Aşa sǎ-mi ajute Dumnezeu!”) şi şi-au descris drepelul şi uniformele militare, reprezentând diferite arme.
Impreuna cu membri ai Asociatiei "Traditia Militara"
Impreuna cu membri ai Asociatiei “Traditia Militara”
În cadrul festiv al evenimentului s-au acordat apoi câteva premii, obişnuite la congresele ARIP. Astfel, Premiul “Nicolae Sever Cărpinişan” a fost acordat lui Radu Macovei, pentru întreaga activitate jurnalistică. Express TV, prin redactorul-şef, Ramona Hilohe, a acordat premiul “Între oglinzi paralele” jurnalistului Nicolae Melinescu, iar Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” a conferit Premiul “Urechia” conf. univ. dr. Marian Petcu, de la Universitatea din Bucureşti, în vreme ce Asociatia Istoricilor din Republica Moldova a acordat, prin reprezentantul său, conf. univ. dr. Maria Danilov, de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, o distincţie pentru Aurelia Lăpuşan, preşedintele Filialei Dobrogea a ARIP, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani. Preşedintele ARIP a mai conferit Diplomne de Onoare unor reprezentanţi ai autoritǎţilor locale şi organizatorilor principali ai evenimentului, precum şi unor jurnalişti cunoscuţi şi oameni de culturǎ: acad. Rǎzvan Theodorescu, Nicolae Melinescu, Vartan Arachelian şi prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu.
Premul Naţional “Valeriu Branişte”, instituit pentru a recompensa cercetǎrile fundamentale în istoria presei, nu s-a acordat în acest an.
Cele 62 de lucrǎri înscrise la congres au fost prezentate în şase secţiuni.
Prima zi s-a încheiat cu o croazierǎ pe Dunǎre, cu nava de croazierǎ Kaptan M, seara fiind agrementatǎ cu bucǎtǎrie localǎ tradiţionalǎ şi de doi solişti apreciaţi: Auricǎ Totolici (muzicǎ popularǎ) şi Ioana Danciu (muzicǎ uşoarǎ).
A doua zi a avut loc adunarea generalǎ ARIP, prezentarea filmului documentar Lacrimi pe obrazul lumii, având-o ca autoare pe dr. Dona Tudor, jurnalistǎ la TVR, lansǎri de cǎrţi ale membrilor ARIP (peste 30 de titluri), punctul culminant al Congresului constituindu-l conferinţa domnului Acad. Rǎzvan Theodorescu, De la “Televiziunea Liberǎ” la televiziunea normalǎ. 1990-1992, urmatǎ de prezentarea (fǎcutǎ de dr. Nicoale Melinescu) a volumului invitatului de onoare, 900 zile de manipulare (Editura Tinerama, București, 1994). Conferinţele anterioare, la cele mai recente congrese ARIP, au fost susţinute de Acad. Eugen Simion, Acad. Marius Sala, Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Nicolae Dabija, Acad. Dan Berindei.
Din delegaţia clujeanǎ prezentǎ la congres au fǎcut parte: dr. Lucian Ciupei, drd. Marius Mureşan, drd. Otilia Mureşan, drd. Carmen Ţâgşorean, prof. dr. Doina Rad şi semnatarul acestor rânduri.
Lucrǎrile congresului vor fi publicate în volum, de cǎtre Editura Axis Libris, a Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia”, precum şi în Revista românǎ de istorie a presei.
Cele şase congresele organizate pânǎ în prezent de ARIP au fost gǎzduite de universitǎţi prestigioase din Arad, Iaşi, Piteşti, Constanţa, Chişinǎu şi Bucureşti. De asemenea, ceea ce mai individualizeazǎ aceste congrese, în contextul zecilor de manifesǎri ştiiţifice şi culturale, cele mai multe organizate pe bani publici, în urma cǎrora nu rǎmâne nimic, este cǎ, dupǎ fiecare Congres, noi tipǎrim lucrǎrile în volume, care intrǎ astfel în circuitul ştiinţific naţional şi chiar internaţional. Am tipǎrit astfel: Marian Petcu (coord.), Studii şi cercetǎri de istorie a presei, “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008; Studii şi cercetǎri de istorie a presei, Editura Junimea, Iaşi, 2009; Gabriela Rusu-Pǎsǎrin (coord.), Presa locală şi regională românească, în context european, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2010; Aurelia Lǎpuşan (coord.), Presa românǎ interbelică – între mitologizare şi recuperare critică, Ovidius University Press, Constanţa, 2011; Silvia Grossu (coord), Mass-media, între document şi interpretare. Studii şi cercetǎri de istorie a presei, Centrul Editorial-Poligrafic al Universitǎţii de Stat a Moldovei, Chişinǎu, 2012; Rǎduţ Bîlbîie, Florin Şperlea, Mihaela Teodor (coordonatori), Jurnalismul – o preocupare a elitei, Edituta Tritonic, Bucureşti, 2013.
Pentru viitoarea ediţie a Congresului ARIP, din 2015, au fost fǎcut cinci oferte, bordul ARIP optând pentru Universitatea din Oradea.
Detalii filmate de Trinitas TV: http://trinitastv.ro/stiri-video/congresul-national-de-istorie-a-presei-la-galati-44451

Adaugă comentariu