Al VII-lea Congres Naţional de Istorie a Presei

A

ARIPAsociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați şi Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați organizează, în perioada 4-5 aprilie a.c.,  al VII-lea Congres Naţional de Istorie a Presei din România.

Tema conferinţei acestui congres este Presa Primului Rǎzboi Mondial.

Conferinţa inauguralǎ va fi susţinutǎ de domnul Acad. Rǎzvan Theodorescu şi se intituleazǎ De la “Televiziunea Liberǎ” la televiziunea normalǎ. 1990-1992  (conferinţele anterioare, la cele mai recente congrese ARIP, au fost susţinute de Acad. Eugen Simion, Acad. Marius Sala, Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Nicolae Dabija, Acad. Dan Berindei).

Programul congresului cuprinde, ca de obicei, dezbateri în plen şi pe secţiuni, lansǎri de cǎrţi, vizite la obiective cultural-istorice din Galaţi, o excursie pe Dunǎre etc.
Cele şase congrese organizate pânǎ în prezent de ARIP au fost gǎzduite de universitǎţi prestigioase din Arad, Iaşi, Piteşti, Constanţa, Chişinǎu şi Bucureşti. De asemenea, ceea ce mai individualizeazǎ aceste congrese, în contextul zecilor de manifestǎri ştiinţifice şi culturale, cele mai multe organizate pe bani publici, în urma cǎrora nu rǎmâne nimic, este cǎ, dupǎ fiecare Congres, noi tipǎrim lucrǎrile  în volume, care intrǎ astfel în circuitul ştiinţific naţional şi chiar internaţional. Am tipǎrit astfel: Marian Petcu (coord.), Studii şi cercetǎri de istorie a presei, “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008; Studii şi cercetǎri de istorie a presei, Editura Junimea, Iaşi, 2009; Gabriela Rusu-Pǎsǎrin (coord.), Presa locală şi regională românească, în context european, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2010; Aurelia Lǎpuşan (coord.), Presa românǎ  interbelică – între mitologizare şi recuperare critică, Ovidius University Press, Constanţa, 2011;  Silvia Grossu (coord), Mass-media, între document şi interpretare. Studii şi cercetǎri de istorie a presei, Centrul Editorial-Poligrafic al Universitǎţii de Stat a Moldovei, Chişinǎu, 2012; Rǎduţ Bîlbîie, Florin Şperlea, Mihaela Teodor (coordonatori), Jurnalismul – o preocupare a elitei, Editura Tritonic, Bucureşti, 2013.
Cei care doresc sǎ participe la congres sunt rugaţi sǎ trimitǎ titlul comunicǎrii şi un scurt rezumat pe adresa  conferencearip2014@gmail.com, pânǎ la data de 1 martie 2014. Detalii privind condiţiile de participare pot fi gǎsite pe site-ul oficial ARIP (www.arip.ro).

                                                                                                                                                                             Ilie Rad,

                                                                                                                                                                        Preşedintele ARIP

Adaugă comentariu