Al V-lea Congres International de Istorie a Presei

A

         

Deschiderea lucrarilor Congresului, vineri, 27 aprilie 2012. De la stanga la dreapta: Ilie Rad, Mihai Revenco, Mihail Guzun, acad. Mihai Cimpoi, Corina Cepoi.

În perioada 27-28 aprilie 2012, la Chişinǎu s-au desfǎşurat lucrǎrile celui de-al V-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei, la care au participat peste 100 de specialişti din Republica Moldova, România, Ucraina, Elveţia, Belgia, Germania şi Spania, evenimentul fiind organizat de Asociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM). Tema acestei ediţii a congresului a fost “Mass-media – între document şi interpretare”.

          La începutul festivitǎţii de deschidere a lucrǎrilor congresului (care a avut loc în Sala Senatului Universitǎţii de Stat din Moldova), participanţii au pǎstrat un moment de reculegere în memoria profesorului Tudor Arnǎut, prorector al Universitǎţii de Stat din Moldova, decedat în urmǎ cu trei zile, într-un tragic accident de circulaţie.

          Numeroase personalitǎţi basarabene şi-au exprimat intenţia de a transmite un mesaj de salut congresului: prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, Rectorul Universitǎţii de Stat din Moldova; prof. univ. dr. hab. Mihail Şleahtiţchi, ministrul Educaţiei; prof. univ. dr. Victor Moraru, directorul Institutului de Integrare Europeanǎ şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; dr. Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinǎu, ministru consilier la Ambasada României din Republica Moldova; prof. univ. dr. Gheorghe Posticǎ, viceministru al Culturii; Dorin Chirtoacǎ, primarul general al Municipiului Chişinǎu; conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; conf. univ. dr. Gheorghe Negru, preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova; Corina Cepoi, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent din Chişinǎu; conf. univ. dr. Mihail Guzun, decanul Facultǎţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicǎrii (FJŞC) din cadrul Universitǎţii de Stat din Moldova (din motive obiective, datorate în special faptului cǎ ziua deschiderii congresului a coincis cu Ziua Drapelului de Stat în Republica Moldova, unele personalitǎţi n-au putut participa direct la festivitatea deschiderii congresului).

          În continuare, preşedintele ARIP, prof. univ. dr. Ilie Rad, a conferit diplome de onoare unor personalitǎţi politice, oameni de culturǎ şi cadre didactice, pentru contribuţia adusǎ la organizarea celui de-al V-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei. Conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, preşedinta Filialei Oltenia a ARIP, a conferit Diplome de excelenţǎ şi Placheta „Grigore Vieru”, acordate de Fundaţia Culturalǎ „Doina şi Ion Aldea Teodorovici” din Piteşti, urmǎtoarelor personalitǎţi:  acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicoale Dabija, conf. univ. dr. Silvia Grossu, conf. univ. dr. Maria Danilov, conf. univ. dr. Gheorghe Negru. Conf. univ. dr. Marian Petcu, prim-vicepreşedinte al ARIP, a conferit, unor jurnalişti din Chişinǎu, şapte diplome din partea Consiliului director al ziarului Azi, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la fondare. Iatǎ numele celor şapte premiaţi: acad. Nicolae Dabija, redactor-şef, revista Literatura şi arta; Val Butnaru, director, Trustul Jurnal Media; Alecu reniţǎ, redactor-şef, revista Natura; Emilia Gheţcu, prezentator, Radio Moldova; Vlad Pohilǎ, redactor, revista Bibliopolis; Alina Radu,  director-editor, Ziarul de gardǎ; Pavel Pǎdurean, Departamentul de Investigaţii al ziarului Timpul. Conf. univ. dr. Rǎduţ Bîlbîie, vicepreşedinte ARIP, a acordat trei diplome din partea Asociaţiei Scriitorilor Militari din Bucureşti, iar conf. univ. dr. Aurelia Lǎpuşan, vicepreşedinte ARIP, a acordat trei plachete (conferite de Filiala Dobrogea a ARIP) pentru: conf. univ. dr. Silvia Grossu, conf. univ. dr. Maria Danilov şi Varvara Buzilǎ. Premiul „Nicolae Sever Cǎrpinişan” pentru jurnalism, înmânat de conf. univ. dr. Aurelia Lǎpuşan, a revenit, anul acesta, Anetei Grossu, redactor-şef al Ziarului de gardǎ din Chişinǎu.

          Conform tradiţiei instaurate la congresele ARIP (ca un membru al Academiei Române sǎ deschidǎ congresul cu o prelegere), conferinţele inaugurale  au fost susţinute de acad. Mihai Cimpoi (Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene) şi acad. Nicolae Dabija (Presa din Basarabia şi identitatea naţionalǎ).

          Specialiştii participanţi la congres au provenit din 20 de universităţi, patru academii, din muzee, biblioteci şi instituţii mass-media. Lucrările congresului s-au desfǎşurat  în cadrul a șase secţiuni: 1. “Mass-media: metodologia cercetării”; 2. “Coeziunea naţională prin presă în situaţii de criză”; 3. “Presa din Basarabia şi identitatea naţională”; 4. “Mass-media: între peniţă şi noile tehnologii. New media şi blogosfera”; 5. “Prezenţe basarabene în presa din România. Vocaţie şi destin galeria personalităţilor”; 6. “Presa între realitate istorică şi discurs politic”.

          Cu prilejul acestui eveniment, Arhiva Națională a Moldovei a organizat, din iniţiativa şi prin eforturile doamnei conf. univ. dr. Maria Danilov, în holul de lângǎ Sala Senatului, o expoziţie de ziare şi reviste publicate atat in perioada tarista, cat si în perioada interbelică în Basarabia.

          Congresul a mai inclus în program: Simpozionul anual al studenţilor Facultǎţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicǎrii din cadrul USM (ajuns acum la ediţia a XIII-a), cu tema Presa naţionalǎ – promotoare a revirimentului cultural din Basarabia; Colocviul interuniversitar „cartea pentru copii: fond, formǎ, valoare”, ediţia a V-a; „Creanga de aur”. Gala Studenţilor Performanţi, ediţia 2012; prezentarea unor fileme documentare realizate de studenţi ai FJŞC.

          Sâmbǎtǎ, în a doua zi a lucrǎrilor congresului, a avut loc adunarea generala ARIP, care a validat raportul financiar pe anul 2011, luând urmǎtoarele decizii: emiterea de cǎtre ARIP a unor legitimaţii pentru toţi membrii ei; afilierea ARIP la diverse asociaţii internaţionale de profil; începerea demersurilor pentru indexarea Revistei române de istorie a presei în baze de date naţionale şi internaţionale, pentru a creşte prestigiul acesteia; realizarea unui dicţionar al membrilor ARIP, care sǎ fie postat pe site-ul oficial al ARIP (www.arip.ro) etc.

          Dupǎ adunarea generalǎ, s-a lansat volumul Mass-media, între document şi interpretare, cuprinzând lucrǎrile prezentate la congres (coodonator: conf. univ. dr. Silvia Grossu, de la USM), Revista românǎ de istorie a presei (nr. 1 din 2012), precum şi diverse volume al participanţilor la congres.

          Ca o noutate la acest congres (alǎturi de faptul cǎ lucrǎrile prezentate la congres erau deja publicate în volum, aşa cum se întâmplǎ la marile conferinţe şi congrese internaţionale) este şi publicarea unui volum cu toate rezumatele comunicǎrilor (în românǎ, englezǎ sau francezǎ), pentru ca „fiecare participant, indiferent de limba sa maternǎ, sǎ aibǎ acces la generoasa tematicǎ a congresului, sǎ înţeleagǎ mesajul esenţial şi sǎ-şi poatǎ programa eficient timpul participǎrii la diferite secţiuni, în funcţie de subiectele proxime cercetǎrii proprii”, cum a justificat doamna conf. univ. dr. Silvia Grossu demersul realizat. Coordonatorii acestui volum cu rezumatele lucrǎrilor sunt: conf. univ. dr. Silvia Grossu şi conf. univ. dr. Maria Danilov. Redactori: cercet. şt. Ion Negrei şi conf. univ. dr. Ala Zavadschi.

Emisiune filatelica, incluzand imagini de la cele cinci congrese organizate de ARIP.

O realǎ surprizǎ pentru participanţii la congres (datoratǎ doamnei conf. univ. dr. Silvia Grossu) a constituit-o emiterea, de cǎtre Poşta Moldovei, a unei emisiuni de timbre, cu imagini de la cele cinci congrese organizate de ARIP: Arad (2008), Iaşi (2009), Piteşti (2010), Constanţa (2011) şi Chişinǎu (2012).

          Urmǎtorul congres organizat de ARIP va fi gǎzduit la Universitatea din Bucureşti, în luna aprilie 2013

Adaugă comentariu