Academicianul Basarab Nicolescu la 70 de ani

A

Coperta volumului

La Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj, a avut loc sǎrbǎtorirea academicianului Basarab Nicolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani. Au vorbit aplicat, despre activitatea sǎrbǎtoritului, Irina Petraş, Horia Bǎdescu şi Mircea Borcilǎ, care au subliniat meritele acestui savant cu adevǎrat de reputaţie internaţionalǎ. A luat apoi cuvântul sǎrbǎtoritul, care, în cuvinte puţine, a explicat ce anume îl leagǎ de Cluj, unde a fost invitat sǎ predea, de cǎtre fostul rector, Andrei Marga. Eu l-am cunoscut personal graţie prietenului Aurel Sasu, care l-a adus la facultatea noastrǎ, anul tercut sau acum doi ani, unde a şi ţinut o excelentǎ conferinţǎ despre transdisciplinaritate. Am convenit atunci sǎ ţinǎ un curs la facultatea noastrǎ, lucru care nu s-a mai realizat. Îl voi invita eu, la şcoala noastrǎ doctoralǎ. Este o şansǎ uluitoare pentru un tânǎr aflat la începutul carierei sale ştiinţifice sǎ aibǎ contact cu o asemenea personalitate.

          Mergând sǎ îi cer un autograf, domnul academician mi-a mulţumit pentru sprijinul acordat ueni doctorande a domniei sale, Silvia Mihaela Grigorean, care a obţinut o bursǎ postdoctoralǎ la programul POSDRU coordonat de mine, din partea UBB. Mihaela  a fǎcut o excelentǎ impresie comisiei de evaluare a bursierilor, care a avut loc luna trecutǎ la Cluj, în ciuda faptului cǎ lucreazǎ în învǎţǎmântul preuniversitar, iar timpul pentru cercetare îi este drastic limitat. Domnul academician mi-a spus cǎ în curând i se va publica teza de doctorat, la Editira Curtea Veche din Bucureşti, ceea ce este omagiul suprem care se poate aduce unei teze de doctorat

          Cu aceastǎ ocazie, au fost lansate mai multe cǎrţi ale domnului academician, cunoscut în lume ca promotor al transdisciplinaritǎţii, adicǎ prin acea legǎturǎ dintre ştiinţǎ şi filosofie (domnia sa este fizician, descoperitor al Odderonului, care a deschis un nou domeniu în fizica particulelor elementare). Mi-am cumpǎrat volumul De la Isarlîk la Valea Uimirii, I. Interferenţe spirituale, pe care am primit şi un elogios autograf: “Domnului Ilie Rad, cu admiraţie pentru bogata sa activitate, un omagiu, Basarab Nicolescu, Cluj, 10 mai 2012”, o carte şi de memorii, în care sunt evocaţi, între alţii: Mircea Ciobanu, Vintilǎ Horia, Cezar Ivǎnescu, Andrei Şerban, Eugen Simion, Michel Camus, Werner Hiesenberg, Mihai Şora şi alţi mari oameni de culturǎ. Domnia sa mi-a mai oferit un exemplar din volumul Petrişor Militaru; Luiza Mitu (coordonatori), Basarab Nicolescu sub semnul septenarului, Editura Aius, Craiova, 2012, care conţine şi o interesantǎ culegere de fotografii, ilustrând activitatea savantuui român: o fotografie cu Papa Ioan Paul al II-lea, altele de la diferite Congrese Mondiale de Transdisciplinaritate, câteva fiind cu doctoranzii clujeni ai domniei sale.

          *Un coleg mi-a trimis urmǎtorul discurs al primului ministru australian, Kevin Rudd, rostit chiar în aprilie 2009, când am fost şi eu (împreunǎ cu Doina) în Australia, al cǎrui nume se pronunţa … Rad! Discursul era adresat musulmanilor din Australia, care doresc sǎ trǎiascǎ dupa legile islamice şi cǎrora li s-a pus în vedere “sǎ pǎrǎseascǎ aceastǎ ţarǎ, în contextul în care guvernul a ţintit radicalismul, într-o încercare de a decapita potenţiale tentative de atac terorist”:


          “IMIGRANTII ŞI NU AUSTRALIENII TREBUIE SĂ SE ADAPTEZE. Asta e, vǎ convine sau nu. Sunt sǎtul de îngrijorarea acestei naţiuni în privinţa ofensarii unor indivizi sau a culturii acestora. De la atacul terorist din Bali încoace, suntem martorii unui val de patriotism venit din partea majoritǎţii australienilor.
Aceastǎ culturǎ s-a creat în peste douǎ secole de zbateri, încercǎri şi victorii a milioane de bǎrbaţi şi femei în cǎutarea libertǎţii.

          Vorbim mai cu seama ENGLEZA, nu spaniola, libaneza, araba, chineza, japoneza sau orice altǎ limba. În consecinţǎ, dacǎ doriţi sǎ fiţi parte a acestei societǎţi, ÎNVĂŢTAŢI LIMBA!

          Majoritatea australienilor cred în Dumnezeu. Asta nu e vreo aripǎ creştinǎ de dreapta sau o presiune politicǎ, ci un fapt, întrucât bǎrbaţii şi femeile de credinţǎ creştinǎ, pe principii creştine, au fondat aceastǎ naţiune, ceea ce este clar documentat. E cu siguranţǎ adecvat a se afişa asta pe pereţii şcolilor noastre. Dacǎ DUMNEZEU este o ofensǎ pentru voi, vǎ sugerez sǎ consideraţi o altǎ parte a lumii ca fiind casa voastrǎ, întrucât DUMNEZEU este parte a culturii noastre.
Vom accepta credinţele voastre, fǎrǎ a va întreba de ce. Tot ce vǎ cerem este sǎ o acceptaţi şi voi pe a noastrǎ şi sǎ trǎiţi cu noi în armonie şi bucurie paşnicǎ.
Aceasta este PATRIA NOASTRĂ, PĂMANTUL NOSTRU şi STILUL NOSTRU DE VIATĂ şi vǎ vom permite orice oportunitate, pentru a vǎ bucura de toate acestea. Dar dacǎ nu veţi înceta a vǎ mai plânge, vǎita şi îngrozi de Steagul nostru, de Onoarea noastrǎ, de crezul nostru creştin, de stilul nostru de viatǎ, vǎ recomand cu cǎldurǎ sǎ profitaţi de o altǎ mare liberatate australianǎ, LIBERATATEA DE A PLECA.

          Dacǎ nu sunteţi fericiţi aici, atunci PLECAŢI. Nu v-am obligat noi sǎ veniţi aici. Voi aţi solicitat sǎ fiţi aici. Aşadar, acceptaţi ţara pe care VOI aţi dorit-o.”
Prim-ministru Kevin Rudd, Australia

Adaugă comentariu