Arhivăoctombrie 2023

Profesorul Ştefan Borbély la 70 de ani

La 31 oct. 2023, criticul şi istoricul literar, eseistul, traducătorul şi profesorul universitar Ştefan Borbély împlineşte 70 de ani. Merită consemnat acest eveniment, fiind vorba de unul dintre cei mai distinşi intelectuali ai Clujului de astăzi, unul dintre puţinii clujeni lăudaţi de Adrian Marino, în Viaţa unui om singur. Absolvent al Facultăţii de Filologie, secţia română-engleză, a...

Prof. dr. Zenovie Cârlugea: Ilie Rad, O trilogie monografică transilvană

II. VIAȚA CA UN DAR – ADOLESCENȚA ȘI TINEREȚEA (1970-1989) M E M O R I I În urmă cu exact un an, pe pagina mea de pe platforma de facebook, am postat un comentariu aplicat la primul volum din trilogia memorialistică a dlui Ilie Rad, universitar clujean  și cercetător literar, critic și istoric literar (recent editor de mare rigoare și acuratețe al epistolarului Lucian Blaga adresat dr...

Anca Sîrghie, Dialog epistolar cu Nae Antonescu

Cunoscută nu doar în mediile culturale şi literare din ţară, ci şi în cele din diaspora românească (unde a ţinut numeroase conferinţe şi şi-a lansat mai multe cărţi, din cele peste 30 pe care le-a publicat), Doamna Anca Sîrghie ne propune, iată, un nou volum, Dialog epistolar cu Nae Antonescu. [Cu o prefaţă – De la Radu Stanca la Constantin Noica] – semnată de profesorul universitar dr. Florian...

Lucian BLAGA, geniul născut din iubire

Am citit cu nesaț volumul tulburător al scrisorilor lui Lucian Blaga (9 mai 1895-6 mai 1961) către ultima lui muză, Elena Daniello (18 iunie 1910-22 iunie 2010), apărut recent la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, sub îngrijirea profesionistă a profesorului și scriitorului Ilie Rad și a doamnei dr. Elena Rodica Daniello, lansat la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din...

Ilie Rad, Viaţa ca un dar. Adolescenţa şi tinereţea (1970-1989), memorii, vol. II, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,

Consecvent promisiunii făcute – de a scrie o trilogie memorialistică, intitulată Viaţa ca un dar, urmând astfel şi sfatul lui Timotei Cipariu („să dau, de se poate, oareşcare impuls conaţionalilor miei la asemenea scrieri originare” (memorialistice) –, Ilie Rad publică un impresionant volum II al trilogiei sale (560 de pagini), abordând adolescenţa şi tinereţea (1970-1989), cu toate secvenţele...