Arhivă28 martie 2023

Un motiv de indignare, privind unele scrisori de la Lucian Blaga!

Cunoscând preocupările mele de istoric literar şi pasiunea cu care am publicat câteva sute de scrisori (peste 200 doar de la Ştefan J. Fay, apoi de la Iorgu Iordan, Ion Jalea, Al. Rosetti, Dumitru Stăniloae, D.D. Roşca, Geo Bogza, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Zaciu, Octavian Şchiau,  Ana Blandiana, Edgar Papu, Liviu Rusu şi alţii), un prieten bun mi-a atras atenţia că, pe Internet, sunt ofertate...