Arhivă9 martie 2023

Un poet echinoxist, care trebuie recuperat: Teofil Răchiţeanu

– Draga Teofile, vorbind, în volumul meu memorialistic, Viaţa ca un dar,  despre colaborarea mea la revista Echinox, am constatat că, în dicţionarele noastre literare, numele tău nu apare ca făcând parte din cenaclul şi revista Echinox, ceea ce constituie o nedreptate de istorie literară. Nici în articolul biografic despre tine, pe care chiar eu l-am scris, publicat în revista Excelsior (anul...