Arhivăfebruarie 2017

EXILUL ROMÂNESC DIN PARIS

DEZBATERE « EXILUL ROMÂNESC IN PARIS », MODERATOARE : IRINA PETRAŞ, CU PARTICIPAREA LUI HORIA BĂDESCU, MIRCEA BORCILĂ, BASARAB NICOLESCU ŞI ILIE RAD, FILIALA CLUJ A UNIUNII SCRIITORILOR  DIN ROMÂNIA, CLUJ, 9 MARTIE 2017, ORA 12

Un eveniment editorial de excepţie: Ion Agârbiceanu, Opere fundamentale, vol. V-VI

        1. Preliminarii. Au apărut, recent, în colecţia “Opere fundamentale”, iniţiată şi coordonată de acad. Eugen Simion, încă două volume din ediţia Ion Agârbiceanu, ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, note şi comentarii, referinte critice şi glosar de ILIE RAD, Academia Română, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015.           Volumul V conţine romanele...