Arhivăaprilie 2012

Doctoratul lui Teodor Tihan

Am participat azi, ca membru al comisiei, la susţinerea tezei de doctorat a prietenului Teodor Tihan, intitulatǎ Perpessicius. Viaţa şi opera, studiu critic. Conducǎtorul ştiinţific a fost profesorul V. Fanache,  ceilalţi membri fiind prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, de la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ. dr. Valentin Chifor, de la Universitatea din Oradea, şi...

Al V-lea Congres International de Istorie a Presei

          În perioada 27-28 aprilie 2012, la Chişinǎu s-au desfǎşurat lucrǎrile celui de-al V-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei, la care au participat peste 100 de specialişti din Republica Moldova, România, Ucraina, Elveţia, Belgia, Germania şi Spania, evenimentul fiind organizat de Asociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM)...

Deschiderea celui de-al V-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei

          Dis de dimineaţǎ am fost invitat (împreunǎ cu colegele Silvia Grossu şi Aurelia Lǎpuşan), la emisiunea intitulata chiar “Bunǎ dimineaţa!”, la Teleradio Moldova (condusǎ de fostul decan al Facultǎţii de Jurnalim şi Ştiinţele Comunicǎrii din Chişinǎu, domnul Constantin Marin), pentru a vorbi despre congresul care urma sǎ se deschidǎ peste câteva ore. Timpul emisiunii fiind foarte scurt...

În Republica of, of, of Moldova!

Ajungem destul de dimineaţǎ în gara Iaşi. Mi-am amintit cǎ, în toamna anului 2008, am venit cu acelaşi tren, împrenǎ cu Doina şi Raluca Deac, pentru a lansa ediţia de interviuri Constantin Ciopraga, realizatǎ de mine, în colaborare cu Raluca. Pe peronul gǎrii ne aştepta însuşi venerabilul academician, împreunǎ cu Doamna Magda Ciopraga. De atunci am mai fost de multe ori la Iaşi, dar numai cu...

Revista Echinox la judecata lui Adrian Popescu

Fiindcǎ am vorbit de revista lui Sandu Dobrescu, Însemnǎri ieşene, iatǎ un fragment din interviul acordat de poetul clujean Adrian Popescu acestei publicaţii (nr. 5, mai 2010), privitor la revista Echinox, al cǎrei redactor am fost şi eu: “Gloria Echinoxului a ţinut trei decenii, 1968-98, adicǎ pânǎ a nu fi demolat din interior, apoi ironic, prima datǎ într-un dicţionar […], iar la patru...

Atelierul de “Reparaţii literare” al lui Al. Dobrescu

          Citesc din când în când, în variantǎ on-line, revista Însemnǎri ieşene  (revistǎ întemeiatǎ, la 1 ianuarie 1936, de cǎtre Mihail Sadoveanu, George Topîrceanu şi Grigore T. Popa), care apare acum în seria a III-a, avându-l ca redactor-şef pe  Al. Dobrescu.           L-am cunoscut pe Al. Dobrescu la Cluj-Napoca, acum 4 sau 5 ani. Îi ştiam numele din studenţie, el având aura unui critic...

Zece „pǎcate” ale istoriei literare actuale

            Istoria literarǎ este o disciplinǎ ştiinţificǎ grea, a cǎrei practicare implicǎ rigoare, atenţie maximǎ, cunoştinţe multiple, rǎbdare şi modestie de benedictin. Unul din foştii mei profesori de la Filologia clujeanǎ, Iosif Pervain, spunea cǎ, pentru a fi istoric literar, îţi trebuie, scuzaţi expresia, … „fund de beton”!             Gǎsim azi tot mai puţini tineri înzestraţi cu...

Ion Cristofor la 60 de ani

          Prietenul şi colegul Ion Cristofor împlineşte astǎzi 60 de ani. L-am sunat dis-de-dimineaţǎ, pentru a-l felicita, cu ocazia acestui emoţionant eveniment. Poet, critic literar şi traducător, Ion Cristofor s-a născut la 22 aprilie 1952, în comuna Geaca (judeţul Cluj), într-o familie de ţărani. A absolvit Facultatea de Filologie din Cluj, secţia română-franceză (1976). Doctor în filologie...

Basarabia – lacrima poporului român

Domnul Vasile Malanetki, cadru didactic la Universitatea de Stat a Moldovei, de la Chisinau, imi cere un articol de salut, pentru participantii la cel de-al V-lea Congres International al Presei, care va avea loc in capitala Republicii Moldova, in 27-28 aprilie 2012. Iata ce am scris:            O alegere inspiratǎ: al V-lea Congres Internaţional al Presei Româneşti, organizat la Chişinǎu  ...

Un nou numǎr din Revista românǎ de istorie a presei

          A apǎrut azi nr. 1 din acest an al Revistei române de istorie a presei, publicaţie editatǎ de Asociaţia  Românǎ de Istorie a Presei (director: Ilie Rad; redactor-şef: Marian Petcu; responsabil de numǎr: Emilia Şercan).           Numǎrul de faţǎ se deschide cu editorialul semnat de conf. univ. dr. Silvia Grossu, de la Universitatea de Stat a Moldovei, care salutǎ cel de-al Al V-lea...