Arhivă23 martie 2012

O conferinţǎ

          În cadrul proietului “Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” – POSDRU/ 89/ 1.5/ S/ 63663, coordonator proiect: conf.univ.dr. Dorin POPA, a trebuit sǎ ţin o conferinţǎ. Am vorbit despre câteva aspecte ale documentǎrii şi redactǎrii...