Arhivă11 martie 2012

“Mai binele este duşmanul binelui!”

           Existǎ situaţii în viaţǎ care demonstreazǎ acest adevǎr. De aceea, de multe ori, mǎ tem sǎ alerg dupǎ “mai bine”, ca sǎ nu pierd “binele” pe care îl am. Nu totdeauna este posibil aşa ceva. Şi iarǎşi ajung la cumplita lege pe care am descoperit-o: legea compensaţiei, cǎreia Ion Heliade Rǎdulescu îi spunea “echilibrul între antiteze”.           *Acum douǎ zile am primit, în dar, volumul...